Om pijn bij mensen met dementie te herkennen en signaleren zijn verschillende nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld. Zelf kunnen deze mensen vaak niet goed aangeven of ze pijn hebben. Door middel van de meetinstrumenten kunnen zorgmedewerkers voorkomen dat iemand onnodig pijn lijdt.

Er zijn enkele nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld waarmee het gedrag van mensen met dementie geobserveerd kan worden. De instrumenten helpen de zorgmederwerkers bij het herkennen en signaleren van pijn. Het doel is verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, want vaak is er wel iets tegen de pijn te doen.

Mensen met dementie lijden vaak onnodig pijn. De pijn wordt niet of te laat behandeld omdat de mensen zelf niet kunnen verwoorden dat zij pijn hebben. Voor mensen met dementie is gedragsverandering een manier om aan te geven of ze pijn hebben. Ze kunnen om onverklaarbare redenen prikkelbaar zijn of heel verdrietig, terwijl weken later blijkt dat er een medische oorzaak is voor dat gedrag. Meer informatie over de meetinstrumenten is hier te vinden.

Bron: Zorg voor beter


Meer weten over herkennen en bestrijden van pijn?

Op 4 juli 2016 organiseert StudieArena het Landelijk Congres Dementie bij mensen met een Verstandelijke Beperking. Tijdens dit congres is er een sessie over herkennen en verlichten van pijn.