Steeds meer ziekenhuizen bieden complementaire zorg

4 februari 2016 Steeds meer ziekenhuizen bieden complementaire zorg

Ruim 90 procent van alle ziekenhuizen biedt tegenwoordig ontspanningsoefeningen, creatieve therapie en mindfulness.

Dat blijkt uit het vandaag verschenen eindrapport van het eerste inventarisatie-onderzoek naar complementaire zorg, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut. Vijf academische ziekenhuizen halen de Top-10 van de complementaire ziekenhuislijst. De inventarisatie bestond uit de screening van ziekenhuiswebsites, een vragenlijst voor zorgprofessionals en groepsgesprekken met bestuurders, managers, artsen en verpleegkundigen in drie zorginstellingen. Het eerste exemplaar van het rapport is vandaag aangeboden aan Henk Smid, directeur van onderzoeksinstituut ZonMw.

Verlichting bij angst, pijn, onrust en slapeloosheid
In totaal 308 ziekenhuisafdelingen bieden 16 verschillende vormen van complementaire zorg aan, zo blijkt uit de websitescreening: acupunctuur, aromazorg, babymassage, creatieve therapie, geleide visualisatie, haptonomie, hypnotherapie, massage, mindfulness, muziektherapie, ontspanningsoefeningen, osteopathie, therapeutic touch, voetreflexmassage, warmte/koude en yoga. Deelnemers aan de vragenlijst melden nog eens 47 andere vormen van complementaire zorg. Ziekenhuizen gebruiken overigens zelf zelden de term complementaire zorg.

Meer onderzoek
Al komt complementaire zorg relatief vaak voor in zorginstellingen, meestal gebeurt dit kleinschalig, op initiatief van enkele zorgprofessionals en niet structureel. Afdelingen weten vaak niet waar in hun instelling nog meer CZ wordt toegepast. Uit vragenlijsten en groepsgesprekken bleek dat er behoefte is aan meer beleid, meer kennis en meer onderzoek. Landelijke bundeling van kennis is dan ook een van de adviezen uit het eindrapport.

Bron: Nursing