'Bewegingsinclusief' denken brengt de zorg in beweging

24 maart 2016 'Bewegingsinclusief' denken brengt de zorg in beweging

De professionals maken het verschil!

Interview met Remco Boer, directeur Kenniscentrum Sport
De huidige ontwikkelingen in de zorginstellingen en via de Wmo ook in de wijk zijn er volop kansen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en beweging daarbij te integreren. Dat zegt Remco Boer, directeur van het Kenniscentrum Sport. “Die kansen moeten we met elkaar benutten.” Het Kenniscentrum Sport is als kennisinstituut een partner voor zorginstellingen, gemeenten en andere organisaties in de zorg.

Remco: “Ik ervaar een enorme betrokkenheid in de zorg. Aan goede ideeën is ook geen gebrek. Ik merk het op de werkvloer, maar ook in een brainstorm, laatst met bestuurders. Het onderwerp bewegen leeft. Men is nieuwsgierig en wil van elkaar leren. Iedereen heeft dezelfde vraagstukken, dat vraagt om nauwe samenwerking en kennisuitwisseling.” Remco hoopt dat alle betrokken partners ‘beweeginclusief ’ gaan denken bij alles wat ze doen. “Natuurlijk bij de concrete alledaagse zorg voor cliënten, maar bijvoorbeeld ook bij het personeelsbeleid, huisvestingsbeleid, bij dagbesteding of activiteitenprogramma’s. Open je deuren en leg verbindingen. In de wijk, met buurtgenoten en met andere organisaties. Inspireer elkaar, leer elkaar kennen. Initiatieven die ik beluister zijn hoopgevend: accommodaties worden beter benut, er worden nieuwe diensten ontwikkeld, er worden nieuwe functies in het leven geroepen en andere doelgroepen worden gevonden. Onze site vult zich in rap tempo met voorbeelden, we hopen op deze manier anderen ook weer te inspireren.”

Juist nu doorpakken zodat kwaliteit verbetert
De transitie naar de Wmo brengt naast veel kansen ook veel vraagstukken met zich mee, erkent Remco. “Het gevaar is echter dat er vooral instrumenteel gereageerd wordt op zo’n ontwikkeling, met allerlei juridische en financiële vraagstukken die worden opgeroepen. Wie gaat dat betalen? Wie is er verantwoordelijk? Welk nieuw beleid moet worden ontwikkeld? Natuurlijk zijn dat vraagstukken die om een antwoord vragen. Maar schuif het kwaliteitsdenken niet op de lange baan. Juist nu is er ruimte om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om de zorg ‘beweeginclusief ’ te maken, om letterlijk en figuurlijk beweging in de zorg te krijgen. Die ruimte moeten we met elkaar benutten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg levert de bouwstenen, wij kunnen ze gebruiken om met elkaar de beweegzorg opnieuw vorm te geven en gefinancierd te krijgen.”

Vrijheid om te bewegen
Remco schetst een lonkend perspectief. “Ik zie zorglocaties voor me waar het bruist, waar verschillende generaties zich prettig voelen, waar er interactie is, waar beweging natuurlijk is, waar binnen en buiten vloeiend in elkaar overlopen. ”Om dat perspectief werkelijkheid te laten worden, is tijd nodig, voegt hij daar meteen aan toe. “En lef. Ik hoop dat bestuurders hun mensen de ruimte geven om initiatieven te ontwikkelen, om te experimenteren, om buiten de muren van hun eigen organisatie te kijken. Stel de kaders, maar geef binnen die kaders de vrijheid om te bewegen. Zodat bewegen een natuurlijk en logisch onderdeel wordt in de zorg.”

Onderzoek
Het Kenniscentrum Sport werkt nauw samen met prof. Erik Scherder van de VU Amsterdam, maar ook met onderzoekers van de universiteiten van Groningen en Nijmegen. Recent is een onderzoeksvoorstel door ‘Memorabel’ gehonoreerd. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen bewegen en het voorkomen en vertragen van dementie. Gezocht wordt naar meer inzicht in onderliggende fysiologische en neurologische processen. Daarnaast ontwikkelt het samenwerkingsverband interventies en methodieken. Meer info op de sites van Kenniscentrum Sport en ZonMw.

Remco Boer is dagvoorzitter van het Landelijk Congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg.

Bron: Arena Magazine

Meer informatie over het congres