Onderzoeker Waalboog waarschuwt voor ‘vergeten’ groep

17 januari 2019 Onderzoeker Waalboog waarschuwt voor ‘vergeten’ groep

De Waalboog mag zich als een van de eerste in Nederland een Topcare-verpleeghuis noemen. En daar zijn ze in Nijmegen trots op.

De Nijmeegse zorgkoepel heeft, uit handen van een van de hoogste ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, het predikaat voor ‘topzorg’. Dit betekent dat De Waalboog met vier andere instellingen behoort tot de eerste zorgorganisaties in dit land die zich met onderzoek ‘aantoonbaar inzetten’ om de langdurige zorg te vernieuwen en te verbeteren. De Waalboog heeft de onderscheiding gekregen voor psychiatrie voor ouderen (gerontopsychiatrie). Een externe, onafhankelijke visitatiecommissie heeft de vijf zorgcentra elk met een eigen specialisme, initiatiefnemers ook van de zogeheten Topcare-structuur, beoordeeld. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid juicht dit initiatief toe om de zorg, die door bezuinigingen onder druk staat, te verbeteren. Volgens een woordvoerster van Stichting De Waalboog, waar onder meer Joachim en Anna onder valt, is het Topcare-predikaat te vergelijken met wat academische ziekenhuizen zijn in de ziekenhuiszorg. „Het predikaat laat zien dat we met eigen onderzoek meer doen dan standaard-verpleeghuiszorg”, aldus de zegsvrouw. Gerontopsychiatrie, waar ze zich bij De Waalboog in gespecialiseerd hebben, is zorg voor 55-plussers met psychische stoornissen (onder meer agressie, angst), die daarbij ook nog eens kampen met complexe lichamelijke problemen. Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij De Waalboog, spreekt van ‘een vergeten doelgroep’.

Anne van den Brink: “Bij het maken van een zorgplan moeten we meer uitgaan van het gedrag”

„Mensen worden steeds ouder. Er komen dus ook steeds meer mensen bij die deze ‘dubbelzorg’ nodig hebben. Terwijl psychiatrische ziekenhuizen deze zorg juist afstoten. Daarbij komt dat de overheid verlangt dat er meer zorg aan huis wordt geleverd. Deze groep ouderen vormt een risicogroep, die bij te weinig aandacht tussen wal en schip valt”, waarschuwt Van den Brink. De Nijmeegse arts is sinds 2011 bezig met promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. „Begin volgend jaar moeten er resultaten liggen die inzicht geven in de zorgvragen van deze doelgroep. Op basis hiervan gaan we de zorg verder verbeteren. 150 mensen op 14 gerontopsychiatrische verpleeghuisafdelingen in het land werken mee aan het onderzoek.” Volgens Van den Brink is het nadrukkelijk de bedoeling dat de ouderenzorg landelijk profiteert van de nieuwe wetenschappelijke inzichten bij De Waalboog over wat nu de beste zorg is voor ouderen met complexe psychische en lichamelijke klachten. „Ook willen wij onze deskundigheid meer in de regio Nijmegen inzetten, en voor meer bekendheid zorgen zodat artsen gericht naar ons kunnen verwijzen. Nieuwe inzichten leren ons dat we bij het maken van een zorgplan meer uitgaan van het gedrag van mensen dan van de diagnose. Gedrag is te beïnvloeden. Heldere afspraken maken is heel belangrijk. Cliënten hebben hier baat bij.”

Wil je meer horen over dit thema, bezoek de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis.

Bron: De Gelderlander