Hoe laat u een cliënt aan het stuur?

7 september 2015 Hoe laat u een cliënt aan het stuur?

Werken vanuit zelfregie, soms lijkt het onmogelijk. Er zijn nu eenmaal mensen die te kwetsbaar zijn om zelf aan het roer te staan. Waar of niet waar? In een serie artikelen kijkt MOVISIE aan de hand van praktijkvoorbeelden naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het werken vanuit zelfregie.

Werken vanuit zelfregie wil zeggen dat je een cliënt de ruimte geeft om zelf richting te geven aan zijn leven. Maar wat als je cliënt onverstandige keuzes maakt, waardoor hij bijvoorbeeld zijn baan op het spel zet? Hoe laat je hem toch aan het stuur?

Werken vanuit zelfregie in de situatie van Johan?

Johan (25 jaar) heeft een licht verstandelijke beperking. Zijn ouders konden hem niet aan, daarom heeft hij een aantal jaar in een instelling gewoond. Sinds kort woont hij onder begeleiding. Hij heeft het voortgezet speciaal onderwijs afgerond en werkt als vakkenvuller in een supermarkt. Maar hij komt vaak te laat en dreigt daardoor zijn baan te verliezen. Dan kan hij zijn huur niet meer betalen. Naar een instelling wil Johan niet meer.

In het filmpje worden vier elementen van zelfregie toegepast op de situatie van Johan: eigenaarschap, motivatie, kracht en contacten. Hoe ga je het gesprek aan en welke vragen kun je stellen?

Bron: MOVISIE