Die past hier niet - nieuw boek over gerontopsychiatrie

10 april 2017 Die past hier niet - nieuw boek over gerontopsychiatrie

Gerke de Boer heeft een nieuw boek geschreven voor verzorgenden en verpleegkundigen, die hulp moeten bieden aan mensen met zeer complexe gedragsproblemen: “Die past hier niet” (Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis). In genoemd boek (240 pagina’s) wordt op unieke wijze aandacht besteed aan de meest voorkomende thematiek bij mensen met gerontopsychiatrische problemen die op hoge leeftijd moeten komen schuilen in het (al dan niet kleinschalige) verpleeghuis. Bij opname veelal verwaarloosd, verloederd en verward: meestal in combinatie met sociaal isolement en forse zelfzorgtekorten. Dat zoiets een wissel trekt op de directe omgeving (familie, medebewoners en verzorgenden) moge duidelijk zijn en menigmaal wordt de vraag dan ook gesteld of het verpleeghuis wel de geschikte plek is om alle problematiek daar op te vangen.

Praktisch boek

En problemen heeft –en geeft- de gerontopsychiatrische bewoner van het verpleeghuis volop. Want wat is eigenlijk een psychose en hoe moet je omgaan met ouderen die de hardnekkige neiging hebben om verzorgenden (IG) tegen elkaar uit te spelen. Wat is er te doen aan die eeuwige angst en het daaruit voort vloeiende geclaim. Hoe moet je bovenal omgaan met agressie en bewoners die elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Waaraan herkent men een ernstige depressie?

Welnu: in een vrolijk, maar praktisch boek wordt de alledaagse beroepspraktijk van verzorgenden op nuchtere wijze beschreven. “Die past hier niet” is rijkelijk vorm gegeven met foto’s en illustraties en is verplichte kost voor iedere medewerker in de zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek: verzorgenden, verpleegkundigen, maar ook artsen, facilitair medewerkers en behandelaars. Daarnaast is het boek van
de nodige praktijkvoorbeelden, casuïstiek en humor voorzien, waarin langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een simpel uitgangspunt: zonder aandacht voor een geschikt woon- en leefklimaat kan men bejegenen tot men een ons weegt, maar wordt een goed leven voor menig bewoner met zeer complexe gerontopsychiatrische problematiek een utopie.

Ondersteuning van verzorgenden

Dus is er plek ingeruimd voor het antwoord op de vraag wat het belang van medicatie, voorgeschiedenis en structuur nu eigenlijk is, en wat er wordt bedoeld met drie ingewikkelde begrippen: revalidatie, resocialisatie en rehabilitatie. Bovenal wordt het standpunt ingenomen dat zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek altijd vergezeld moet gaan met zorg voor hun hulpverleners: de verzorgenden. Want hoe komen die in dat buitengewoon ingewikkelde vak het beste tot hun recht?

Om het boek Die past hier niet (Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis) te bestellen verwijzen wij je graag naar www.diepasthierniet.nl.

Lees ook artikel Gerke de Boer: Prettig wonen is de beste remedie.

Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis >