Landelijke Studiedag
Acute zorg voor mensen met dementie
27 mei 2016

Landelijke Studiedag
Acute zorg voor mensen met dementie

Datum
vrijdag 27 mei 2016
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

Landelijke Studiedag Acute zorg voor mensen met dementie

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Een pas op de plaats bij ongeplande zorg voor mensen met dementie

Ouderen met dementie die een acute ziekte krijgen zoals longontsteking, hartfalen of blaasontsteking, worden vanwege deze lichamelijke crisissituatie regelmatig verwezen naar het ziekenhuis voor een behandeling. Vooral voor deze groep ouderen is het ziekenhuis een relatief onveilige omgeving waarin zij te maken kunnen krijgen met vallen, ondervoeding, acute verwardheid en spierzwakte. Veel van deze complicaties hebben een blijvende achteruitgang van de toch al kwetsbare persoon met dementie tot gevolg.

Een pas op de plaats bij een acute aandoening lijkt zinvol. Vroegtijdig in gesprek gaan met de cliënt is wenselijk, maar bij wilsonbekwaamheid niet altijd mogelijk. Hoe betrek je de familie, ook na de opname in het ziekenhuis? Zijn er mogelijk alternatieven, zoals het realiseren van ziekenhuiszorg thuis of in een eerstelijns verblijf? En bij een opname in het ziekenhuis, met welke mogelijke complicaties door de dementie moeten wij rekening houden? En hoe zorg je dan voor een zo dementievriendelijk mogelijke omgeving in samenwerking met de familie en alle betrokken zorgprofessionals? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod op de Landelijke Studiedag Acute zorg voor mensen met dementie.

Alle betrokken disciplines, waaronder casemanagers, (transfer)verpleegkundige, huisartsen, klinisch geriaters en specialisten ouderengeneeskunde, gingen op deze dag met elkaar in gesprek over hoe ongeplande zorg beter kan worden georganiseerd. Zij deelden hun kennis en ervaringen met medewerkers van o.a. het MC Slotervaart, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi, VUmc Alzheimercentrum, UMCU, UMCG, Slingelandziekenhuis, Radboudumc, Medisch Centrum Haaglanden, Geriant, Tinz, Cordaan, Careyn, Zorgspectrum en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

sophia_de_rooij_gastspreker_studiearena.jpgDe studiedag stond onder leiding van Sophia de Rooij, hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG. Een van de vragen die haar bezig houdt is of we de zorg voor ouderen met een acute aandoening en tegelijkertijd een cognitieve stoornis met elkaar goed hebben ingericht en of dat de samenhang in zorg en besluitvormingsprocessen nog beter kunnen worden vormgegeven. Haar interesse voor dit thema heeft o.a. geresulteerd in projecten als de Transmurale Zorgbrug, Functiebehoud In Transitie en Hospital@Home.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening congresprogramma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

Acute zorg, en dan?

Een cliënt met dementie woont thuis en krijgt een longontsteking, wat nu?

Opname in het ziekenhuis komt al snel ter sprake, dit brengt echter veel risico’s met zich mee. Complicaties als acute verwardheid, vallen of ondervoeding, met langere opnameduur en grotere kans op functieverlies tot gevolg. Welke omgeving is het best voor de cliënt, is acute zorg thuis of in een eerstelijns verblijf een alternatief? Hoe kan bij een ziekenhuisopname de zorg zo dementievriendelijk mogelijk worden ingezet? Het inspelen op acute zorgvragen bij ouderen met dementie vraagt extra aandacht. Een vogelvlucht over hoe de acute zorg voor deze doelgroep zo goed mogelijk en met zo min mogelijk functieverlies kan worden georganiseerd.
Prof.dr. Sophia de Rooij, klinisch geriater en hoogleraar ouderengeneeskunde UMCG

