Andere humor kan wijzen op dementie

4 februari 2016

Mensen die ineens een veranderd gevoel voor humor hebben, bevinden zich mogelijk in de beginfase van frontotemporale dementie. Volgens een onderzoek aan de University College London gaat het vooral om een verwrongen gevoel voor humor waarbij mensen lachen om trieste situaties of pijnlijke ervaringen.

Frontotemporale dementie is een onbekendere vorm van de ziekte die zich vooral bij jongere dementiepatiënten openbaart. Opvallend is dat patiënten niet vergeetachtig worden, maar dat het gedrag van de mensen verandert. Patiënten hebben ook meer moeite met het vinden van de juiste woorden en een verslechterende motoriek.

Diagnose
Het team van professor Camilla Clark van de University College London ondervroeg familie en vrienden van 46 patiënten met frontotemporale dementie. Ze wilden weten welke veranderingen in de persoonlijkheid er in de jaren voor de diagnose opgemerkt werden. Een opvallend kenmerk was dat vrijwel alle patiënten zo'n negen jaar voor hun diagnose een scherper en harder gevoel voor humor ontwikkelden. Ze lachten bijvoorbeeld om pijnlijke situaties zoals het overlijden van een dierbare. Een van de ondervraagden vertelde dat haar echtgenoot in lachen uitbarstte toen zij zichzelf per ongeluk verbrandde. 

Patiënten bleken ook ineens te moeten lachen om situaties die anderen juist helemaal niet als grappig omschrijven, zoals een slecht geparkeerde auto of een blaffende hond.

Alzheimer
Volgens Clark zegt juist het gevoel voor humor veel over iemand. "Humor wordt gebruikt om relaties met de mensen om ons heen op te bouwen. Dus als we plots andere dingen grappig vinden, heeft dat een enorme impact op ons leven." De Britse arts hoopt met het onderzoek, dat onlangs is gepubliceerd in The Journal of Alzheimer's Disease, meer aandacht te krijgen voor deze minder bekende vorm van dementie.

Hoe eerder dementie ontdekt wordt, hoe beter de ziekte afgeremd kan worden. "Niet alleen bij veranderingen in de persoonlijkheid en gedrag moet een alarmbel afgaan bij artsen, maar ook als bij deze symptomen als lachen kan dementie in een zeer vroeg stadium ontdekt worden", aldus Clark.


Bron: HLN.be