Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis
12 november 2019

Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis

Datum
dinsdag 12 november 2019
Locatie
Stayokay
Bosstraat 16
Soest
Routebeschrijving
naar boven

Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis

studiedag omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis studiearena overzichtSoms kan je als zorgverlener in de langdurige zorg niet goed uit de voeten met het gedrag van je cliënten. Dit gedrag hangt vaak nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de cliënt. Mogelijk kunnen zij geen woorden geven aan hun gevoelens en uiten zij dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig inspelen op dit gedrag vraagt specifieke kennis en een andere manier van kijken en benaderen.

Wat vraagt het van jou?

Je staat soms voor een flinke uitdaging! Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag? In hoeverre ben je zelf een 'stoorzender'? Hoe kan je omgaan met claimend, ontremd en dwaalgedrag? Maar nog beter, hoe kan je stemmingswisseling vroegtijdig herkennen en hier adequaat op inspelen, zodat je complex gedrag kunt voorkomen? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional?

Deze vragen staan centraal op de Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis op 12 november 2019 in Stayokay in Soest.

Direct inschrijven >

Bekijk PDF Programma >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09.00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

Start plenaire programma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:50 uur

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.pngPijlers onder een aardige dag

Een gedragsteveel, zoals agressie, tikken, roepen of gillen, wordt veroorzaakt door een tekort op één van de zes pijlers onder een 'aardige dag'. Hoe kan je de cliënt zo ondersteunen dat er balans ontstaat en het gedragsteveel langzaam maar zeker verdwijnt? Gerben Bergsma neemt ons mee aan de hand van herkenbare casuïstiek.

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent

10:10 uur

geert_bettinger_gastspreker_studiearena.pngEen andere kijk op 'probleemgedrag'

Slaan, gillen, dwalen, zelfverwonding, angst en apathie. Dit type gedrag wordt nogal eens als ‘probleemgedrag’ gezien. Maar wat is de onderliggende oorzaak van dit gedrag? Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenoemd complex gedrag. Door stil te staan kom je verder.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur 'Door stil te staan kom je verder' en CCE consulent

10:40 uur

robert_de_hoog_gastspreker_studiearena.pngGedrag en invloed van omgevingsprikkels

Prikkelverwerking doen we de hele dag door, ons hele leven lang. Onze hersenen zijn er maar druk mee. Zoals jij prikkels op je eigen manier verwerkt, doen je cliënten dat ook. Bij jouw cliënten gaat die prikkelverwerking soms moeilijker. Dit kan zich uiten in (complex)gedrag. Welke invloed hebben omgevingsprikkels, zoals geluid, licht en de inrichting van de ruimte op het gedrag van je cliënt? En welke prikkels geef jij zelf af? Door het toevoegen of juist vermijden van prikkels kan je het comfort voor je cliënten verhogen en mogelijke onrust voorkomen.

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent

11:05 uur

Koffie-/Theepauze

11:30 uur

Jouw rol in de dynamiek van de huiskamerEén bewoner met complex gedrag kan jou en de hele groep ontregelen. Soms gaat er onevenredig veel energie naar de bewoner met verstorend gedrag, ten koste van de andere bewoners. Wat vraagt dit van jou en je team? Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw cliënten zich prettig voelen in de huiskamer?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent

12:15 uur

Lunchpauze

13:15 uur

Sessieronde 1 * Maak per ronde een keuze uit 6 verschillende sessies

1.1    Probleem of signaalgedrag?

Cliënten hebben vaak andere communicatie middelen tot hun beschikking dan wij, zorgprofessionals. Zij kunnen niet altijd hun verdriet, angsten, woede of wensen verwoorden zoals wij wellicht doen. Dit resulteert vaak in zogenoemd ‘negatief aandacht’ vragen. In deze sessie ga je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan de slag met mogelijke signalen achter dit gedrag en jouw, vaak onbewuste, rol daarin.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur ‘Door stil te staan kom je verder’ en CCE consulent

1.2    Invloed van omgevingsprikkels

Als je inspeelt op de prikkelverwerking van de bewoner, vertoont hij minder ongeremd- en roepgedrag. Soms is dat door het toevoegen of juist vermijden van prikkels. Factoren uit de omgeving zoals geluid, licht en inrichting hebben invloed op het gedrag van de cliënt. Tijdens deze sessie ga aan de hand van casuïstiek op zoek naar de prikkels die onstaan door jouw handelen of aanwezig zijn in de directe leefomgeving.

