Landelijk Congres
Palliatieve Zorg voor mensen met Dementie
4 april 2016

Landelijk Congres
Palliatieve Zorg voor mensen met Dementie

Datum
maandag 4 april 2016
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Palliatieve Zorg voor mensen met Dementie

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Contactgericht werken in de laatste levensfase

Het liefst wil je zo goed mogelijke zorg bieden aan mensen met een gevorderde dementie. In de praktijk is dit echter niet eenvoudig. Iemand met dementie kan zijn persoonlijke wensen en behoeften niet altijd meer duidelijk maken. Dementie stelt hoge eisen aan het inzicht, communicatievermogen en het geduld van zorgverleners. Niet alleen in de omgang met de persoon met dementie maar ook met hun naasten die meebeslissen over de zorg voor hun partner, vriend of familielid.

Hoe signaleer je pijn en anticipeer je op onrustig of angstig gedrag? Wat is het belang van omgevingsfactoren voor het comfort en welbevinden? Hoe bespreek je ethische dilemma’s en hoe praat je überhaupt over de zin van het leven en de dood? En hoe kunnen muziek en complementaire zorg bijdragen aan het welbevinden en maken van contact? Deze en vele andere vragen kwamen aan de orde tijdens het Landelijk Congres Palliatieve Zorg voor mensen met Dementie.

Het was een veelzijdig congres over belevingsgerichte zorg, contactgericht werken en het bieden van comfort en welbevinden voor mensen met dementie in de laatste levensfase. Het was een bruisende dag vol kennis, reflectie, omdenken, leren van elkaar en een bijzondere belevingparade.

Programma belevingsparade

congres_palliatieve_zorg_voor_mensen_met_dementie.png

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma
voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

Persoonlijke muziekbeleving

Muziek heeft op vele manieren invloed op het welbevinden van mensen met dementie. In veel situaties is het van belang om de muziekbeleving heel persoonlijk te maken. Maar hoe krijgen we deze personal touch voor elkaar? Een bevlogen Diva belicht de meerwaarde van muziek en hoe je eigen stem een bijdrage kan leveren aan het contact maken, comfort en welbevinden van mensen met dementie in de laatste levensfase.

Pieternel van Amelsvoort, initiatiefnemer Diva Dichtbij

10:10 uur

Tafelgesprek palliatieve zorg en dementie

Aan tafel bij Meeder en Busch. Deskundigen gaan met elkaar in gesprek over diverse vraagstukken ten aanzien van palliatieve zorg voor mensen met dementie. Interviews, discussies en filmpjes over uitdagingen, kansen en goede voorbeelden wisselen elkaar af. Uitgangspunt is de vraag: hoe kan je werkelijk contact maken met en inspelen op het welzijn voor deze kwetsbare groep.

Martine Busch, directeur Van Praag Instituut en trainer/ontwikkelaar complementaire zorg,
Anneke van der Plaats, sociaal geriater Ouderenadvies/Het Breincollectief en
Jenny van der Steen, epidemioloog en senior onderzoeker EMGO Instituut VU medisch centrum

martine_busch_gastspreker_studiearena.jpganneke van der plaats gastspreker studiearenajenny van der steen gastspreker studiearena

11:05 uur

Koffie-/theepauze

11:30 uur

Sessieronde 1 * Keuze uit 7 verschillende sessies

1.1 Signaleren en behandelen van pijn
1.2 Signaleren palliatieve fase en inzet zorgpad stervensfase
1.3 Complementaire zorg inbedden in de organisatie
1.4 Spiritualiteit in de laatste fase
1.5 Intimiteit in de laatste levensfase
1.6 Bespreekbaar maken ethische vraagstukken
1.7 Dementievriendelijk hospice

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

13:00 uur

Lunchpauze

14:00 uur

Sessieronde 2 * Keuze uit 7 verschillende sessies

2.1 Verbinden netwerken palliatieve zorg en dementie
2.2 Advance Care Planning
2.3 Complementaire interventies bij pijn en onrust
2.4 Omgaan met gedragsverandering
2.5 Activeren door omgevingszorg
2.6 In contact door Haptonomie en Shantala
2.7 Het belevingsconcert

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

15:30 uur

Belevingsparade

Altijd al een meet & greet willen hebben met Anneke van der Plaats? Een belevingsconcert of een sessie van de Keerzijde willen ervaren? Tijdens de belevingsparade word je geïnspireerd door theater, verhalenvertellers en omdenkers. Daarnaast kan je je laten verwennen door zelf een shantala- en handmassage te ervaren of kennis te maken met therapeutic touch. Een bruisend slot van de congresdag, waarbij ervaren, reflectie en contact maken centraal staat.

