Belevingsconcert voor mensen met dementie

27 augustus 2019

Muziek en zingeving voor mensen met (vergevorderde) dementie.

Zorg voor kwetsbare mensen gaat over nabijheid en contact. Bij mensen met (vergevorderde) dementie schieten onze gebruikelijke manieren van communiceren en contact maken vaak tekort. Niet het woord, maar de aanraking, niet het beeld, maar klanken en geuren kunnen leiden tot toenadering en het gevoel van gezien worden bij de ander. Dat is waar het om draait bij een Belevingsconcert.

Het Belevingsconcert is een belevingsgerichte, zintuiglijke vorm van samenkomen, contact maken en delen, waarbij gebruik gemaakt wordt van muziek en zang, sfeer en aanraking, geur en kaarslicht. Er worden bekende en onbekende liederen gezongen en er wordt geïmproviseerd, zingend en spelend op allerlei (veelal eenvoudige) instrumenten.


Het Belevingsconcert is een methodiek van muziek en zingeving, gericht op persoonlijke aandacht voor, verbondenheid met en waardigheid van mensen met dementie. Het doel van het Belevingsconcert is om mensen te bereiken in wat er vanbinnen leeft en wat hen draagt. In de belevingsconcerten wordt muziek ingezet om contact te maken, om ervaringen van zin en betekenis aan te reiken en mensen te omhullen met warmte en veiligheid.

Er zijn een heleboel liedjes geschikt om bij een Belevingsconcert te zingen. Begin vooral bij de liedjes die je zelf kent. Of zoek naar bekende Oudhollandse liedjes, mooie canons, eenvoudige klassieke liederen, mantra’s uit de hele wereld, wiegeliedjes of muziek die een mooie sfeer van warmte en omhulling oproept. Denk ook aan liedjes uit iemands geboorteland of -streek of iemands lievelingslied. Realiseer je echter wel dat mensen met (vergevorderde) dementie een tragere prikkelverwerking hebben. Veel liedjes kun je geschikt maken voor de Belevingsconcerten door ze langzamer te zingen, dan kunnen mensen de muziek ‘bijbenen’. Kijk naar wat mensen zelf aangeven, volg hun tempo wanneer ze meezingen of meebewegen. Over deze methodiek is ook een boekje uitgebracht boordevol met praktische tips en achtergrondinformatie.

Wil jij tips over hoe jezelf muziek kunt inzetten in jouw dagelijkse werk? Meld je dan aan voor onze training Muziek als waardevol instrument in de dagelijkse zorg.