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent

1.3    Stemmingsmanagement

Het welbevinden van de cliënt hangt samen met mogelijke ontsporing van gedrag. Hoe bewaak je het welbevinden? Hoe kun je stress en stemmingswisseling zien aankomen en daar adequaat op reageren? Vroegtijdige herkenning van gedrag dat dreigt te ontsporen biedt de mogelijkheid om preventief te handelen. Maar hoe doe je dat?

Ingrid Rehmann, GZ-psycholoog Stichting Land van Horne Dienst Behandeling en CCE consulent

1.4    Omgaan met angst en onrust bij dementie

Onrust en angst komen veel voor bij mensen met dementie. Dit kan zich uiten in verwardheid, loopdrang, in zichzelf praten en herhalen van handelingen. Wat is de aanleiding van deze angst en onrust en hoe kun jij ermee omgaan? Een sessie waarin je praktijksituaties krijgt voorgespiegeld, die je prikkelen tot een reactie

Saskia Danen, trainer en adviseur Zorg4Zorg

1.5    Gedragsdeskundige als coach (VOL, aanmelden alleen nog mogelijk in ronde 2)

Jij als gedragsdeskundige hebt veel ervaring in jouw vakgebied over het behandelen en omgaan met (complex) gedrag. Het is belangrijk deze kennis uit te dragen, zodat de directe zorgverleners deze kennis in de dagelijkse zorg kunnen toepassen. Ontdek hoe je kunt schakelen tussen jouw rol als inhoudelijk expert en coach voor je omgeving.

Irma van der Vegt, zorgconsulent en coach Zorgadvies- bureau van der Vegt

1.6    Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag (aanmelden niet meer mogelijk)

De meeste mensen zijn verbaal ingesteld. Maar wat als je je gevoelens en wensen moeilijk of niet kunt verwoorden? Dat kan lastig en frustrerend zijn en bij de cliënt leiden tot complex gedrag. Hoe kan je bewegen inzetten om je bewoner te helpen zich te uiten? Psychomotorische begeleiding kan hier een ondersteunende rol bij spelen. Tijdens deze ervaringssessie krijg je handvatten hoe je deze begeleidingsvorm, als zorgprofessional, in de dagelijkse zorg kunt inzetten.

Anneke van der Kamp, psychomotorisch therapeut en beweegcoach Attent zorg en behandeling

14:25 uur

Koffie-/Theepauze

14:50 uur

Sessieronde 2 * Maak per ronde een keuze uit 6 verschillende sessies

2.1    Probleem of signaalgedrag? (VOL, aanmelden alleen nog mogelijk in ronde 1)

Cliënten hebben vaak andere communicatie middelen tot hun beschikking dan wij, zorgprofessionals. Zij kunnen niet altijd hun verdriet, angsten, woede of wensen verwoorden zoals wij wellicht doen. Dit resulteert vaak in zogenoemd ‘negatief aandacht’ vragen. In deze sessie ga je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan de slag met mogelijke signalen achter dit gedrag en jouw, vaak onbewuste, rol daarin.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur ‘Door stil te staan kom je verder’ en CCE consulent

2.2    Invloed van omgevingsprikkels

Als je inspeelt op de prikkelverwerking van de bewoner, vertoont hij minder ongeremd- en roepgedrag. Soms is dat door het toevoegen of juist vermijden van prikkels. Factoren uit de omgeving zoals geluid, licht en inrichting hebben invloed op het gedrag van de cliënt. Tijdens deze sessie ga aan de hand van casuïstiek op zoek naar de prikkels die onstaan door jouw handelen of aanwezig zijn in de directe leefomgeving.

