Studiedag
Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten
23 september 2019

Studiedag
Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten

Datum
maandag 23 september 2019
Locatie
Stayokay
Bosstraat 16
Soest
Routebeschrijving
naar boven

Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten

Inleiding Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

* Inschrijven niet meer mogelijk *

Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten

studiedag_oudere_migranten_studiearena_overzichten.jpegNederland vergrijst. Ook het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Naar verwachting is in 2030 één op de drie ouderen (65+) in de grote steden migrant. Oudere migranten hebben vaker te maken met een chronische aandoening als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten en/of dementie. Zij vinden doorgaans wel hun weg naar de huisarts, maar maken nog weinig gebruik van aanvullende voorzieningen als preventieprogramma's en ondersteuning van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en -verpleegkundigen. Ook maakt er maar een relatief klein percentage oudere migranten gebruik van zowel de thuiszorg als in de intramurale voorzieningen. Zo woont ongeveer 99% van de oudere migranten met dementie thuis! Hoe komt dit?

Wat vraagt het van jou?

Hier ligt voor jou als zorgprofessional een grote uitdaging: hoe kom je bijvoorbeeld in contact met oudere migranten? Ben je je bewust van je eigen vooroordelen en in hoeverre beïnvloeden deze de dialoog? Hoe vinden zij hun weg in zorgland en hoe kom jij er achter wat hun zorgbehoefte is? En als je daar dan achter bent, hoe werk je aan een goede zorgrelatie met de oudere migrant en zijn/haar mantelzorgers?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten van StudieArena i.s.m. Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Deze studiedag vindt plaats op 23 september 2019 in StayOkay in Soest.

Download PDF Programma >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09.00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

Start plenaire programma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

Oudere migranten in Nederland

jennifer_broeke_gastspreker_studiearena.pngMet het vergrijzen van de bevolking neemt ook het aantal ouderen met een migratieachtergrond toe. Naar verwachting is in 2030 één op de drie ouderen (65+) in de grote steden migrant. Waar komen zij oorspronkelijk vandaan en waar wonen ze nu? Welke ondersteuning hebben ze nodig? Oudere migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migranten ouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone ouderen met dementie. In de plenaire start wordt een actueel overzicht geschetst van oudere migranten en hun gezondheid.

Jennifer van den Broeke, senior projectleider en adviseur Ouderen en Gezondheid Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

10:10 uur

Geen ondersteuning zonder dialoog

ine_bertens_gastspreker_studiearena.pngVoorlichtingen en ondersteuning voor mensen met dementie kan niet zonder een dialoog. Advies op maat is per definitie bij iedere persoon anders. Bij ouderen met een migratieachtergrond is dit complexer vanwege taalproblemen en cultuurverschillen. Belangrijk hierbij is vooral hoe de communicatie verloopt. Binnen de familie, maar vooral met de huisarts en andere zorgprofessionals. Vanuit het gedragsveranderingenmodel van Balm en de transculturele verpleegkundige theorie van Leininger worden voorbeelden en tips gegeven voor de dagelijkse praktijk.

Ine Bertens, wijkverpleegkundige en projectleider Interculturele Zorgconsulenten Brabant

10:40 uur

Bouwen aan een persoonlijke zorgrelatie

roein akbari gastspreker studiearenaProblemen met taal en omgangsvormen doen zich met name voor bij de eerste generatie ouderen met een andere culturele achtergrond. Door onbegrip voor culturele verschillen matcht het niet tussen de cliënt en de zorgmedewerker en ontstaat er voor beiden een ongewenste situatie. Dat belemmert het opbouwen van vertrouwen en echt in contact komen. Wat bedoelt de cliënt? Welke boodschap schuilt erachter? Hoe krijg je mensen in beweging? Kortom, hoe bouw je aan een persoonlijke zorgrelatie?

Roein Akbari, verpleegkundige en eigenaar Arja Thuiszorg

11:10 uur

Koffie-/Theepauze

11:40 uur

Ongekleurd communiceren, wat vraagt het van jou?

sabine_aangenendt_gastspreker_studiearena.pngEen interactieve lezing over vooroordelen, gebaseerd op drie aannames. Dat begint goed ;) De eerste aanname is dat we allemaal vooroordelen hebben. De tweede is dat we allemaal in contact staan met anderen, en dus communiceren. De derde aanname is dat deze vooroordelen onze communicatie kleuren. Soms bewust, vaker onbewust. Hoe beïnvloeden jouw vooroordelen de communicatie met oudere migranten

Sabine Aangenendt, trainer BuitenZinnen

12:30 uur

Lunchpauze

13:20 uur

Sessieronde 1 * Maak per ronde een keuze uit 4 verschillende sessies

 • 1.1    Goede afstemming met de mantelzorger
 • 1.2    Dementie en multicultureel casemanagement
 • 1.3    Belang van levensverhalen
 • 1.4    Afscheid en rouw
14:30 uur

Koffie-/Theepauze

15:00 uur

Sessieronde 2 * Maak per ronde een keuze uit 4 verschillende sessies

 • 2.1    Goede afstemming met de mantelzorger
 • 2.2    Dementie en multicultureel casemanagement
 • 2.3    Belang van levensverhalen
 • 2.4    Afscheid en rouw
Sessie 1
Sessie 2
Sessie 3
Sessie 4
16:10 uur

Einde programma & netwerkborrel

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Goede afstemming met de mantelzorger
2 .1 Goede afstemming met de mantelzorger
1 .2 Dementie en multicultureel casemanagement
2 .2 Dementie en multicultureel casemanagement
1 .3 Belang van levensverhalen
2 .3 Belang van levensverhalen
1 .4 Afscheid en rouw
2 .4 Afscheid en rouw

Partners

StudieArena
Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.png

Tijdens deze studiedag kan je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van casemanagers tot wijkverpleegkundigen en activiteitenbegeleiders tot beleidsmakers.

De studiedag is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Thuiszorgmedewerkers
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen
 • Casemanagers en ouderenadviseurs
 • Ketenregisseurs en zorgcoördinatoren
 • Afdelingshoofden, teamleiders en locatiemanagers
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars
 • Vertegenwoordigers van cliëntenraden
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers

 • Docenten en opleidingscoöordinatoren
 • Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties en landelijke overheden

Direct aanmelden >

Download PDF Programma >

Accreditatie

Accreditatie is o.a. aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) -  o.a.
  • Afdeling Maatschappij & Gezondheid (o.a. Wijk- & Dementieverpleegkundigen) - 5 punten
  • Afdeling Geriatrie & Gerontologie - punten
  Registerplein (voorheen BAMw) - 5 punten
  • Cliëntondersteuners
  • Maatschappelijk Werk
  • Sociaal Agogen
  • Mantelzorg Makelaars
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) - 1,5 punten
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) - 5 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.