Landelijke Studiedag 
Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
8 oktober 2018

Landelijke Studiedag
Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Datum
maandag 8 oktober 2018
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische
problemen in het verpleeghuis.

gerontopsychiatrie_in_het_verpleeghuis_1.jpg*5e editie - Wegens grote belangstelling herhaald.*

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd.

De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten, managers en beleidsmakers.

Maak het verschil voor jouw bewoners!

Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

"Super veel van geleerd en mee kunnen nemen naar mijn werkplek. Werd heel enthousiast van deze georganiseerde dag, was blij dat ik heb mogen deelnemen." Zorgmedewerker Woonzorggroep Samen.

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de 5e editie van de Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. De studiedag vindt plaats op 8 oktober 2018 in De Werelt in Lunteren. Eerdere edities van deze studiedag waren al snel volgeboekt. Wil je zeker zijn van deelname? Meld je dan vandaag nog aan!

Direct inschrijven > 

Download PDF-versie van het programma >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

jeroen_meeder_directeur_studiearena.pngOpening plenair ochtendprogramma

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis. Wat vraagt dit van jou? Een korte inleiding op de studiedag.

Dagvoorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

'Die past hier niet'

gerke de boer gastspreker studiearenaWaar hebben we het eigenlijk over bij de gerontopsychiatrische patiënt: neurologie, psychogeriatrie, (ouderen)psychiatrie, ouderdom, een combinatie van al dit ongemak, of gewoon... pech aan het einde van het leven? Op basis van gesprekken met bewoners, hun familie en o.a. medewerkers van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg, met meer dan 60 gerontopsychiatrische bewoners, heeft Gerke de Boer een boek geschreven over Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, getiteld 'Die past hier niet'. Gerke schetst aan de hand van dit boek zijn visie op deze snel groeiende en buitengewoon ingewikkelde doelgroep.

Gerke de Boer, verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet'

09:55 uur
geert_bettinger_gastspreker_studiearena.png

Een andere kijk op 'probleemgedrag'

Slaan, gillen, dwalen, zelfverwonding, angst en apathie. Dit type gedrag wordt nogal eens als ‘probleemgedrag’ gezien. Maar wat is de onderliggende oorzaak van dit gedrag? Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenoemd complex gedrag. Door stil te staan kom je verder.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur 'Door stil te staan kom je verder'

10:35 uur

gastspreker studiearena anne van de brinkGerontopsychiatrie en kwaliteit van leven

Anne van den Brink doet onderzoek naar Gerontopsychiatrie. Zij neemt ons mee in haar bevindingen. Wat zijn de kenmerken en de specifieke zorgvragen van deze doelgroep? Wat is er nodig om de zorg en kwaliteit van leven voor deze groep mensen echt te verbeteren?

Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde Stichting de Waalboog en onderzoeker Gerontopsychiatrie Radboudumc

11:00 uur

Koffie-/theepauze

11:30 uur

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.pngGerontopsychiatrisch gedrag in beeld

Het is voor betrokkenen niet makkelijk om met het soms manipulatieve en/of agressieve gedrag van de gerontopsychiatrische bewoners om te gaan. Goed observeren en duiden van het gedrag is essentieel om hier multidisciplinair op in te kunnen spelen. Aan de hand van actuele casuïstiek neemt Gerben Bergsma je mee in een boeiende gedachtewisseling. Welk gedrag zie je, hoe interpreteer je dit en wat is jouw reactie hierop?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

12:15 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:20 uur

Maak voor het middagprogramma een keuze uit één van de volgende 2 sessies:

Sessie 1 Uitdagingen voor de zorgprofessionals in het verpleeghuis

sessie studiedag studiearenaAls zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Deze groep bewoners vertoont meer manipulerend, claimend of theatraal gedrag en is daardoor vaak op een negatieve manier sfeerbepalend in de woongroepen. Aan de hand van voorbeelden leer je hoe je deze cliënten een goed leven biedt en hoe je tegelijkertijd een prettige werk- en leefomgeving creëert voor jezelf en de overige bewoners.

Gerke de Boer en Gerben Bergsma nemen je aan de hand en gaat in deze sessie aan de slag met de volgende thema's:

 • Achtergrond van het psychiatrische gedrag, waarbij ook wordt gekeken naar multiproblematiek bij mensen met somatische klachten of een dementie.
 • Benaderingstechnieken, hoe kan je omgaan met dit gedrag? Hoe ga je bijvoorbeeld om met bewoners die jouw zwakke plekken weten te vinden? Met extreem angstige of psychotische bewoners?
 • Hoe zorg je ervoor dat jij en je team het volhoudt? Hoe ga je om met je eigen emoties die deze bewoners kunnen oproepen?
 • Hoe bied je een veilige, gestructureerde woonomgeving?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.

Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet' en
Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

Sessie 2 Uitdagingen voor de specialisten, managers en beleidsmakers

Het is een uitdaging zijn goed in te spelen op de steeds groter wordende doelgroep gerontopsychiatrische bewoners. Tijdens dit programmaonderdeel ga je onder leiding van Anne van den Brink en Bernadette Willemse op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Hoe richt je het verpleeghuis in met het oog op het toenemende aantal gerontopsychiatrische bewoners?
 • Is het mogelijk en nodig samenwerking tot stand te brengen tussen de GGZ en de zorg in het verpleeghuis?
 • Kies je ervoor deze cliëntgroep te scheiden van de overige bewoners of juist niet?
 • Hoe zorg je ervoor dat de zorgverleners en het team voldoende zijn gefaciliteerd deze complexe zorg te bieden? Hoe geef je de multidisciplinaire samenwerking optimaal vorm?
 • Hoe wordt de financiering geregeld?

Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP en
Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde Stichting de Waalboog en onderzoeker Gerontopsychiatrie Radboudumc

16:15 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1
1 .1 Uitdagingen voor de zorgprofessionals in het verpleeghuis
1 .2 Uitdagingen voor de specialisten, managers en beleidsmakers

Partners

StudieArena
Trimbos-instituut
De Waalboog
Gerke de Boer bij- en nascholing
Gerben Bergsma Training Advies & Innovatie

Voor wie?

Voor wie is het programma bestemd?

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Verpleegkundig specialisten
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Psychiaters / Psychotherapeuten
 • Regiebehandelaars
 • Gedragsdeskundigen, SPV-ers en SPH-ers
 • Fysiotherapeuten en oefentherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches
 • Zorg- en locatiemanagers
 • Zorgcoördinatoren en afdelingshoofden
 • Beleidsmedewerkers
 • Docenten en opleidingscoördinatoren
 • Medewerkers kennisinstituten en brancheorganisaties

Zorgprofessionals, managers en beleidsmakers werkzaam in de ouderenzorg.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister V&V - 5 punten (Consultatieve Psychiatrie en GGZ)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 5 punten
 • Registerplein - 5 punten
  • Vrije Ruimte Agogen
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk
 • SKGV - 1,5 punt vakbekwaamheid
 • KNGF - 6 punten Kwaliteitsdeel
 • ADAP - 5 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie willen ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.