Over StudieArena

Leren dementie welzijn in de zorg

Over StudieArena

StudieArena ondersteunt je bij je persoonlijke ontwikkeling

StudieArena is het centrum voor professionele ontwikkeling en WelZijn in de langdurige zorg. Wij ondersteunen je bij jouw persoonlijke ontwikkeling en hoe jij de dagelijkse zorg prettiger maakt voor jezelf en je cliënten. 


Wij geloven in de kracht van respectvolle bejegening, het er echt ‘zijn’ en de kunst van het contact maken met de persoon die je ondersteunt en voor wie je zorg draagt.


Ontdek StudieArena! En verbeter de zorg voor mensen met dementie en verstandelijke beperking met persoonsgerichte zorg en positieve gedragsbeïnvloeding.

Onze missie

Hoe verhogen we het WelZijn van mensen met dementie of een verstandelijke beperking? De beantwoording van die vraag, daar lopen wij warm voor. Want jij als zorgprofessional of leidinggevende levert een persoonlijke bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen die langdurige zorg vragen. Door meer aandacht te geven aan wat mensen nog wél kunnen.

Onze missie

Hoe verhogen we het WelZijn van mensen met dementie of een verstandelijke beperking? De beantwoording van die vraag, daar lopen wij warm voor. Want jij als zorgprofessional of leidinggevende levert een persoonlijke bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen die langdurige zorg vragen. Door meer aandacht te geven aan wat mensen nog wél kunnen.

Mensen echt zien

WelZijn en leefplezier gaan over het zien van de persoon, begrijpen wat hij of zij kan, voelt en wil. Als zorgprofessional heb je je eigen rol om hieraan jouw bijdrage te leveren. Niet met taakgerichte zorg, maar juist met meer persoonsgerichte zorg.


We willen de relatie tussen zorgprofessionals en mensen met dementie herstellen. We geloven in een meer sociale benadering, oprechte aanwezigheid, respectvolle omgang en waardevol contact, met zoveel mogelijk regie bij de cliënt.


Daarom houden we rekening met de impact van de ziekte op de persoonlijke leefwereld van de mensen die jij verzorgt. Het draait allemaal om luistervaardigheden en begrip voor de echte behoeften van mensen met dementie of een verstandelijke beperking.

Mensen echt zien

WelZijn en leefplezier gaan over het zien van de persoon, begrijpen wat hij of zij kan, voelt en wil. Als zorgprofessional heb je je eigen rol om hieraan jouw bijdrage te leveren. Niet met taakgerichte zorg, maar juist met meer persoonsgerichte zorg.


We willen de relatie tussen zorgprofessionals en mensen met dementie herstellen. We geloven in een meer sociale benadering, oprechte aanwezigheid, respectvolle omgang en waardevol contact, met zoveel mogelijk regie bij de cliënt.


Daarom houden we rekening met de impact van de ziekte op de persoonlijke leefwereld van de mensen die jij verzorgt. Het draait allemaal om luistervaardigheden en begrip voor de echte behoeften van mensen met dementie of een verstandelijke beperking.

WelZijn als startpunt

We geloven dat dit gedachtegoed een nieuwe norm kan worden in de zorgpraktijk. Hiervoor bieden we diverse activiteiten aan, zoals de Congresparade en Themadagen. Als zorgprofessional of leidinggevende kom je hier voor nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Zo voel jij je ondersteund bij je persoonlijke ontwikkeling. Je bent nog beter in staat om het gedrag van mensen met dementie of verstandelijke beperking te begrijpen en hierop in te spelen. Ook brengen we een maatschappelijke dialoog op gang over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het belang van welzijn en kwaliteit van leven brengen we onder de aandacht bij een breed publiek.
Copyricht StudieArena Welzijn in de zorg

WelZijn als startpunt

We geloven dat dit gedachtegoed een nieuwe norm kan worden in de zorgpraktijk. Hiervoor bieden we diverse activiteiten aan, zoals de Congresparade en Themadagen. Als zorgprofessional of leidinggevende kom je hier voor nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Zo voel jij je ondersteund bij je persoonlijke ontwikkeling. Je bent nog beter in staat om het gedrag van mensen met dementie of verstandelijke beperking te begrijpen en hierop in te spelen. Ook brengen we een maatschappelijke dialoog op gang over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het belang van welzijn en kwaliteit van leven brengen we onder de aandacht bij een breed publiek.