Programma belevingsparade

belevingsparade_congres_palliatieve_zorg_voor_mensen_met_dementie_gesleept.jpg

17:00 uur

Netwerkborrel

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Signaleren en behandelen van pijn
2 .1 Verbinden netwerken palliatieve zorg en dementie
1 .2 Signaleren palliatieve fase en inzet zorgpad stervensfase
2 .2 Advance Care Planning
1 .3 Complementaire zorg inbedden in de organisatie
2 .3 Complementaire interventies bij pijn en onrust
1 .4 Spiritualiteit in de laatste fase
2 .4 Omgaan met gedragsverandering
1 .5 Intimiteit in de laatste levensfase
2 .5 Activeren door omgevingszorg (vol)
1 .6 Bespreekbaar maken ethische vraagstukken
2 .6 In contact door Haptonomie en Shantala
1 .7 Dementievriendelijk hospice
2 .7 Het belevingsconcert

Partners

StudieArena
V&VN Palliatieve Zorg
Van Praag Instituut

Kennismarkt

Arpalisa
Chantal van Arendsbergen - eigen regie in zorg en welzijn
CRDLT
De Keerzijde
De Levensboom
Diva Dichtbij
Elikser Uitgeverij
miMakkus
Sjef van Bommel
Touch for Care
Van Praag Instituut
V&VN Palliatieve Zorg

Voor wie?

voor_wie_is_het_congres.jpgHet programma was o.a. bestemd voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders uit de ouderenzorg, thuiszorg en hospices
 • Verpleegkundig specialisten
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen 
 • Casemanagers, ketenregisseurs en zorgcoördinatoren
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en ouderenadviseurs
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • (Locatie)managers en afdelingshoofden
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties
 • Docenten en opleidingscoöordinatoren

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgende verenigingen:
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) > toegekend voor 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register > toegekend voor 6 punten
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) > toegekend voor 4,5 punten
 • Registerplein (voorheen BAMw) > toegekend voor:
  • 1 punt vrije ruimte agogen
  • 1 punt vrije ruimte maatschappelijk werk
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) > toegekend voor 1 punt
 • SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische beroepen) > toegekend voor 6 punten

Extra informatie

Achtergrondinformatie

Hieronder tref je aanvullende informatie per sessie en de plenaire bijdragen.

Sessie - readerbijdrage

 

Sessie - hand-outs presentaties

 

Plenaire programma

diva_dichtbij.jpgDiva Dichtbij verzorgt intieme optredens voor langdurig zieken, bijvoorbeeld in de huiskamers van verpleeghuizen of aan het bed. Een live en 'dichtbij' gezongen aria of chanson blijkt ernstig zieke mensen ten diepste te kunnen raken.

Lees ook de blog over Diva Dichtbij

 

gastspreker_boek_studiearena_sjef_van_bommel.pngSjef van Bommel te gast aan tafel

Tijdens het plenaire tafelgesprek en op de belevingsparade heeft Sjef van Bommel voorgelezen uit zijn eigen boek Ik ben niet kwijt. In dit openhartige en ontroerende boek beschrijft Sjef zijn leven met Thom, waarin hij probeert het verwoestende effect van dementie langzaam een plek te geven.

Ik ben niet kwijt is het relaas van een sterke liefde, die ondanks de sluipende en uiteindelijk fatale ziekte van Thom niets aan kracht verliest.

Meer informatie

Hieronder tref je de video zoals vertoont tijdens het tafelgesprek.

Jenny van der Steen tafelgesprek - Het Namaste Programma

 

Jenny van der Steen tafelgesprek - Reactie mevrouw met dementie op pop

 

Anneke van der Plaats tafelgesprek - Eten bij dementie deel 1

 

Anneke van der Plaats tafelgesprek - Eten bij dementie deel 2

 

Informatie stands belevingsparade

Bovenstaande documenten werden in eerste instantie exclusief beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het congres en mogen niet verder verspreid, vermenigvuldigd of (gedeeltelijk) gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van StudieArena. Dit in verband met copyrights.

LinkedIn-groep

linkedin.pngIn onze LinkedIn groep Moderne Dementiezorg kan je nog steeds kennis delen over dit thema. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat je inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.

informatiestand congres studiearenaInformatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op onze bijeenkomsten.

Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand op één van de congressen? Voor meer informatie over de mogelijkheden kan je contact opnemen met het secretariaat van StudieArena, tel. 035-5394005, mail: info@studiearena.nl.