Studiedag GGZ in de Wijk
Ondersteunen van mensen met een
psychiatrische aandoening
28 september 2015

Studiedag GGZ in de Wijk
Ondersteunen van mensen met een
psychiatrische aandoening

Datum
maandag 28 september 2015
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Studiedag GGZ in de Wijk Ondersteunen van mensen met een psychiatrische aandoening

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

De zorg voor 'verwarde mensen' in de wijk moet beter

De psychiatrie is volop in beweging. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met een psychiatrische aandoening nog niet voldoende is opgebouwd. Psychiatrische patiënten dreigen tussen wal en schip te vallen. Ongewenste gevolgen als verwaarlozing, verslavingsproblematiek, verwarde mensen en geweld op straat zijn aan de orde van de dag.

Aandacht voor psychiatrie in de wijk

Diverse instanties raken bij deze problematiek betrokken; gemeenten, politie, woningcorporaties, huisartsen, thuiszorgorganisaties, opvang- en dagactiviteitencentra. Ook wordt er een groter beroep gedaan op de informele zorg en de mantelzorg nu psychiatrische patiënten langer thuis blijven wonen, terwijl deze groep door jarenlange problematiek niet of nauwelijks een netwerk heeft. Wat vraagt dit van de betrokken professionals en instanties? Hoe krijg je de doelgroep in beeld, wat zijn goede benaderingsmethodieken, hoe zorg je voor adequate dagbesteding en ondersteuning vanuit de wijk?
foto_1_1.jpg
Gelukkig gebeurt er al veel op dit gebied; naast onderzoek en speciale projecten zijn er diverse goede initiatieven opgestart. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, politie en woningcorporaties werken in de wijk steeds meer samen om de ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening te verbeteren. Deze ontwikkelingen stonden centraal tijdens deze studiedag.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Start plenair ochtendprogramma

09:40 uur

Psychiatrie in de wijk, waar hebben we het over?

Het verminderen van het aantal intramurale bedden in de GGZ heeft veel gevolgen. De krantenkoppen liegen er niet om; meer verwarde mensen op straat, psychiatrische patiënten tussen wal en schip. Waar hebben we het nu precies over?

Dr. Bauke Koekkoek, lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg, Kenniscentrum Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10:00 uur

Uitdagingen ondersteuning mensen met psychiatrische aandoening thuis

De gemeente is nu verantwoordelijk voor het goed inbedden van zorg en opvang van veel mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Hier liggen grote uitdagingen; wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe blijft de kwaliteit van zorg en continuïteit gewaarborgd? Er zijn echter al goede voorbeelden. Aan de hand van een aantal pakkende praktijkvoorbeelden wordt een helder beeld geschetst van de huidige problematiek.

Dr. Martha van Biene, lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief, Kenniscentrum Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10:20 uur

Samenwerking in de wijk

Tijdens een boeiend debat met experts uit het veld komen diverse thema’s aan bod; wat is de rol van de sociale wijkteams? Hoe zorg je gezamenlijk voor een goede zorg en opvang van deze doelgroep? Hoe wordt dit financieel goed ingebed? Hoe betrek je de sociale omgeving?

Debatleiders Albert Jan Kruiter, oprichter Instituut voor Publieke Waarden en Thijs Honig, o.a. projectleider Housing First

 

11:00 uur

Koffie- / theepauze

11:30 uur

Sessieronde 1, maak uw keuze uit de volgende sessies

 • 1.1 Omgaan met psychiatrische gedragsverandering
 • 1.2 Herstelgericht werken 
 • 1.3 Woonplek voor psychiatrische mensen
 • 1.4 Psychiatrische problemen en dagbesteding
 • 1.5 Versterking zelfregie van burgers met psychische kwetsbaarheid

Zie hieronder de omschrijving per sessie.

12:45 uur

Lunchpauze

13:45 uur

Sessieronde 2, maak uw keuze uit de volgende sessies

 • 2.1 Eerste contact en bemoeizorg
 • 2.2 Informele zorg en netwerk versterking
 • 2.3 Integrale samenwerking in de wijk
 • 2.4 Omgaan met psychiatrische gedragsverandering
 • 2.5 Herstelgericht werken

Zie hieronder de omschrijving per sessie.

15:00 uur

Koffie- / theepauze

15:15 uur

‘Open Space’ discussies

De ondersteuning van kwetsbare mensen met een psychiatrische stoornis maakt het werk uitdagend en complex. Wat zijn eigen ervaringen die je graag wilt delen? Welke vragen spelen er op de eigen locatie of binnen de woongroep? Waar loop je tegen aan bij een specifieke patiënt? In continue wisselende groepjes of 1 op 1 kun je ervaringen uitwisselen met collega's van andere organisaties.

