Landelijke Werkconferentie Vernieuwend Lokaal Dementie-beleid
24 juni 2010

Landelijke Werkconferentie Vernieuwend Lokaal Dementie-beleid

Datum
donderdag 24 juni 2010
naar boven

Landelijke Werkconferentie Vernieuwend Lokaal Dementie-beleid

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijke Werkconferentie

Vernieuwend Lokaal Dementie-beleid

Speciale aandacht voor: AWBZ pakketmaatregelen en de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers

StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseerden op 24 juni 2010 de landelijke werkconferentie ‘Vernieuwend Lokaal Dementie-beleid’ over praktische ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze werkconferentie vond plaats in de Observant in Amersfoort.

Er was aandacht voor:

  • AWBZ pakketmaatregelen en de gevolgen voor mensen met dementie
  • Dementiezorg en de rol van gemeenten
  • Inzet van maatschappelijke steunsystemen
  • Casemanagers en dementelcoaches
  • Dementie en bewegen
  • Inzet van technische hulpmiddelen thuis

Inleiding
Het aantal mensen met dementie stijgt van 1 op de 93 naar 1 op de 44. In 2050 zijn er 500.000 mensen met dementie, waarvan zo’n 400.000 thuiswonend. Ter illustratie, nu wonen zo’n 175.000 mensen met dementie thuis. Deze stijging leidt tot grote veranderingen voor gemeenten, welzijnorganisaties en zorgorganisaties. Ook de rol van familieleden wordt steeds belangrijker. Wat vraagt deze ontwikkeling van u als beleidsambtenaar, zorgverlener, casemanager of ouderadviseur?

Gelukkig worden er nu al veel praktische initiatieven genomen om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun familieleden te vergroten. Tijdens deze werkconferentie stonden we stil bij de noodzaak van dergelijke initiatieven en wisselen wij onderling ervaringen uit. Een bijeenkomst vol inspiratie dus.

Uitdaging
Gemeenten en lokale zorg- en welzijnsorganisaties staan voor grote uitdagingen. Hoe verbeteren wij de samenwerking in de keten en vergroten wij het totale dienstenaanbod ter ondersteuning en begeleiding van mensen met dementie en hun directie omgeving.

Programma
Doel van deze werkconferentie was kennis en ervaringen uit te wisselen over het belang van goede lokale dementiezorg en inspiratie op te doen voor praktisch beleid. Workshops werden afgewisseld met plenaire debatten en 'Open Space' discussies waarin de deelnemers eigen kennis en discussiepunten konden inbrengen.

In het ochtendprogramma lag de nadruk op de organisatie van lokale dementiezorg en de rol van gemeenten. In de middag was extra aandacht voor de organisatie van maatschappelijke steunsystemen rondom de cliënt en de mantelzorgers.

Het programma werd afgesloten met een zeer inpirerende beschouwing van Prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen VU Medisch Centrum.

Kortom het was een uniek en inspirerend programma voor iedereen die zich op lokaal niveau inzet voor de zorg en het welzijn van mensen met dementie. Langs deze weg willen wij de sprekers benanken voor de inzet en wensen wij de deelnemers (80) veel succes bij de verdere invulling van lokale dementiezorg.

Inhoudelijke medewerking
Deze werkconferentie werd inhoudelijk ondersteund met bijdragen van o.a.:  MEZZO, MOVISIE, Geriant, VU Medisch Centrum Amsterdam, Trimbos Instituut, Vilans, Dementelcoach Amersfoort en de Eigen Kracht Centrale.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Signaleren en verwijzen: wie, hoe en wanneer?
2 .1 Casemanager: financiering, taakomschrijving en organisatie
1 .2 Activiteitenbegeleiding thuis (Inschijven niet meer mogelijk)
2 .2 Dementie en bewegen
1 .3 Maatschappelijke steunsystemen: verbinden zorg, welzijn en eigen netwerken
2 .3 Lotgenoten contact en bijeenkomsten
1 .4 Inzet van (technische) hulpmiddelen thuis
2 .4 Dementelcoach: telefonische hulp voor de naasten van mensen met dementie
1 .5 AWBZ pakketmaatregelen en de gevolgen voor mensen met dementie
2 .5 Eigen Kracht-conferentie voor mensen met dementie en hun omgeving

Extra informatie

Aanvullende informatie


Programmapartner

DAZ, DAZ is een zorginnovatiebureau dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de processen rond zorgvernieuwing. De hoofdactiviteiten van DAZ vallen uiteen in twee groepen. Ten eerste het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen. Ten tweede het communiceren over innovaties, zodat die meer bekendheid en draagvlak krijgen. Bij beide hoofdactiviteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en anderen.
Meer informatie: www.modernedementiezorg.nl, www.anderszorgen.nl & www.hadikhetmaargeweten.nl.


Interessante websites

Informatie over dementie
Alzheimercentrum Amsterdam
Alzheimercentrum Maastricht
Alzheimercentrum Nijmegen
Landelijk kenniscentrum
Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
Indicatieorgaan zorg
Informatie over rechten van zorgcliënten
Gebruikerservaringen met zorginstellingen
Dementia Care Mapping (DCM)
Informatieve website dementie
Informatieve belgische site
Telefonische hulp aan mantelzorgers
Wegwijzer voor mensen met dementie
Informatie over de inzet van domotica
Dementie ondersteuningscentrum
Eigen Kracht: de regie in eigen hand!
Diagnose en behandelcentra
Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
Praktische tips voor familie en verzorgenden
Informatie over technologie en regelgeving
Online test bij twijfel over dementie
Hersenstichting Nederland
Kenniscentrum voor dementieprofessionals
Inspectie gezondheidszorg
Kenniscentrum dementiezorg
Jong Dementerenden (binnenkort)
Informatieve site over ketenzorg
Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
Informatie cliëntenraden
Informatie over steunpunten mantelzorg
Informatie over dementie
Korte films over vernieuwende zorg
Muziektherapie
Informatie voor verpleegkundigen in het verpleeghuis
Locaties ontmoetingscentra in Nederland
Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
Per Saldo over persoongebonden budgetten
Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
Steunpunt Expertise Netwerken
Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
Innovatieve technische woonoplossingen
O.a. informatie over invloed van licht
Beeld- / spelmateriaal en dementiezorg
Beroepsvereniging verzorgenden
Wijkgerichte expertiseteams in Almere
Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl
Kenniscentrum Langdurende Zorg

Zorgprogramma Dementie van Vilans