10:15 uur

Acute zorg in de praktijk

Aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek gaan we met elkaar in gesprek over ethische dilemma's bij acute zorg voor mensen met dementie.
Prof.dr. Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek Faculteit Medische Wetenschappen UMCG,
Prof.dr. Sophia de Rooij, klinisch geriater en hoogleraar ouderengeneeskunde UMCG,
Freek Gilissen, verpleegkundig consulent dementie VUmc Alzheimercentrum en
Dr. Wilma Knol, klinisch geriater UMC Utrecht

11:15 uur

Koffie-/theepauze

11:40 uur

Aan de slag met casuïstiek

De ondersteuning van kwetsbare ouderen met dementie en een acute zorgvraag is uitdagend en complex. Wat zijn jouw ervaringen die je graag wilt delen? Welke vragen spelen er op binnen je eigen praktijk? In groepen van maximaal 20 personen ga je aan de slag met concrete casuïstiek en wissel je ervaringen uit met collega's van andere organisaties.

12:40 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:40 uur

Sessieronde 1 * Maak je keuze uit 6 verschillende sessies

1.1 Acute zorg en het zorgnetwerk in de wijk
1.2 Belang van Advance Care Planning
1.3 Acute zorg in een eerstelijns verblijf
1.4 Warme overdracht - CODE Z
1.5 Complicaties bij acute zorg in het ziekenhuis
1.6 Organisatie dementievriendelijk ziekenhuis

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

14:55 uur

Koffie-/theepauze

15:15 uur

Sessieronde 2 * Maak je keuze uit 5 verschillende sessies

2.1 Acute medische zorg thuis - Hospital at Home
2.2 Voorkomen acute opname bij delier
2.3 In gesprek met de cliënt bij een acute zorgvraag
2.4 Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij...
2.5 Ontslag uit het ziekenhuis - Transmurale Zorgbrug

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

16:30 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Acute zorg en het zorgnetwerk in de wijk
2 .1 Acute medische zorg thuis - Hospital at Home (vol)
1 .2 Belang van Advance Care Planning
2 .2 Voorkomen acute opname bij delier (vol)
1 .3 Acute zorg in een eerstelijns verblijf
2 .3 In gesprek bij een acute zorgvraag in het ziekenhuis
1 .4 Warme overdracht - CODE Z
2 .4 Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij...
1 .5 Complicaties bij acute zorg in het ziekenhuis
2 .5 Ontslag uit het ziekenhuis - Transmurale Zorgbrug
1 .6 Organisatie dementievriendelijk ziekenhuis

Partners

StudieArena
UMCG
VUmc Alzheimercentrum
UMC Utrecht

Voor wie?

voor_wie_is_het_congres.jpgVoor wie?

Deze studiedag was o.a. interessant voor:

 • Medisch specialisten
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Klinisch geriaters
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen
 • Fysiotherapeuten en bewegingsagogen
 • (GZ)psychologen en psychotherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • Transferverpleegkundigen
 • Verpleegkundigen en verzorgenden 
 • Zorgcoördinatoren en ketenregisseurs
 • Casemanagers en wijkverpleegkundigen
 • Ouderenadviseurs
 • Medewerkers van kennisinstituten en branche-organisaties

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgende beroepsverenigingen:

 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) o.a. medische specialisten en huisartsen > toegekend voor 5 punten
 • Registerplein (voorheen BAMw) maatschappelijk werkers en sociaal agogen > toegekend voor 1 punt
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) > toegekend voor 5 punten
  • Acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals > toegekend voor 5 punten
  • Geriatrie-Gerontologie
  • Transferverpleegkunde
  • Kwaliteitsregister algemeen
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) - physician assistants > toegekend voor 5 punten
 • Accreditatiebureau Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie (NVKG) > valt onder ABAN

Extra informatie

LinkedIn-groep

linkedin.pngIn onze LinkedIn groep Moderne Dementiezorg kan je voorafgaand aan de studiedag al kennisdelen over dit thema. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat je inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.

informatiestand congres studiearenaInformatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand op één van de congressen? Voor meer informatie over de mogelijkheden kan je contact opnemen met Maartje van Bracht, StudieArena, tel. 035-5394005, mail: info@studiearena.nl.