Studiedag 
Omgaan met complex gedrag in de VG
16 juni 2020

Studiedag
Omgaan met complex gedrag in de VG

Datum
dinsdag 16 juni 2020
Locatie
Stayokay
Bosstraat 16
Soest
Routebeschrijving
naar boven

Studiedag Omgaan met complex gedrag in de VG

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Studiedag Geregeld Ontregeld - Omgaan met complex gedrag in de VG

foto_studiedag_omgaan_met_complex_gedrag_in_de_vg.pngSoms kan je als zorgverlener in de verstandelijk gehandicaptenzorg niet goed uit de voeten met het gedrag van je cliënten. Dit gedrag hangt vaak nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de cliënt. Mogelijk kunnen zij geen woorden geven aan hun gevoelens en uiten zij dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig inspelen op dit gedrag vraagt specifieke kennis en een andere manier van kijken en benaderen.

Wat vraagt het van jou?

Je staat soms voor een flinke uitdaging! Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag en hoeverre ben je zelf een 'stoorzender'? Hoe kan je anders kijken naar gedrag en stimuleren dat een 'gedragsteveel' langzaamaan verdwijnt? Hoe kan je mensen met autisme en ontregeld gedrag het beste begeleiden? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional en hoe houd jij (en je team) het vol?

Deze en andere vragen stonden centraal op de Studiedag Geregeld Ontregeld in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg op 16 juni 2020 in de StayOkay in Soest. Om gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken werden er voor deze dag maximaal 25 deelnemers toegelaten.

Tijdens deze studiedag was er o.a. aandacht voor:

 • Probleem of signaalgedrag?
 • Invloed van omgevingsprikkels
 • Autisme en ontregeld gedrag
 • Samen grip op complex gedrag

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09.00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

Start plenaire programma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.pngPijlers onder een aardige dag in tijden van Corona

Een gedragsteveel, zoals agressie, tikken, roepen of gillen, wordt veroorzaakt door een tekort op één van de zes pijlers onder een 'aardige dag'. Hoe kan je de cliënt zo ondersteunen dat er balans ontstaat en het gedragsteveel langzaam maar zeker verdwijnt? Gerben Bergsma neemt ons mee aan de hand van herkenbare casuïstiek.

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent

10:30 uur

robert_de_hoog_gastspreker_studiearena.pngGedrag en invloed van omgevingsprikkels

Prikkelverwerking doen we de hele dag door, ons hele leven lang. Onze hersenen zijn er maar druk mee. Zoals jij prikkels op je eigen manier verwerkt, doen je cliënten dat ook. Bij jouw cliënten gaat die prikkelverwerking soms moeilijker. Dit kan zich uiten in (complex)gedrag. Welke invloed hebben omgevingsprikkels, zoals geluid, licht en de inrichting van de ruimte op het gedrag van je cliënt? En welke prikkels geef jij zelf af? Door het toevoegen of juist vermijden van prikkels kan je het comfort voor je cliënten verhogen en mogelijke onrust voorkomen.

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent

11:10 uur

Koffie-/Theepauze

11:40 uur

Samen grip op probleemgedrag

Hoe kan je samen met je team het probleemgedrag verminderen en de levenskwaliteit verbeteren? Welke interventies werken wel en welke niet? We staan stil bij het op peil houden van het uithoudingsvermogen van jou en je team en het in kaart brengen van wat werkt. Het antwoord op het problematisch gedrag ligt namelijk altijd al in het team en de familie...!

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent

12:15 uur

Lunchpauze

13:15 uur

geert_bettinger_gastspreker_studiearena.pngWe starten de middag met een tweeluik:

Een andere kijk op 'probleemgedrag'

Slaan, gillen, dwalen, zelfverwonding, angst en apathie. Dit type gedrag wordt nogal eens als ‘probleemgedrag’ gezien. Maar wat is de onderliggende oorzaak van dit gedrag? Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenoemd complex gedrag. Door stil te staan kom je verder.

Seksueel misbruik en ontremd gedrag

Seksueel misbruik komt relatief vaker voor bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar hoe neem je als hulpverlener de regie in handen als het probleem eenmaal is gesignaleerd? Hoe bespreek je het probleem met de cliënt, met familieleden, met naasten en met andere professionals. In de dagelijkse praktijk blijkt dit vaak lastig. Hulpverleners voelen zich onvoldoende toegerust om in dit proces het voortouw te nemen. Je krijgt enkele handvatten om het gesprek aan te gaan!

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur 'Door stil te staan kom je verder' en CCE consulent

14:20 uur

Koffie-/Theepauze

14.50 uur

Autisme en ontregeld gedrag

tineke_van_der_veer.jpgBij probleemgedrag in de VG blijkt vaak ook sprake te zijn van autisme. Het bieden van‘structuur en voorspelbaarheid’ is niet de oplossing in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. Mensen met autisme hebben meestal in de loop der jaren zo hun eigen voorspelbaarheid ‘geregeld’. Ze laten zich dat ook niet zo maar afpakken. Sterker nog: onze manier van structuur aanbrengen kan voor hun een extra portie stress betekenen. Tijdens deze sessie ga je aan de hand van casuïstiek op zoek naar manieren hoe je mensen met autisme wel op een goede manier kan begeleiden.

Tineke van der Veer-Mikkers, Klinisch psycholoog de Asswijzer

15.30 uur

Einde programma & netwerkborrel

download complete programma

Partners

StudieArena
Gerben Bergsma Training Advies & Innovatie
Geert Bettinger training en coaching
Prikkelcoach
ORO
De ASSwijzer

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.pngTijdens deze studiedag ontmoet je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van gedragsdeskundigen tot teammanagers.

De studiedag is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders.
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling.
 • Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren.
 • Maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers

 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen.
 • Psychologen en psychogerontologen.
 • Ergotherapeuten, beweegagogen, fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici.
 • Muziektherapeuten.
 • Docenten en opleidingscoördinatoren.

Direct inschrijven >

Download Programma >

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) - 5 punten
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) - 1,5 punten
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen - 5 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie willen ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.