Landelijk Congres
Palliatieve Zorg voor mensen met Dementie of een Verstandelijke Beperking
22 september 2014

Landelijk Congres
Palliatieve Zorg voor mensen met Dementie of een Verstandelijke Beperking

Datum
maandag 22 september 2014
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Palliatieve Zorg voor mensen met Dementie of een Verstandelijke Beperking

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Nieuw programma over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking >>

Contactgericht werken in de laatste levensfase

Tijdens dit congres stond palliatieve zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking centraal. Want de zorg voor deze kwetsbare mensen vraagt namelijk een bijzondere aanpak. Het liefst wil je de zorg tijdens de laatste levensfase zo goed mogelijk met de cliënt afstemmen. Maar doordat communicatieve vaardigheden afnemen en men geleidelijk de regie over het eigen leven kwijtraakt, is dit niet bepaald eenvoudig.

Zorgverleners staan voor veel dilemma’s, want hoe krijg je echt contact met cliënten als ze niet meer goed kunnen communiceren? Wat zijn hun specifieke zorgbehoeften en hoe sluit je hierop aan? Hoe betrek je de familie, mantelzorgers en het netwerk van zorgverleners? Hoe bespreek je ethische dilemma’s en praat je überhaupt over de zin van het leven en de dood? Hoe signaleer je pijn en anticipeer je op onrustig of angstig gedrag? Wat is het belang van omgevingsfactoren voor het comfort en welbevinden? 

Aan al deze vragen werd aandacht besteed. Daarbij werd vooral ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen. Moch je dit congres gemist hebben, houd dan onze congresagenda in de gaten voor nieuwe interessante congressen.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Start ochtendprogramma
Door Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

Palliatieve zorg in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om effectieve interventies in het kader van de palliatieve zorg; goede signalering, planning, onderlinge afstemminge en het ontwikkelene van (lokale) expertise. Wat vraagt dit van de betrokkenen?
Clemence Ross, directeur Agora en oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10:10 uur

Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie en een verstandelijke beperking

Hoe kun je een persoon met dementie of een verstandelijke beperking benaderen zoals hij dat zelf zou hebben gewild? Hoe en wanneer begin je het gesprek over de medische interventies die iemand in een later stadium wel en niet meer zou willen? Kan je vermijden dat vroegtijdig praten over de zorg in de laatste periode van het leven iemand angstig maakt?
Manu Keirse, emeritus hoogleraar Verliesverwerking Faculteit Geneeskunde KU Leuven

11:00 uur

Koffie-/theepauze

11:20 uur

Sessieronde 1 * Maak uw keuze uit één van de 13 sessies

12:35 uur

Lunch, netwerken & informatiemarkt

13:35 uur

Plenaire middagprogramma: Dementie

Ethische dilemma’s in de dagelijkse zorg
U wordt op een interactieve manier meegenomen in een aantal herkenbare ethische vraagstukken en dilemma’s uit de dagelijkse dementiezorg. Hierbij wordt u uitgedaagd mee te denken en te reflecteren op uw eigen manier van kijken.
Roland Wetzels, specialist ouderengeneeskunde, docent en senior onderzoeker Radboudumc

13:35 uur

Plenaire middagprogramma: Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Hoe ga je om met de dood?
Peter Dibbets heeft een verstandelijke beperking en is van mening dat er een taboe heerst rond het bespreekbaar maken van de dood. Hij vertelt over zijn fascinatie voor de dood en legt de deelnemers de vraag voor: ‘Wat vertel je mensen met een verstandelijke beperking wel en niet over de dood en waneer en hoe maak je dit bespreekbaar?’.
Peter Dibbets, ervaringsdeskundige LFB Winterswijk,
Peter Vos, arts Prisma en Marja Oud, verpleegkundig zorgconsulent palliatieve zorg Esdégé-Reigersdaal

14:25 uur

Sessieronde 2 * Maak uw keuze uit één van de 12 sessies

15:40 uur

Koffie-/theepauze

16:00 uur

Sessieronde 3 * Maak uw keuze uit één van de 13 sessies

17:00 uur

Afsluitend netwerkborrel

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ervaringssessie

In een ervaringssessie ligt de nadruk op het zelf ondergaan/ervaren van bepaalde methodieken om deze vervolgens in de eigen praktijk te kunnen inzetten.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Debat

De deelnemers gaan met elkaar in discussie over soms controversiële thema's, onder leiding van een ervaren en deskundige gespreksleider. Let op: voor debatten geldt een beperkt aantal deelnemers.

