Transmurale Zorgbrug

30 maart 2016

Mensen worden steeds eerder uit ziekenhuizen ontslagen. Dat vraagt om betere nazorg en begeleiding thuis, zeker voor ouderen. Op dat gebied heeft netwerk Kring OuderenZorg AMC en partners de afgelopen tijd flinke stappen gezet. 'De kwaliteit van leven én het fysieke functioneren van ouderen is verbeterd.'

De impact van een acute opname in het ziekenhuis is vaak groot, na het ontslag gaan veel ouderen snel fysiek achteruit. Maar liefst een kwart van hen overlijdt binnen 3 maanden. Daarnaast krijgt circa een derde te maken met verdere achteruitgang in het functioneren, zoals moeilijkheden met lopen, eten of aankleden. 'Door de overdracht van informatie beter te regelen en de oudere goed te begeleiden bij het herstel, kunnen we functieverlies verminderen', vertelt Sophia de Rooij, hoogleraar Geriatrie-Ouderengeneeskunde bij het AMC en als ‘trekker’ betrokken bij het NPO-netwerk.

Concreet en gebruiksvriendelijk

Sophia de Rooij zocht in het transitie-experiment Transmurale Zorgbrug samen met haar collega’s naar manieren om het risico op fysieke achteruitgang na ontslag uit het ziekenhuis te verminderen. Concrete resultaten na 3 jaar onderzoek zijn onder meer een patiëntbrief, een gebruiksvriendelijke vragenlijst om kwetsbare ouderen op te sporen en een 10-daagse opleiding praktijkondersteuning ouderenzorg voor verpleegkundigen. 'En hoewel we de gegevens nog aan het analyseren zijn, oogt de tussenstand positief', aldus De Rooij. 'Ouderen lijken beter voorbereid op hun thuiskomst. We zien daardoor dat zij fysiek beter functioneren en dat de kwaliteit van leven toeneemt.' Het gapende gat tussen eerste en tweede lijn is daarmee grotendeels overbrugd.

Enthousiaste reacties

Aan de Transmurale Zorgbrug deden ruim 700 ouderen, 3 ziekenhuizen, 350 huisartsenpraktijken en diverse thuiszorgorganisaties in de regio’s Amsterdam en Almere mee. 'Stuk voor stuk enthousiaste partijen die zich inzetten voor effectievere ouderenzorg aan de groeiende groep ouderen.' En zelfs zo enthousiast, dat 6 ziekenhuizen niet wilden wachten op de definitieve uitkomsten van het project, maar alvast begonnen zijn met implementeren van de zorgbrug. De Transmurale Zorgbrug ontving eerder dit jaar de Anna Reynvaan Praktijkprijs voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. Verder is het initiatief genomineerd voor de Kwaliteitsprijs van de Orde van Medisch Specialisten. Ook zorgverzekeraars hebben inmiddels hun interesse in het project getoond.

Meer weten over hoe de zorg voor mensen met dementie en een acute zorgvraag kan worden verbeterd? Op 27 mei 2016 organiseert StudieArena de Landelijke Studiedag Acute zorg voor mensen met dementie.

Bron: Beter Oud