Verpleeghuisbewoners nog inactiever dan gedacht

31 augustus 2015

Uit ­onderzoek onder 723 ouderen in ­zeven verpleeghuizen blijkt dat zij overdag met name slapen, in hun stoel zitten, of televisie kijken. Het onderzoek werd vorig jaar in de zomer in Zuid-Limburgse ver­pleeg­huizen verricht, en is nu gepubliceerd in JAMDA, een internationaal tijdschrift over ouderenzorg. Volgens de onderzoekers van de Universiteit Maastricht zijn de uitkomsten representatief voor alle naar schatting 900 Nederlandse verpleeghuizen en hun 160.000 bewoners.

Voor een project waarin de Universiteit Maastricht met lokale zorg­organisaties probeert verpleeghuisbewoners meer te laten bewegen, wilden ze weten van waaruit ze zouden moeten beginnen. Vanaf nul, zo lijkt het.

De bewoners van gemiddeld 83 jaar oud liggen of zitten bijna 90 procent van de tijd. Lopend werden ze nauwelijks aangetroffen. Handelingen als het dekken van de tafel, of het meehelpen bij het bereiden van de maaltijd, die veel ouderen nog wel zouden kunnen, blijken hooguit goed voor 1 à 2 procent van hun daginvulling. Omdat er de laatste jaren veel aandacht is voor beweging in verpleeg­huizen viel dat tegen, zegt Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg in Maastricht en één van de onderzoekers.

Ouderen met dementie niet actiever

Zo had hij in elk geval verwacht dat ouderen met dementie actiever zouden zijn dan ouderen met alleen lichamelijke problemen. "Uit het onderzoek weten we dat 61 procent van de dementerende bewoners nog mobiel is, tegenover 27 procent van de bewoners met lichamelijke klachten. Maar die mobiliteit wordt niet benut. Ze bewegen evengoed niet."

Of dat met onwil te maken heeft, of met kalmeringspillen die veel ouderen met dementie slikken, is niet onderzocht. In hoeverre ouderen eerder overlijden als gevolg van het gebrek aan beweging, kan Hamers niet zeggen.

De Maastrichtse onderzoekers ­hebben inmiddels bijna een miljoen euro rijkssubsidie ontvangen om een  plan te ontwikkelen om het probleem te lijf te gaan. Een andere dagindeling, ­betere opleiding van het verzorgend personeel en meer bewustwording onder cliënten en hun families vormen daarin de hoofdbestanddelen.

Bron: Trouw

Meer weten over hoe je ouderen kan activeren en aanzetten tot meer bewegen?

Aandacht voor bewegen en activeren in de ouderenzorg is van groot belang op alle beweegterreinen, maar ook door alle beroepsgroepen. Daarom organiseren wij op 16 november 2015 de 4e editie van het landelijk congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg. Het congresprogramma is een initiatief van StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Beweging) en de VU Amsterdam. Meer informatie over het congres: klik hier.