Steeds meer mensen zien dat we de zorg op een fundamenteel andere manier moeten organiseren. Met zelfsturende teams, regie bij de cliënt, verantwoordelijkheid bij zorgprofessionals en een sterk veranderende rol voor de leidinggevenden. 


Bij StudieArena begeleiden wij je bij jouw persoonlijke ontwikkeling naar een nieuwe manier van werken. 

Copyricht StudieArena Welzijn in de zorg

Onze visie

Anders kijken

Je kijkt soms met een andere bril naar mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Met speciale aandacht voor wat mensen nog wel kunnen en willen.

Anders voelen

Je sluit aan op persoonlijke wensen met belevingsgericht werken. Er ontstaat veiligheid en vertrouwdheid, waardoor mensen zonder woorden ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Anders doen

Je leert nieuwe vaardigheden om, ondanks alle hectiek van de dag, het WelZijn meer centraal te stellen. Uiteindelijk is het een kwestie van doen en een portie lef!

Onze visie

Anders kijken

Je kijkt soms met een andere bril naar mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Met speciale aandacht voor wat mensen nog wel kunnen en willen.

Anders voelen

Je sluit aan op persoonlijke wensen met belevingsgericht werken. Er ontstaat veiligheid en vertrouwdheid, waardoor mensen zonder woorden ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Anders doen

Je leert nieuwe vaardigheden om, ondanks alle hectiek van de dag, het WelZijn meer centraal te stellen. Uiteindelijk is het een kwestie van doen en een portie lef!

Van anders Kijken & anders Voelen naar anders Doen

Je kijkt soms met een andere bril naar de cliënten. Je leert nieuwe vaardigheden om, ondanks alle hectiek van de dag, het WelZijn meer centraal te stellen. Uiteindelijk is het een kwestie van doen en een portie lef!


StudieArena begeleidt je in jouw professionele ontwikkeling en de toepassing van anders werken. Met onze Congresparades, Themadagen en trainingen. Erg geschikt voor jouw teamuitje.


Speciale aandacht voor wat mensen nog wel kunnen

De zorg verandert razendsnel. Steeds meer mensen zien dat we de zorg op een fundamenteel andere manier moeten organiseren. Met zelfsturende teams, regie bij de cliënt, verantwoordelijkheid bij zorgprofessionals en een sterk veranderende rol voor de leidinggevenden. 


Ondertussen gaat je werk gewoon door en regeert de waan van de dag. Dit vraagt veel van je aanpassingsvermogen. Bij StudieArena begeleiden wij je graag bij jouw persoonlijke ontwikkeling naar een nieuwe manier van werken. 


We spelen in op thema’s die aansluiten op het welzijn van kwetsbare mensen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking. Dat doen we met belevingsgericht werken, zodat we aansluiten op persoonlijke wensen. We gaan uit wat mensen nog wel kunnen en willen. De term WelZijn wordt zo weer betekenisvol.

Kwetsbare mensen echt zien

StudieArena is in 2007 opgericht door Jeroen Meeder. Met congressen, studiedagen en trainingen begeleidt hij zorgprofessionals en leidinggevenden naar meer welzijnsgericht werken.


Het gaat hem aan het hart dat kwetsbare mensen onvoldoende worden gezien in wat ze nog wel kunnen. De kracht van aandacht en beleving, dat is waar hij in gelooft. In de loop der jaren heeft hij een vast team van trainers en andere experts om zich heen verzameld om zijn visie te realiseren.

Dagbeleving Willemshoeve in Soest

Dagbeleving Willemshoeve

Naast StudieArena is Jeroen de oprichter van Dagbeleving Willemshoeve in Soest. Dit is een dagvoorziening voor mensen met dementie. Hier ervaren zij hoe waardevol het is om actief en betekenisvol bezig te zijn, zoveel mogelijk buiten. Dat doen we in samenwerking met de naastgelegen Herenboerderij waar Jeroen ook mede-initiatiefnemer van is. 


De medewerkers van de Dagbeleving besteden aandacht aan talenten en interesses van de deelnemers. Zo kunnen zij zichzelf zijn en de kwaliteit van leven blijven ervaren.


De trainingen en themadagen van StudieArena vinden ook plaats op de Willemshoeve.