16:25 uur

Conclusies & aanbevelingen vanuit de ‘open space’ discussies

Onder leiding van Jeroen Meeder en Piet-Hein Peeters

17:00 uur

Afsluiting en heerlijke borrel met vakgenoten

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Omgaan met psychiatrische gedragsverandering (vol)
2 .1 Eerste contact en bemoeizorg
1 .2 Herstelgericht werken
2 .2 Informele zorg en netwerk versterking
1 .3 Woonplek voor psychiatrische mensen
2 .3 Integrale samenwerking in de wijk
1 .4 Psychiatrische problemen en dagbesteding (vol)
2 .4 Omgaan met psychiatrische gedragsverandering
1 .5 Versterking zelfregie van burgers met psychische kwetsbaarheid
2 .5 Herstelgericht werken

Partners

StudieArena
Nederlands Kenniscentrum OuderenPsychiatrie
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Trimbos-instituut

Kennismarkt

CCE
NKOP
Trimbos-instituut

Voor wie?

Het programma was o.a. bestemd voor:

 • (Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • SPVers en SPHers en verpleegkundig specialisten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches
 • Casemanagers en ketenregisseurs
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbesteding
 • Gedragsdeskundigen, orthopedagogen
 • Psychiaters, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen
 • Beleidsmedewerkers  van gemeenten, Wmo-raden, Wmo-loketmedewerkers
 • Docenten en opleidingscoördinatoren
 • Medewerkers van RIBW’s, GGZ en MEE organisaties
 • Medewerkers van politie en woningcorporaties
 • Medewerkers van zorgverzekeraars en zorgkantoren
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties
 • Medewerkers van lokale/ regionale patiënten- en consumentenorganisaties

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie toegekend door de volgende verenigingen:
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) (toegekend voor 6 pnt)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register   (toegekend voor 6 pnt)
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) (toegekend voor 5 pnt)
 • BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers) (toegekend voor 1 pnt)
  • Vrije Ruimte Agogen
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk
 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) (toegekend voor 6 pnt)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) (toegekend voor 2 pnt)

Extra informatie

Presentaties en achtergrond informatie 

Presentaties plenaire bijeenkomst ochtend

Achtergrondinformatie


Presentaties en achtergrondinformatie sessies

1.1 en 2.4 Omgaan met psychiatrische gedragsveranderingen 

Presentatie Sessie_1_1_en_2_4_omgaan_met_psychiatrische_gedragsveranderingen.pdf
Achtergrondinfo Sessie_1_1_en_2_4_omgaan_met_psychiatrische_gedragsverandering.pdf

1.2 Herstelgericht werken

Presentatie Sessie_1_2_herstelgericht_werken.pdf
Achtergrondinformatie Sessie_1_2_herstelgericht_werken.pdf

1.3 Woonplek voor psychiatrische mensen

Presentatie Sessie_1_3_woonplek_voor_psychiatrische_mensen.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_1_3_woonplek_voor_psychiatrische_mensen.pdf

1.4 Psychiatrische problemen en dagbesteding

Presentatie Sessie_1_4_psychiatrische_problemen_en_dagbesteding.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_1_4_psychiatrische_problemen_en_dagbesteding.pdf 

1.5 Versterking zelfregie

Presentatie Sessie_1_5_versterking_zelfregie_van_burgers_met_psychische_kwetsbaarheid.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_1_5_versterking_zelfregie_van_burgers_met_psychische_kwetsbaarheid.pdf en www.movisie.nl/publicaties/aan-slag-sociale-netwerken

2.1 Eerste contact en bemoeizorg

Presentatie Sessie_2_1_eerste_contact_en_bemoeizorg.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_2_1_eerste_contact_en_bemoeizorg.pdf 

2.2 Informele zorg en netwerk versterking

Presentatie Sessie_2_2_informele_zorg_en_netwerk_versterking.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_2_2_informele_zorg_en_netwerk_versterking_1.pdf 

2.3 Intergrale samenwerking in de wijk 

Presentatie Sessie_2_3_integrale_samenwerking_in_de_wijk.pdf 
Achtergrondinformatie sessie_2_3_integrale_samenwerking_in_de_wijk.pdf

Open Space vragen en opmerkingen

Klik hier voor de discussievellen van de Open Space.pdf

Informatiestands

Bovenstaande documenten zijn in eerste instantie exclusief beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de studiedag en mogen niet verder verspreid, vermenigvuldigd of (gedeeltelijk) gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van StudieArena. Dit in verband met copyrights.