Landelijke Werkconferentie
Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo
13 oktober 2009

Landelijke Werkconferentie
Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo

Datum
dinsdag 13 oktober 2009
naar boven

Landelijke Werkconferentie Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo

Inleiding Actueel

Inleiding

Onderstaande bijeenkomst is afgerond. Op 9 maart 2010 organiseren wij een vervolgbijeenkomst over dit thema. Zie voor meer informatie onze agenda links.


 

Landelijke Werkconferentie

Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo (herhaling)

Begeleiden van kwetsbare burgers naar zelfredzaamheid en participatie

StudieArena organiseerde 18 juni en 13 oktober 2009 de Landelijke Werkconferentie over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo.

AWBZ Pakketmaatregelen

Met ingang van 1 januari 2009 is de ondersteunende begeleiding van mensen met een lichte lichamelijke of psychiatrische beperking, die moeite hebben met participeren in de samenleving, uit de AWBZ geschrapt. Ook de mensen met psychosociale problemen komen niet langer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ. 

Het gevolg van de pakketmaatregelen is dat deze groepen op een andere manier ondersteuning moeten organiseren. Naast het aanspreken van het eigen netwerk zullen zij vaker, in het kader van de Wmo, een beroep doen op de gemeente.
 
Uitdaging
De uitdaging voor u als gemeente of maatschappelijke organisatie is hoe om te gaan met de toenemende vraag voor ondersteuning. Welke doelgroepen hebben ondersteuning nodig? En hoe kunt u zelfredzaamheid en participatie stimuleren en ondersteunen?
 
Programma
Doel & Opzet
Doel van deze werkconferentie was kennis en ervaringen uit te wisselen over de uitwerking van de AWBZ Pakketmaatregelen en de mogelijkheden voor het begeleiden naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers in het kader van de Wmo. 

Inleidingen over de eerste signalen uit het veld en diepte-interviews met diverse deskundigen werden afgewisseld met interactieve werkateliers waarbij de deelnemers ook zelf discussiepunten konden inbrengen.
 
(Open Space) Werkateliers
De werkateliers werden georganiseerd in een werkvorm waarin verbinding, passie en ervaring elkaar vinden in kleine discussiegroepen. In de ochtend werden de werkateliers begeleid door deskundigen van diverse organisaties. 
In het middagprogramma boden wij de deelnemers de mogelijkheid om in de vorm van ‘open space’ werkateliers zelf thema’s in te brengen waarover zij met de overige deelnemers van gedachten konden wisselen. Deze werkvorm leidde tot een vrijhandelsmarkt van initiatieven, ervaringen en ideeën.
 
Dit programma werd inhoudelijk ondersteunt door deskundigen van:
Movisie, Vilans, MEENederland, gemeente Almere, Divosa, ActiZ, Mezzo, MOGroep, Verdiwel, Zorgbelang Noord-Holland, Federatie Opvang, RadarAdvies en Twynstra Gudde Adviseurs en Managers.
 
Zie voor enkele conclusies van deze dag ook de weblog van Hugo van den Beld (Twynstra Gudde): <klik hier>.

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers ondersteunde het belang van deze werkconferentie en had daarom De Villa, de inspirerende ontmoetingsplaats van Twynstra Gudde, ter beschikking gesteld.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1
1 .1 Gemeentelijke rol bij begeleiding kwetsbare burgers.
1 .2 Kansen en uitdagingen voor de zorgorganisaties en welzijnsinstellingen.
1 .3 Ondersteunen van mantelzorg en (intensieve) vrijwilligerszorg.

Extra informatie

Deze werkconferentie wordt inhoudelijk ondersteund door deskundigen van de volgende organisaties:

 

Zie voor meer informatie over de herindicatie van het CIZ: www.ciz.nl en twee artikelen in het tijdschrift Zorg+Welzijn klik <artikel 1> & <artikel 2>. Meer informatie voor cliënten vindt u terug op de website van postbus 51.

Actueel nieuws: rapport HHM Effecten AWBZ pakketmaatregelen op de Wmo


 

Achtergrond informatie over de AWBZ Pakketmaatregelen:

Maatregelen psychosociale grondslag 2008 en 2009

Voor twee genomen maatregelen in de AWBZ bestaat op basis van de grondslag psychosociaal probleem niet langer de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Het doel voor deze maatregelen is dat de afbakening van de AWBZ met het gemeentelijk domein scherper wordt. De verwachting is dat als gevolg van deze maatregel mensen met psychosociale problemen vaker een beroep op door gemeenten gefinancierde voorzieningen zullen doen.

Pakketmaatregel begeleiding

Door de pakketmaatregel in de AWBZ zijn met ingang van 1 januari 2009 ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling samengevoegd tot 2 nieuwe aanspraken: begeleiding en behandeling. Een deel van de huidige aanspraak activerende begeleiding gaat naar de nieuwe aanspraak begeleiding en een deel gaat naar de aanspraak behandeling.

Cliënten met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking komen vanaf 2009 niet meer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ. Een groot deel van deze mensen zal zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Een aantal mensen zal voor ondersteuning een beroep doen op de gemeente of andere instellingen. De verwachting is dat tussen de 2000 en 2500 mensen in 2009 hun zorgvraag zullen neerleggen bij de gemeenten.