Landelijke Studiedag 
Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
10 oktober 2016

Landelijke Studiedag
Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Datum
maandag 10 oktober 2016
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen.

gerontopsychiatrie_in_het_verpleeghuis_1.jpgDe ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de managers en beleidsmakers.

'Die past hier niet'

Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. De studiedag vond plaats op 10 oktober 2016 in de Werelt in Lunteren. Het programma bood zowel voor zorgprofessionals als voor managers en beleidsmakers inzicht en kennis, waarbij de deelnemers vooral werden uitgedaagd om van elkaar te leren.

Vragenlijst Gerontopsychiatrie
Voor de studiedag is er een vragenlijst gemaakt om meer inzicht te krijgen in het zorg- en ondersteuningsaanbod voor cliënten met psychiatrische problematiek in het verpleeghuis, de scholingsbehoeften en lopend onderzoek. De uitkomsten van de enquête kan je hieronder downloaden.

Download samenvatting enqueteresultaten Gerontopsychiatrie >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma

Dagvoorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:45 uur

'Die past hier niet'

gerke de boer gastspreker studiearenaWaar hebben we het eigenlijk over bij de gerontopsychiatrische patiënt: neurologie, psychogeriatrie, (ouderen)psychiatrie, ouderdom, een combinatie van al dit ongemak, of gewoon... pech aan het einde van het leven? Op basis van gesprekken met bewoners, hun familie en o.a. medewerkers van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg, met meer dan 60 gerontopsychiatrische bewoners, heeft Gerke de Boer een boek geschreven over Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, getiteld 'Die past hier niet'. Gerke schetst aan de hand van dit boek zijn visie op deze snel groeiende en buitengewoon ingewikkelde doelgroep.

Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet'

10:00 uur

Tafeldiscussie - Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Het bieden van een goede woonomgeving en zorg voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld in het verpleeghuis stelt zowel het management als de zorgprofessionals voor diverse uitdagingen. Hoe ontwikkelt deze doelgroep zich in aantal en wat betekent dat voor de toekomstige verpleeghuiszorg? Horen deze bewoners op een reguliere afdeling thuis of juist niet? Wat maakt de zorg voor deze complexe doelgroep nu zo anders?   

Naar analogie van het tv-programma College Tour gaan wij in gesprek met inspirerende gastsprekers over hun visie op de gerontopsychiatrie. Interviews worden afgewisseld met vragen van de deelnemers. Zo word je ook uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan de discussie.

Interviewers: Gerke de Boer en Jeroen Meeder

Tafelgasten:

Bert Renkema, locatiemanager Nieuw Toutenburg Noorderbreedte
Leny van Dalen, psychiater, gezinstherapeut en geneesheer-directeur Stichting Geriant
Jan Coolen, voormalig directeur zorgondersteuning Cordaan en adviseur/coördinator Zorgverzekeraars Nederland

bert_renkema_gastspreker_studiearena.jpg  leny_van_dalen_gastspreker_studiearena_1.jpg  jan_coolen_gastspreker_studiearena.jpg

11:00 uur

Koffie-/theepauze

11:30 uur

Gerontopsychiatrisch gedrag in beeld

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.jpgHet is voor betrokkenen niet makkelijk om met het soms manipulatieve en/of agressieve gedrag van de gerontopsychiatrische bewoners om te gaan. Goed observeren en duiden van het gedrag is essentieel om hier multidisciplinair op in te kunnen spelen. Aan de hand van actuele casuïstiek en filmmateriaal neemt Gerben Bergsma je mee in een boeiende gedachtewisseling. Welk gedrag zie je, hoe interpreteer je dit en wat is jouw reactie hierop?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

12:15 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:15 uur

Maak een keuze uit de volgende 2 deelsessies:

Sessie 1.1 Uitdagingen voor de managers en beleidsmakers

studiearena_sessie.jpg

Als manager of beleidsmaker kan het een uitdaging zijn goed in te spelen op de steeds groter wordende doelgroep gerontopsychiatrische bewoners. Tijdens dit programmaonderdeel ga je onder leiding van een aantal experts op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Hoe richt je het verpleeghuis in met het oog op het toenemende aantal gerontopsychiatrische bewoners?
 • Hoe wordt de financiering geregeld?
 • Is het mogelijk en nodig samenwerking tot stand te brengen tussen de GGZ en de zorg in het verpleeghuis?
 • Kies je ervoor deze cliëntgroep te scheiden van de overige bewoners of juist niet?
 • Hoe zorg je ervoor dat de zorgverleners en het team voldoende zijn gefaciliteerd deze complexe zorg te bieden?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk enkele aandachtspunten voor de zorgverleners. Deze worden besproken in het plenaire slotprogramma.