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent

2.3    Stemmingsmanagement

Het welbevinden van de cliënt hangt samen met moge- lijke ontsporing van gedrag. Hoe bewaak je het welbe- vinden? Hoe kun je stress en stemmingswisseling zien aankomen en daar adequaat op reageren? Vroegtijdige herkenning van gedrag dat dreigt te ontsporen biedt de mogelijkheid om preventief te handelen. Maar hoe doe je dat?

Ingrid Rehmann, GZ-psycholoog Stichting Land van Horne Dienst Behandeling en CCE consulent

2.4    Omgaan met angst en onrust bij dementie

Onrust en angst komen veel voor bij mensen met dementie. Dit kan zich uiten in verwardheid, loopdrang, in zichzelf praten en herhalen van handelingen. Wat is de aanleiding van deze angst en onrust en hoe kun jij ermee omgaan? Een sessie waarin je praktijksituaties krijgt voorgespiegeld, die je prikkelen tot een reactie

Saskia Danen, trainer en adviseur Zorg4Zorg

2.5    Gedragsdeskundige als coach

Jij als gedragsdeskundige hebt veel ervaring in jouw vakgebied over het behandelen en omgaan met (complex) gedrag. Het is belangrijk deze kennis uit te dragen, zodat de directe zorgverleners deze kennis in de dagelijkse zorg kunnen toepassen. Ontdek hoe je kunt schakelen tussen jouw rol als inhoudelijk expert en coach voor je omgeving.

Irma van der Vegt, zorgconsulent en coach Zorgadviesbureau van der Vegt

2.6    Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag (aanmelden niet meer mogelijk)

De meeste mensen zijn verbaal ingesteld. Maar wat als je je gevoelens en wensen moeilijk of niet kunt verwoorden? Dat kan lastig en frustrerend zijn en bij de cliënt leiden tot complex gedrag. Hoe kan je bewegen inzetten om je bewoner te helpen zich te uiten? Psychomotorische begeleiding kan hier een ondersteunende rol bij spelen. Tijdens deze ervaringssessie krijg je handvatten hoe je deze begeleidingsvorm, als zorgprofessional, in de dagelijkse zorg kunt inzetten.

Anneke van der Kamp, psychomotorisch therapeut en beweegcoach Attent zorg en behandeling

16:00 uur

Einde programma & netwerkborrel

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Probleem- of signaalgedrag?
2 .1 Probleem- of signaalgedrag? (aanmelden niet meer mogelijk)
1 .2 Invloed van omgevingsprikkels
2 .2 Invloed van omgevingsprikkels
1 .3 Stemmingsmanagement
2 .3 Stemmingsmanagement
1 .4 Omgaan met angst en onrust bij dementie
2 .4 Omgaan met angst en onrust bij dementie
1 .5 Gedragsdeskundige als coach (aanmelden niet meer mogelijk)
2 .5 Gedragsdeskundige als coach
1 .6 Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag (aanmelden niet meer mogelijk)
2 .6 Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag (aanmelden niet meer mogelijk)

Partners

StudieArena
Gerben Bergsma Training Advies & Innovatie
Geert Bettinger training en coaching
Andere kijk op zorg
Attent Zorg en Behandeling
Zorgadviesbureau van der Vegt
Prikkelcoach
Zorg4Zorg

Voor wie?

Voor wie?

Tijdens deze studiedag ontmoet kan je collega’s uit alle disciplines, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van gedragsdeskundigen tot teamleiders.

De studiedag is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders,
 • Verpleegkundig specialisten,
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling,
 • Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren,
 • Ergotherapeuten, beweegagogen, fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici,
 • Muziektherapeuten,
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
,
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen,
 • Psychologen en psychogerontologen,
 • Docenten en opleidingscoördinatoren.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) - 5 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 5 punten
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)
 • ADAP - Kwaliteitsregister Paramedici (ergotherapeuten) - 4,5 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie willen ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.