’Verwarde personen zijn het probleem niet’

10 september 2015

Steeds meer mensen met een ernstige psychiatrische aandoening wonen zelfstandig. Opnames zijn van zo kort mogelijke duur. In het boek ’Verwarde personen zijn het probleem niet’ zet Piet-Hein Peeters het licht op de zorg die deze mensen krijgen. Op basis van interviews met 20 betrokkenen - bestuurders, deskundigen, zorgverleners - en research trekt hij de conclusie dat mensen met een EPA gevraagd worden van de wal het schip op te stappen, terwijl het schip verder weg is komen te liggen. En deze groep bestond al niet uit de beste zwemmers.

Peeters laat zien dat de kwaliteit van de op dit moment geboden zorg inderdaad een bron kan zijn van de explosieve groei in het aantal verwarde personen. Hij formuleert uiteindelijk drie vragen die volgens hem belangrijk zijn in de noodzakelijke verbetering van de zorg voor zeer kwetsbare mensen. 

’Verwarde personen zijn het probleem niet’ verschijnt medio oktober bij uitgeverij Pepijn. Peeters is onder meer hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn. Hij publiceerde in 2012 met Cindy Cloïn ’Onder het mom van zelfredzaamheid’ en in 2013 met Jasper Loots ’De gemeenteraad heeft geen toekomst’.

Piet-Hein Peeters begeleid op de studiedag GGZ in de wijk de slotdiscussie.