Hospital@Home - zorg voor mensen met dementie in een crisissituatie

4 april 2016

Hospital@Home zorgprogramma voor oudere dementiepatiënten met een dreigende ziekenhuisopname.

Onder de vlag van Hospital@Home slaat een grote groep partners een voor Nederland uniek zorgpad in met als hoofddoel: Ziekenhuis Zorg Thuis voor de meest kwetsbare oudere patiënten en hun naasten.

Dit ZonMw-project is in december 2014 gestart. Allereerst zijn er veel zorgprofessionals, belangenbehartigers, kennisorganisaties en anderen geraadpleegd. Aan de regiotafels van het Nationaal Programma Ouderenzorg in de 4 Noordelijke provincies werd met hulp van het Zorg Innovatie Forum [ZIF]  contacten gelegd met belangstellenden en potentiële partners voor Hospital@Home. Het werd snel duidelijk dat het zorgprogramma verder zal reiken dan een wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met dementie. Het is vooral een nieuwe zorgbeweging, een krachtige omslag in denken en ook een concrete samenwerking tussen patiënten, naasten en professionals.

Ouderen met dementie die een acute ziekte krijgen zoals longontsteking, hartfalen of blaasontsteking, worden vanwege deze lichamelijke crisissituatie regelmatig verwezen naar het ziekenhuis voor een behandeling. Vooral voor deze groep ouderen is het ziekenhuis een relatief onveilige omgeving waarin zij te maken kunnen krijgen met vallen, ondervoeding, acute verwardheid en spierzwakte. De Hospital At Home (H@H) studie onderzoekt bij ouderen met dementie die naar de spoedeisende hulp worden verwezen in verband met een acute ziekte, de uitkomsten van een ziekenhuisbehandeling thuis ten opzichte van een ziekenhuisbehandeling.

Het doel is om naast uitkomsten zoals kwaliteit van leven, fysiek functioneren en herstel, ook kosten en complicaties van zowel het H@H-zorgprogramma als de acute ziekenhuisbehandeling te onderzoeken. De deelnemers aan de studie worden gezien op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en loten, na toestemming, voor een reguliere ziekenhuisbehandeling of een behandeling door een gespecialiseerd team thuis. In totaal worden 266 patiënten, ouder dan 80 jaar, onderzocht. Het onderzoek wordt geleid door: Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater en hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG in Groningen.

Bron: hospitalathome.nl

Meer weten over hoe de zorg voor mensen met dementie en een acute zorgvraag kan worden verbeterd? Op 27 mei 2016 organiseert StudieArena de Landelijke Studiedag Acute zorg voor mensen met dementie.

Meer informatie over het congres