Landelijk Congres
Van AWBZ naar Wmo
20 januari 2014

Landelijk Congres
Van AWBZ naar Wmo

Datum
maandag 20 januari 2014
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo

Inleiding Programma Partners Voor wie?

Inleiding

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

De herinrichting van de langdurige zorg is een feit. In de overgang van de AWBZ naar de Wmo is er sprake is van forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Hoe kunnen managers en bestuurders hier zo goed mogelijk op inspelen? En hoe kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?

Het programma bood voor zowel beleidsmakers, bestuurders/managers als professionals sessies om kennis te delen en inspiratie op te doen, voor in de eigen praktijk. Hierbij was zowel aandacht voor actuele ontwikkelingen als praktijkvoorbeelden.

Mocht u dit congres gemist hebben, houd dan onze congresagenda in de gaten voor nieuwe interessante congressen.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

 

 

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Sociale netwerkversterking
2 .1 Sociale netwerkversterking
1 .2 Versterking van informele zorg
2 .2 Versterking van informele zorg
1 .3 Dagbesteding en activering
2 .3 Dagbesteding en activering
1 .4 Andere opzet dagactiviteiten
2 .4 Andere opzet dagactiviteiten
1 .5 Organisatie van cliënt- en samensturing
2 .5 Organisatie van cliënt- en samensturing
1 .6 Zelfregie en zelfredzaamheid in de praktijk
2 .6 Zelfregie en zelfredzaamheid in de praktijk
1 .7 Wijkarrangementen en wijkteams
2 .7 Wijkarrangementen en wijkteams
1 .8 Wijkgericht werken, ontwikkelingen en competenties
1 .9 Effectief en creatief kantelen
2 .9 Effectief en creatief kantelen
2 .10 Rol van de manager in het nieuwe werken
2 .11 Nieuwe ondersteuningsmethodieken

Partners

StudieArena
MOVISIE
Vilans

Voor wie?

Het programma was bedoeld voor:

(sociale) professionals, managers en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties (GGD, GGZ en VGZ en V&V instellingen, thuiszorgorganisaties en sociale diensten), ouderenadviseurs, Wmo-loketmedewerkers, vertegenwoordigers van Wmo-cliëntenraden en beleidsmedewerkers Wmo/Welzijn/Zorg/Arbeid van gemeenten, landelijke overheden, woningcorporaties, zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Het programma was ook interessant voor medewerkers van brancheorganisaties, kennisinstituten en adviesorganisaties die actief zijn met de thema's Wmo, AWBZ, zelfredzaamheid en participatie, vertegenwoordigers van mantelzorg- en cliëntenorganisaties en medewerkers van MEE-organisaties.

Extra informatie