Landelijke Studiedag 
Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een verstandelijke beperking
12 december 2016

Landelijke Studiedag
Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een verstandelijke beperking

Datum
maandag 12 december 2016
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

Landelijke Studiedag Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een verstandelijke beperking

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Meer aandacht voor palliatieve zorgtien_kenmerkende_aspecten_van_de_palliatieve_zorg_voor_mensen_met_een_verstandelijke_beperking_nieuwsitem_studiearena.jpg

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder en krijgen te maken met typische ouderdomsproblemen. Zoals een verhoogd risico op vallen en zintuiglijke problemen, maar ook dementie. Daarbij zet de ouderdom op een jongere leeftijd in en verloopt het verouderingsproces sneller. Het feit dat zij daarnaast ook cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen hebben, maakt hen extra kwetsbaar. Zeker in de laatste levensfase.

De zorg voor deze kwetsbare groep vraagt heel wat van jou als zorgprofessional. De nadruk van je werk komt te liggen op het verlichten van symptomen, overnemen van zelfzorgtaken en het bieden van comfort en emotionele ondersteuning.

Het liefst wil je deze zorg zo goed mogelijk met de bewoner afstemmen, maar dit is niet altijd eenvoudig. Want hoe krijg je echt contact met cliënten als communiceren niet meer vanzelfsprekend is? Wat zijn hun specifieke zorgbehoeften en hoe sluit je hierop aan? Hoe zorg je ervoor dat je geen (pijn)signalen mist? Hoe betrek je de familie, mantelzorgers en het netwerk van zorgverleners? En hoe bespreek je ethische dilemma’s en praat je over verliessituaties en de naderende dood van de bewoner zelf of iemand uit zijn nabije omgeving?

Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens de studiedag Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze studiedag vond plaats op 12 december 2016 en werd georganiseerd door StudieArena in samenwerking met V&VN Verstandelijk Gehandicaptenzorg, IKNL en KansPlus.

Een programma dat bestond uit praktische workshops en een bijzonder plenair programma met o.a. een theatervoorstelling gespeeld door mensen met een verstandelijke beperking.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Opening congresprogramma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

De kracht van muziek

Tijdens een verrassende opening krijg je inzicht in de mogelijkheden die muziek kan bieden voor de zorg en het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking in de laatste levensfase.

Pieternel van Amelsvoort, initiatiefnemer Diva Dichtbij

09:50 uur

Ontwikkelingen in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In gesprek met inspirerende gastsprekers en familie.
Het liefste wil je mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving laten wonen. Wat is er nodig om deze zorg zo goed en lang mogelijk te kunnen bieden? Met Michael Echteld bespreken wij de huidige ontwikkelingen en uitdagingen rond de toenemende vraag naar palliatieve zorg. Uiteraard kan jij ook zelf jouw dillema's en vragen voorleggen. Marijke Tonino gaat daarnaast in gesprek met een mantelzorger over de belangrijkste aandachtspunten in de zorg voor de laatste levensfase en wat betekent dit voor alle betrokkenen?

marijke tonino gastspreker studiearena michael echteld gastspreker studiearena Dr. Michael Echteld, Lector End-of-Life Care Avans Hogeschool en Projectleider Palliatieve Zorg Stichting Prisma en
Dr. Marijke Tonino, arts Verstandelijk Gehandicapten en hospice-arts Stichting Prisma en palliatief consulent IKNL

 

10:40 uur

Koffie-/theepauze

11:10 uur

Sessieronde 1 * Maak je keuze uit 5 verschillende sessies

1.1 Symptomen en behandeling in de laatste levenfase
1.2 Hoe herken je en ga je om met angst en depressie?
1.3 In contact blijven door lichamelijke aanraking

1.4 Hoe maak je verlies bespreekbaar?

12:40 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:40 uur

ooit_ga_je_dood_a4_300_dpi2.jpg'Ooit ga je dood'

In een prachtige documentaire en theatervoorstelling getiteld 'Ooit ga je dood', gespeeld door mensen met een verstandelijke beperking, wordt verbeeld welke thema's er spelen rond een (naderende) dood.

 

'Wat wil ik als ik niet meer beter word?'

 

Na afloop van de voorstelling gaan de hoofdrolspelers met je in gesprek. Laat je verrassen, ontroeren en uitdagen om het taboe rond de dood bespreekbaar te maken.

Kitty van de Ven, programmacoördinator palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en Liesbeth van Well, projectleider Carte Blanche

14:30 uur

Koffie-/theepauze

15:00 uur

Sessieronde 2 * Maak je keuze uit 5 verschillende sessies

2.1 Wanneer start je met palliatieve zorg?
2.2 Hoe signaleer je pijn in de laatste levensfase?
2.3 Belevingsgerichte zorg in de palliatieve fase
2.4 Advance Care Planning
2.5 Palliatieve zorg, wat vraagt dit van jou?

16:30 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Symptomen en behandeling in de laatste levenfase
2 .1 Wanneer start je met palliatieve zorg?
1 .2 Hoe herken je en ga je om met angst en depressie? (vol)
2 .2 Hoe signaleer je pijn in de laatste levensfase?
1 .3 In contact blijven door lichamelijke aanraking
2 .3 Belevingsgerichte zorg in de palliatieve fase
1 .4 Hoe maak je verlies bespreekbaar?
2 .4 Advance Care Planning
1 .5 Samenwerking in de palliatieve fase
2 .5 Palliatieve zorg, wat vraagt dit van jou?

Partners

StudieArena
Coöperatie DELA goededoelenfonds
V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg
IKNL
Kans+

Kennismarkt

Coöperatie DELA goededoelenfonds
V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg
Scrivo Media

Voor wie?

Voor wie?

informatiemarkt bewegen congres studiearenaTijdens deze studiedag kon je collega's ontmoeten uit alle disciplines. Het programma was ontwikkeld voor:

 • Verpleegkundigen en verzorgenden
 • (Woon)begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Orthopedagogen / Gedragsdeskundigen
 • Sociaalagogisch werkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Geestelijk verzorgers
 • Activiteitenbegeleiders / Medewerkers dagbesteding
 • Afdelingshoofden / Teamleiders / Locatiemanagers

Tevens was het programma interessant voor:

 • Ouderenadviseurs / Cliëntconsulenten
 • Gerontologen / Psychogerontologen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Psychologen
 • Ergotherapeuten
 • Fysiotherapeuten / Bewegingsagogen
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG artsen)
 • Huisartsen / Praktijkondersteuners
 • Medewerkers Kennisinstituten / Brancheorganisaties

Accreditatie

Voor deze studiedag is geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) > 5 punten
 • NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijs / Orthopedagogen) in behandeling
 • Registerplein
  • Vrije Ruimte Agogen > 1 punt
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk > 1 punt
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) > 1 punt in de categorie Vakbewaamheid. Voor de deelnemende geestelijk verzorgers geldt aanvullend dat zij een verwerkingsopdracht moeten aanleveren na deze dag. Is dit voor jou van toepassing? Laat het ons weten dan geven wij je aanvullende informatie!

Extra informatie

LinkedIn-groep

linkedin.pngIn onze LinkedIn groep Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking kan je voorafgaand aan de studiedag al kennisdelen over dit thema. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat je inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.

 

informatiestand congres studiearenaInformatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand op één van de bijeenkomsten? Voor meer informatie over de mogelijkheden kan je contact opnemen met Maartje van Bracht, StudieArena, tel. 035 - 539 4005, mail: info@studiearena.nl.