Hulpmiddel terugdringen vrijheidsbeperking

17 november 2014 Hulpmiddel terugdringen vrijheidsbeperking

IDé heeft een kaartje uitgebracht waarop in heldere taal de stappen staan die je moet zetten als je met te maken hebt met risico's of problemen van mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Het kaartje is gemaakt voor dagelijks gebruik door verzorgers: het is een hulpmiddel bij de benadering van problemen. De tekst is een praktische samenvatting van het zogeheten 'professioneel wegingskader' in de Wet zorg en dwang en de Verenso richtlijn probleemgedrag.

Meer informatie zie de website van Innovatiekring Dementie.