Stemmingsmanagement

30 september 2015 Stemmingsmanagement

Hoe kun je stress en stemmingswisseling zien aankomen en daar adequaat op reageren? Vroegtijdige herkenning van aankomend ontspoord gedrag biedt de mogelijkheid om preventief te handelen. Hoe analyseer je gedrag, welke factoren wijzen op aankomend storend gedrag en hoe kun je stress of stemmingswisselingen helpen voorkomen? Een sessie over analyse van gedrag en preventief of restauratief handelen.

Gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden elkaar onderling en worden op hun beurt bepaald door biologische, psycho-sociale en omgevingsfactoren. Daarbij kan stress ontstaan en van daaruit stemmings- en gedragsproblemen. Stress bouwt zich langzaam, maar soms ook snel op. Vroegtijdige herkenning daarvan en adequaat ingrijpen kan ontsporing voorkomen. Het zogenaamde Crisis Ontwikkelings Model biedt ons een denkrichting die tot zulk een adequaat ingrijpen kan leiden. Een Functionele Analyse van gedrag kan ons op het spoor brengen van uitlokkende factoren en van gevolgen die het gedrag in de toekomst voor- of nadelig kunnen beïnvloeden.

Prikkels of gebeurtenissen die voor de patiënt aangename associaties oproepen kunnen bij stemmingsmanagement een krachtig wapen in de strijd zijn. Middels klassieke conditionering kunnen deze prikkels gekoppeld worden aan andere omstandigheden. Tijdens de workshop zullen voorbeelden de revue passeren.

Op dezelfde wijze biedt emotieleren mogelijkheden. Het emotiegeheugen kan bij mensen met dementie langer worden benut dan het bewuste geheugen. Ook hierin liggen mogelijkheden tot stemmingsmanagement.

Ten slotte kan het systematisch in kaart brengen van preferenties en aversies van mensen met dementie de professional richting tot handelen geven. 

Meer weten over stemmingsmanagement?  

Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool, verzorgt op 11 januari 2016 een workshop over stemmingsmanagement op het congres Omgaan met (onbegrepen)probleemgedrag in de ouderenzorg.

Hieronder een impressie van de sessie die Frans Hoogeveen eerder heeft gegeven over dit onderwerp: