'Een dementievriendelijke samenleving bouw je samen'

8 maart 2015

Alzheimer verandert het gedrag van iemand. Als dat besef er niet is, snap je die persoon niet en dat staat goede zorg en een dementievriendelijke samenleving in de weg, beweert Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland. Volgens haar begint zorg voor mensen met dementie met het bewustzijn dat het echt om een speciale groep mensen gaat. “Samen met onze zesduizend goed getrainde vrijwilligers werken we dagelijks aan het versterken van dat bewustzijn. De vrijwilligers zijn de kurk waar Alzheimer Nederland op drijft. Zo organiseren zij wandelactiviteiten en Alzheimercafé’s waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook bemannen zij 24/7 de Alzheimertelefoon waar mensen hun vragen en hun activiteiten zijn te talrijk en te divers om allemaal op te noemen.”

Convenant dementievriendelijke gemeente
Medewerkers en vrijwilligers zijn ook gesprekspartners voor wethouders en ambtenaren die de transitie van de AWBZ naar de Wmo vormgeven. Gea: “Ik hoop vurig dat deze transitie echt leidt tot verbetering van de zorg. Zodat mensen op een verantwoorde manier langer thuis kunnen wonen, maar ook dat hun naasten goed begeleid worden. In Het Gooi hebben de eerste gemeenten het ‘Convenant dementievriendelijke gemeente’ ondertekend. Ik vind dat veelbelovend en roep vooral ook andere gemeenten op: pak de handschoen op.”

Bron: Arena Magazine