Nieuw boek over dementiezorg

10 augustus 2015

'Meer kwaliteit van leven; integratieve, persoonsgerichte dementiezorg'.
Auteurs: Rose-Marie Dröes, Jos Schols en Philip Scheltens

Het boek focust op de integratie van kennis op het medische, functionele en belevingsvlak om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen. Om de kwaliteit van leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde.

Dit boek focust op de integratie van kennis op het medische, functionele en belevingsvlak om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen.

In Deel 1 wordt ingegaan op de diagnostiek, de symptomen en de (non)medicamenteuze behandeling van de verschillende vormen van dementie. Deel 2 beschrijft concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: basiszorg, omgevings- en activeringsstrategieën, en technologische hulpmiddelen. Tenslotte komen in Deel 3 vele vormen van begeleiding aan de orde om de persoon met dementie en zijn omgeving te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven: Hoe vind je een balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid? Wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? Hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden? Wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden? Wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?

Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde, naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie. Het boek is bedoeld voor eenieder die werkzaam is in de dementiezorg en verder wil kijken dan zijn eigen professie, op zoek naar een meer geïntegreerde benadering.

Rose-Marie Dröes is als hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie verbonden aan de afdeling psychiatrie van VU medisch centrum en als senior-onderzoeker aan de dienst onderzoek en innovatie van GGZ inGeest.

Op de informatiemarkt van het congres Moderne Dementiezorg kan je het boek inzien en kopen. Tijdens het congres verloten wij ook 5 exemplaren onder de congresdeelnemers.