Over veroudering, hechting en buffers

17 juni 2016

Mevrouw Lilian is van nature een vrolijke, optimistische vrouw. Zij houdt van een gezellig kopje koffie en – zoals zij dat zegt – “saamhorigheid”. Maar Mevrouw Lilian heeft een moeilijk leven gehad, waarin het vaak ontbrak aan mensen op wie zij werkelijk kon vertrouwen. Dit heeft geleid tot een verstoorde hechting, waardoor het voor Lilian moeilijk was zich staande te houden. Toen haar man en daarna haar moeder overleden, ging het mis. 

Deze casus laat zien hoe een verstoorde gehechtheidsrelatie tot problemen kan leiden, zeker wanneer sprake is van beperkte copingvaardigheden. Ook de relatie met fysieke en cognitieve problemen die het gevolg zijn van veroudering, nemen een belangrijke plaats in in deze casusbeschrijving. Het is – met de uitgangspunten van Triple-C en het stress-coping model van Cees Janssen – gelukt om Mevrouw weer een rustig en vrolijk bestaan te bieden. Daarbij is de methodiek Reminiscentie belangrijk, zoals wordt geïllustreerd in een filmpje in de casusbeschrijving.

Bekijk de casus video

 

Bekijk de casus

 

Methodieken rondom veroudering

Bij interventie 5 in de casusbeschrijving is een aantal methodieken genoemd die gericht zijn op het omgaan met verouderingsproblematiek. In de casus was geen ruimte om daar dieper op in te gaan. Voor meer informatie kunnen de volgende links worden geraadpleegd.

  • ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’ is een gratis spel voor begeleiders in de gehandicaptenzorg en biedt kennis en tips over het omgaan met cliënten met een verstandelijke beperking en dementie.
  • Dit is de naslagwerk met daarin uitgebreide inhoudelijke informatie over diverse methodieken die gebruikt kunnen worden bij ouderen met een verstandelijke beperking met en zonder dementie.
  • Deze PowerPointpresentatie gaat in op het stress-coping/gehechtheidsmodel  van Cees Janssen.
  • Ook in het boek Zelfverwondend gedrag aan banden van Bert Henderikse e.a. (van het CCE), wordt op een praktische manier op dit model ingegaan.
  • Dit is een artikel dat Cees Janssen met C. Schuengel en J. Stolk hebben geschreven. Dit is gepubliceerd in het Journal of Intellectual Disability Research.
  • Over de Breinomgevingsmethodiek is hier (http://www.breincollectief.nl/) informatie te vinden.
  • Hier staat informatie over 'omgevingszorg', gericht op zorg voor ouder wordende mensen.

Meer weten over anders kijken naar gedrag?

Studiedag Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een verstandelijke beperking>>