Bert Renkema, locatiemanager Nieuw Toutenburg, 
Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP en

Charlotte de Schepper, beleidsadviseur Zorg Zorgverzekeraars Nederland


Sessie 1.2 Uitdagingen voor de zorgprofessionals

sessie studiedag studiearenaAls zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Deze groep bewoners vertoont meer manipulerend, claimend of theatraal gedrag en is daardoor vaak op een negatieve manier sfeerbepalend in de woongroepen. Aan de hand van voorbeelden leer je hoe je deze cliënten een goed leven biedt en hoe je tegelijkertijd een prettige werk- en leefomgeving creëert voor jezelf en de overige bewoners.

Gerke de Boer en Gerben Bergsma nemen je aan de hand en gaan in deze sessie aan de slag met de volgende thema's:

 • Achtergrond van het psychiatrische gedrag, waarbij ook wordt gekeken naar multiproblematiek bij mensen met somatische klachten of een dementie.
 • Benaderingstechnieken, hoe kan je omgaan met dit gedrag? Hoe ga je bijvoorbeeld om met bewoners die jouw zwakke plekken weten te vinden? Met extreem angstige of psychotische bewoners?
 • Hoe zorg je ervoor dat jij en je team het volhoudt? Hoe ga je om met je eigen emoties die deze bewoners kunnen oproepen?
 • Hoe bied je een veilige, gestructureerde woonomgeving?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk enkele aandachtspunten voor de managers en beleidsmakers. Deze worden besproken in het plenaire slotprogramma.

Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet' en

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

14:30 uur

Koffie-/theepauze

15:00 uur

Vervolg deelsessies 1.1 en 1.2

15:45 uur

Gerontopsychiatrie is teamsport

teamwork studiearena studiedag congresHoe kunnen we gezamenlijk de zorg voor deze kwetsbare ouderen verbeteren? Tijdens de subsessies hebben de zorgprofessionals, managers en beleidsmakers voor elkaar een advies en een opdracht geformuleerd. In de afronding van de studiedag wisselen wij tips en adviezen uit, waar je de volgende dag praktisch mee aan de slag kunt. Ook worden de uitkomsten van de monitor Gerontopsychiatrie gepresenteerd.

16:30 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1
1 .1 Uitdagingen voor de manager en beleidsmakers
1 .2 Uitdagingen voor de zorgprofessional

Partners

StudieArena
Gerke de Boer bij- en nascholing
Nederlands Kenniscentrum OuderenPsychiatrie
Noorderbreedte

Voor wie?

Het programma was o.a. bestemd voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Verpleegkundig specialisten
 • Gedragsdeskundigen, SPV-ers en SPH-ers
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Zorg- en locatiemanager
 • Zorgcoördinatorenen afdelingshoofden
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties
 • Docenten en opleidingscoördinatoren
 • Medewerkers kennisinstituten en brancheorganisaties

Accreditatie

De studiedag is geaccrediteerd door de volgende verenigingen:
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) > 6 punten
 • KNGF > 6 punten (kwaliteitsdeel)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  > 5 punten
 • ABC1 (o.a. voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen) > 5 punten
 • Registerplein (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
  • Vrije Ruimte Agogen > 1 punt
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk > 1 punt

studiearena_accreditatie_v_vn.png        accreditatie_verpleegkundig_specialisten_regsiters.jpg        studiearena_accreditatie_registerplein.jpg

Extra informatie

LinkedIn-groep

linkedin.pngIn onze LinkedIn groep Moderne Dementiezorg kan je kennisdelen over dit thema. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat je inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.

 

informatiestand congres studiearenaInformatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand op één van de congressen? Voor meer informatie over de mogelijkheden kan je contact opnemen met Maartje van Bracht, StudieArena, tel. 035-5394005, mail: info@studiearena.nl.