Landelijke Werkconferentie Langer zelfstandig wonen met voorzieningen in de wijk
16 januari 2012

Landelijke Werkconferentie Langer zelfstandig wonen met voorzieningen in de wijk

Datum
maandag 16 januari 2012
naar boven

Landelijke Werkconferentie Langer zelfstandig wonen met voorzieningen in de wijk

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijke Werkconferentie

Langer zelfstandig wonen met voorzieningen in de wijk

Ondernemen op het snijvlak van Wmo en AWBZ

Langer thuis wonen in de eigen vertrouwde omgeving dankzij een goed samenspel tussen wonen, zorg en welzijn: hoe is dit te realiseren? Deze vraag staat centraal tijdens de werkconferentie Langer zelfstandig wonen met voorzieningen in de wijk. Het programma werd georganiseerd door StudieArena en Vilans en vond plaats op 16 januari 2012 in de Observant in Amersfoort.

Met aandacht voor:

  • Toekomstscenario’s zorginfrastructuur.
  • Zelfredzaamheid en participatie in de wijk.
  • Ondernemen en creatieve allianties in de wijk.
  • Inzet van ICT-technologie, wat wil de burger?
  • Actieve wijk, betrekken van burgers.

Vilans onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS hoe succesvol de beleidsregel Zorginfrastructuur is geweest en presenteert tijdens deze bijeenkomst de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Inleiding
Steeds meer kwetsbare ouderen en mensen met een beperking wonen zelfstandig in de wijk. Om de wijkvoorzieningen die hiervoor nodig zijn mogelijk te maken, is in 2006 de regeling Zorginfrastructuur in het leven geroepen. Met deze regeling zijn veel mooie initiatieven gerealiseerd: wijkrestaurants, locaties voor zorg in de wijk, technologie voor zorg op afroep, buren voor buren-projecten, ouderensociëteiten en tal van ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten. Ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie in de wijk zetten organisaties zich in om de benodigde zorg en diensten zo dicht mogelijk bij huis te kunnen bieden.

Inmiddels zijn de tijden veranderd. Langer thuis wonen is nog steeds belangrijk, maar publieke middelen worden schaars. Om de voorzieningen in de wijk in stand te houden en kwetsbare burgers te blijven ondersteunen zijn ondernemerschap en creativiteit nodig en een goed samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Uit onderzoek van Vilans naar het gebruik van de beleidsregel Zorginfrastructuur blijkt dat er op dit gebied nog veel te verbeteren valt. Het moet anders, maar hoe? Op de conferentie willen wij antwoorden geven op deze vraag.

Het was een inspirerende bijeenkomst, waarin wij nieuwe inzichten en concrete handvatten hebben geboden voor voorzieningen en samenwerking in de wijk.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Sociaal en financieel gezond ondernemen
2 .1 Sociaal en financieel gezond ondernemen
1 .2 Creatieve allianties in de wijk
2 .2 Creatieve allianties in de wijk
1 .3 ICT technologie in de wijk, wat wil de klant?
2 .3 ICT technologie in de wijk, wat wil de klant?
1 .4 Samenwerking en financiering
2 .4 Samenwerking en financiering
1 .5 Actieve wijk, betrekken van burgers
2 .5 Actieve wijk, betrekken van burgers

Extra informatie

Vilans is een toonaangevende kennisorganisatie die onafhankelijke kennis en informatie levert waarmee aanbieders van wonen, welzijn en zorg, patiënten- en cliëntenorganisaties hun cliënten of leden beter kunnen bedienen. Vilans streeft, in samenwerking met deze intermediairs, naar een betere kwaliteit van leven voor mensen die langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.
www.vilans.nl


Enkele interessante links: