Landelijk Symposium Foutloos leren als evidence based interventie
10 juni 2013

Landelijk Symposium Foutloos leren als evidence based interventie

Datum
maandag 10 juni 2013
naar boven

Landelijk Symposium Foutloos leren als evidence based interventie

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijk Symposium

Foutloos leren als evidence based interventie

Toepassing bij dementie en niet-aangeboren hersenletsel

Het is nog steeds een valkuil van vele professionals in de zorg dat zij denken dat na het stellen van bijvoorbeeld de diagnose dementie er weinig niet-farmacologische interventies zijn die effectief en doelmatig zijn. Het principe van Foutloos Leren en de bijbehorende handleiding laten zien dat dit niet zo is. Professionals kunnen wel degelijk wat bieden aan mensen met stoornissen in de geheugen- en leerfuncties, zo wijst wetenschappelijk onderzoek binnen de cognitieve revalidatie uit.

StudieArena organiseert in samenwerking met het Radboud Alzheimer Centrum op 10 juni 2013 het Landelijk Symposium Foutloos leren als evidence based interventie. Dit middagsymposium vindt plaats in 't Spant! in Bussum.

Speciale aandacht voor:

 • Wetenschappelijk onderzoek foutloos leren
 • Praktische handleiding foutloos leren
 • Klinische en kosteneffectiviteit foutloos leren als methode
 • Voorbeelden: dementie, niet-aangeboren hersenletsel en neuro-psychiatrie

De laatste jaren is er veel aandacht voor ‘foutloos leren’ als onderdeel van de behandeling van mensen met cognitieve stoornissen als gevolg van dementie, niet-aangeboren hersenletsel(NAH) of neuro-psychiatrische aandoeningen. Onderzoek gericht op de toepassing van foutloos leren in de praktijk is echter nog maar recent van de grond gekomen.

In dit middagsymposium wordt, rondom het verschijnen van het boek ‘Foutloos leren bij dementie: een praktische handleiding’, het principe van foutloos leren vanuit een wetenschappelijk perspectief benaderd, waarbij wel de toepassing in de klinische- of zorgpraktijk centraal staat.

Prof.dr. Roy Kessels hoogleraar neuropsychologie bij het Radboud Alzheimer Centrum ligt de wetenschappelijke toepassing van het foutloos leren bij dementie en de behandeling van niet aangeboren hersenletsel toe. Speciale aandacht gaat uit naar het stappenplan voor foutloos leren, zoals dat recentelijk door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen is ontwikkeld.

Dr. Daniëlle Boelen, GZ-psycholoog van het UMC St Radboud presenteert haar onderzoek naar de werkzame elementen van foutloos leren en de daaraan gekoppelde praktische handleiding om foutloos leren in de dagelijkse zorgpraktijk toe te passen.

Drs. Mariëlle Bakker heeft als psycholoog bij ZorgAccent jarenlange ervaring met de inzet van de methodiek voor foutloos leren als onderdeel van het therapeutisch milieu voor Korsakovpatiënten. Zij is ervan overtuigd dat haar ervaringen met Korsakovpatiënten waardevol kunnen zijn binnen de zorg voor vergelijkbare cliëntgroepen.

Prof. dr. Caroline van Heugten is hoogleraar Klinische Neuropsychologie, afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Caroline heeft jarenlange ervaring op het gebied van cognitieve revalidatie en foutloos leren. Zij schets een beeld van de huidige stand van zaken binnen de wetenschap en gaat in op de toekomst.


Landelijk Congres Lerend vermogen van mensen met dementie

Tegelijkertijd met het wetenschappelijk symposium organiseren wij de vierde editie van het Landelijk Congres Lerend vermogen van mensen met dementie.
In dit programma ligt het accent meer op de praktische toepassing en gaat u in deelsessies in op hoe je als zorgverlener het lerend vermogen van mensen met dementie in verschillende situaties kan aanspreken.

Voor het congresprogramma verwijzen wij u graag naar: het congresprogramma


Handleiding Foutloos leren

Naast het symposiumprogramma is er ook een boek in de vorm van een praktische handleiding over dit thema uitgebracht, getiteld: 'Foutloos Leren bij Dementie'.  Een uitgave waarin de methodiek van foutloos leren bij mensen met dementie centraal staat. Op het symposium vindt de officiële boekpresentatie plaats.

Alle deelnemers ontvangen na afloop van het symposium een gratis exemplaar van dit boek. Zie voor meer informatie over het boek: www.foutloosleren.nl.


Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij enkele beroepsverenigingen, te weten:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), vakgroep Klinische psychologie
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), vakgroep Klinische neuropsychologie
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • 4 punten - ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Accreditatie Bureau Cluster 1) en Nederlandse Vereniging voor Neurologie)

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Extra informatie

Leestips

 • ‘Foutloos leren bij dementie: een praktische handleiding’ (Boom-Lemma, Den Haag). De handleiding ontvangt u gratis bij deelname aan het symposium.
 • Dirkse, R., Kessels, R.P.C., Hoogeveen, F. & Dixhoorn, I. van (2011). (Op)nieuw geleerd, oud gedaan: Over het lerend vermogen van mensen met dementie. Utrecht/Antwerpen: Kosmos uitgevers B.V.
 • Joosten, L., Berg, S. van den & Teunisse, J.P. (2007). Help me even herinneren: Een gids voor mensen met milde geheugenproblemen en hun naasten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Kessels, R. & Joosten-Weyn Banningh, L. (2008). Het impliciete geheugen en effectiviteit van foutloos leren bij dementie. Gedragstherapie, 41, 91-103.

Interessante websites

Algemene websites dementiezorg

WEBSITE

OMSCHRIJVING

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.clientenrechten.nl Informatie over rechten van zorgcliënten
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be
www.dementiedebaas.nl
Informatieve belgische site
Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.erasmusmc.nl Centrum voor diagnostiek/begeleiding Pick-patiënten
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.herkendementie.nu Online test bij twijfel over dementie
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.mijngelderseroos.nl Informatie over dementie
www.modernezorg.tv
www.moderne-dementiezorg.nl
Korte films over vernieuwende zorg
Praktische informatie moderne dementiezorg
www.musictherapy.nl Muziektherapie
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl
Locaties ontmoetingscentra in Nederland
Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.trimbos.nl/ouderen Trimbos programma Ouderen
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)

Programmamakers

StudieArena organiseert in eigen beheer en geheel onafhankelijk congressen, studiedagen en werkconferenties op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. StudieArena heeft tot doel het samenbrengen van bestuurders, beleidsmakers, managers en zorg en welzijnsmedewerkers in de langdurende zorg, met als motto: kennismaken is kennisdelen.
Meer informatie: www.studiearena.nl

Het Radboud Alzheimer Centrum in Nijmegen is een kenniscentrum gewijd aan wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, en heeft als missie het ontwikkelen en verspreiden van kennis over dementie. Het Alzheimer Centrum Nijmegen, opgericht in 2003, richt zich vooral op ontwikkeling en onderzoek van ondersteuningsprogramma´s die de zorg hier en nu, en de kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorger verbeteren. Daarnaast draagt het onderzoek van het Radboud Alzheimer Centrum bij aan de fundamentele kennis over de ziekte van Alzheimer. Door de combinatie van onderzoek en patiëntenzorg kan zorginnovatie zéér snel plaatsvinden. Het Radboud Alzheimer Centrum is een samenwerkingsverband tussen diverse afdelingen binnen het UMC St Radboud. Meer informatie: www.alzheimercentrumnijmegen.nl.


Gastsprekers

Prof. dr. Roy Kessels is klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Neuropsychologie en hoofd van de sectie Neuro- en Revalidatiepsychologie van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens is hij werkzaam bij de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud te Nijmegen en is hij wetenschappelijk adviseur van de Korsakov-kliniek bij GGZ Vincent van Gogh te Venray. Roy geeft op het symposium een theoretisch kader voor foutloos leren

Dr. Daniëlle Boelen, gezondheidszorgpsycholoog en onderzoeker, is werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud in Nijmegen en bij de Sint Maartenskliniek, divisie neurorevalidatie, in Nijmegen. Daniëlle is samen met Roy Kessels en haar collega Maartje de Werd, neuropsycholoog UMC St Radboud nijmegen, actief met het onderzoek naar de werking en de effecten van foutloos leren. Zij is tevens mede-auteur van de handleiding waar zij op het symposium een lezing over verzorgd.

Drs. Mariëlle Bakker is psycholoog NIP bij ZorgAccent. Mariëlle spreekt op het congres over haar jarenlange ervaring met het thema leren bij mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov. Zij ziet werken vanuit de methodiek van foutloos leren als onderdeel van het therapeutisch milieu.

Prof. dr. Caroline van Heugten is hoogleraar Klinische Neuropsychologie, afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Caroline heeft jarenlange ervaring op het gebied van cognitieve revalidatie en foutloos leren. Zij schets een beeld van de huidige stand van (wetenschappelijke) zaken en gaat in op de toekomst.