Eerste veranderingen in zorg zichtbaar

28 mei 2015 Eerste veranderingen in zorg zichtbaar

In afwachting op keukentafelgesprek
Een peiling onder 896 mantelzorgers maakt duidelijk dat er begin 2015 nog veel bij het oude is gebleven wat betreft de zorg voor mensen met dementie. Echter, als er iets veranderd is, is dit in de meeste gevallen in negatieve zin. De professionele hulp wordt minder en duurder. Dit doet zich vooral voor bij huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Het risico is natuurlijk dat de mantelzorgers (nog meer) belast raken en thuis wonen steeds meer in het gedrang komt. Tevens toont dit eerste onderzoek dat de gemeente lang nog niet alle betrokkenen heeft geïnformeerd en 71% nog geen keukentafelgesprek heeft gehad. Al met al is Alzheimer Nederland door deze eerste peiling bezorgd over de uitkomsten de rest van het jaar. De veranderingen zijn dan nog wel niet groot in aantal, wel al in impact. De veranderingen blijven we daarom goed monitoren gedurende het jaar, ook omdat de meeste (keukentafel)gesprekken met de gemeente nog moeten plaatsvinden.

Zorg thuis: minder en duurder
Tussen de 11% en 15% van de mantelzorgers ervaart veranderingen in het aanbod van casemanagement, dagactiviteiten en hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis sinds begin 2015. Zo wordt er gekort op het aantal uren casemanagement en wordt de eigen bijdrage voor dagactiviteiten verhoogd (zie ook onze bevindingen over de bezuinigingen op de dagactiviteiten van maart 2015). Bijna een derde geeft aan dat de huishoudelijke hulp is veranderd. In de meeste gevallen gaat het aantal uren hulp omlaag of is er geen recht meer op huishoudelijke hulp. Meer of betere hulp wordt maar weinig gemeld. Alles overziend zijn de veranderingen in getal wellicht niet groot, maar de gevolgen wel. Mantelzorgers worden nog meer belast omdat ze meer taken op zich moeten nemen en vragen zich af hoe lang ze de zorg voor hun naaste met dementie thuis nog volhouden. "Ik kan de zorg al vaak niet meer aan, en moet nu nog meer zorg verlenen qua huishoudelijke hulp. Het is te veel," aldus een mantelzorger.

71% wacht nog op keukentafelgesprek
Tevens toont dit eerste onderzoek dat de gemeente lang nog niet alle betrokkenen heeft geïnformeerd en de keukentafelgesprekken nog op gang moeten komen. Ook vinden deze gesprekken lang niet allemaal thuis 'aan de keukentafel' plaats. De eerste ervaringen met deze gesprekken zijn wisselend. Terwijl een aantal de gewenste hulp heeft ontvangen, is er ook wat kritiek op de consulent die het gesprek heeft gevoerd. "De vertegenwoordiger van de gemeente leek me niet deskundig op het terrein aanvragen en had geen inlevingsvermogen wat betreft mantelzorg voor iemand met dementie," geeft een mantelzorger aan die net een keukentafelgesprek heeft gehad.

Verblijf in verpleeghuis: goede zorg maar weinig activiteiten
Ook mantelzorgers met een naaste in het verpleeghuis zijn betrokken in het onderzoek. Zij zijn vrij positief over de zorg en verpleging in de zorginstelling, evenals de sfeer en de betrokkenheid van de mantelzorger. Kritischer is men over de huisvesting, mogelijkheden om naar buiten te gaan, mogelijkheden voor beweging en activiteiten. Aanvullend noemen de mantelzorgers dat ze door bezuinigingen steeds minder (gekwalificeerd) personeel zien in de instellingen met als gevolg minder aandacht en activiteiten voor hun naaste met dementie.

Veranderingen kritisch volgen in 2015: helpt u mee?
De veranderingen zijn dan nog wel niet groot in aantal, wel al in impact. De veranderingen blijven we daarom goed monitoren gedurende het jaar, ook omdat de meeste (keukentafel) gesprekken met de gemeente nog moeten plaatsvinden. Om goed in beeld te krijgen welke veranderingen regionaal en lokaal spelen, is het nodig dat we veel mantelzorgers kunnen bevragen door het hele land. Wilt u meedoen aan een volgende peiling in juni? Neem dan deel aan het Alzheimerpanel.

 > Rapport Ervaringen met de zorg Q1 2015

Bron: Alzheimer Nederland