Themalijnen
Planning en besluitvorming
Samenwerking en organisatie
Mantelzorgers en vrijwilligers
Communicatie en bejegening
Ethiek
Spiritualiteit en zingeving
Complementaire zorg
Probleemgedrag
Probleemgedrag
Medicatie en pijn
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Advance Care Planning
2 .1 Kritische beslismomenten bij dementie
3 .1 Dementia Care Mapping
1 .2 Herkennen palliatieve fase
2 .2 Kritische beslismomenten in de VGZ
1 .3 Dementieketens en palliatieve netwerken
2 .3 Zo lang mogelijk thuis
3 .3 Zorg te zwaar voor verpleeghuis?
1 .4 Zorgconsulent palliatieve zorg
2 .4 Multidisciplinaire samenwerking
3 .4 Regionale samenwerking
1 .5 Anticiperen op wat gaat komen
2 .5 Zorg voor de mantelzorger
3 .5 Eenzaamheid en inzet van vrijwilligers
3 .6 Kwaliteit van leven centraal
1 .7 Palliatieve fase verkorten door prikkels
2 .7 Contact maken tijdens de dagelijkse zorg
3 .7 Passiviteiten Dagelijkse Leven (PDL)
1 .8 Moreel Beraad
2 .8 Euthanasie en dementie
3 .8 Ethiek in de dagelijkse praktijk
2 .9 Wils- en handelings(on)bekwaam
1 .10 Spiritualiteit in de dagelijkse zorg
2 .10 Rituele stervensbegeleiding en rouw
3 .10 De kracht van het levensverhaal
1 .11 Omgaan met verliessituaties
3 .11 In gesprek door spel
1 .12 Complementaire zorg tijdens de stervensfase
2 .12 Therapeutic Touch
3 .12 Shantala
1 .13 Delier in de laatste levensfase
2 .13 Palliatieve sedatie bij onbehandelbaar probleemgedrag
3 .13 Casuïstiek: Probleemgedrag bij dementie
2 .14 Belevingsgerichte zorg in de palliatieve fase
3 .14 Casuïstiek: Probleemgedrag in de VGZ
1 .15 Pijn bij mensen met dementie
3 .15 Wel of geen medicatie?
1 .16 Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Partners

StudieArena
Agora
Radboud Alzheimer Centrum
Vilans
Kans+
V&VN Palliatieve Zorg
V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg

Kennismarkt

Agora
Vilans
Kans+
V&VN Palliatieve Zorg
V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg

Voor wie?

Het programma was bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders uit de ouderenzorg, thuiszorg en VGZ
 • Casemanagers en ketenregisseurs
 • Zorgcoördinatoren en POH-ers
 • Medewerkers hospices
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling
 • Muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en ouderenadviseurs
 • (Locatie)managers en afdelingshoofden
 • GZ psychologen en (psycho)gerontologen
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde
 • Artsen verstandelijk gehandicapten
 • Beleidsmedewerkers van gemeenten, kennisinstituten en brancheorganisaties

Accreditatie

Dit congres was geaccrediteerd door:

 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
  • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)
 • BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en sociaal geriaters (Accreditatie Bureau Cluster 1)

Extra informatie

Interessante websites dementiezorg algemeen: 

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Radboud Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over dementie
www.dementietechnologie.nl Informatie over o.a. (technische)hulpmiddelen
www.bartimeus.nl Ondersteuning mensen met visuele beperking
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dekeerzijde.nl Training gericht op ervaringen cliënten
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be Informatieve belgische site
www.dementiedebaas.nl Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.focuscultura.nl Interculturele dementiezorg
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraatpg Opleiding Psychogeriatrie
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.iknl.nl Kenniscentrum voor palliatieve zorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.moderne-dementiezorg.nl Praktische informatie moderne dementiezorg
www.multiculturelezorgboerderij.nl Voorbeeld multiculturele zorgboerderij
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.palliatief.nl Nederlandse vereniging voor palliatieve zorg
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pluspuntrotterdam.nl Interculturele dementiezorg
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)