Landelijk Congres Palliatieve Zorg, van autonomie naar afhankelijkheid
10 september 2012

Landelijk Congres Palliatieve Zorg, van autonomie naar afhankelijkheid

Datum
maandag 10 september 2012
naar boven

Landelijk Congres Palliatieve Zorg, van autonomie naar afhankelijkheid

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijk Congres

Palliatieve zorg, van autonomie naar afhankelijkheid

Zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie of
een verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking is wezenlijk anders dan palliatieve zorg aan uitbehandelde oncologiepatiënten. De nadruk ligt hier op het verliezen van zelfregie en het steeds meer afhankelijk worden van de patiënt. Deze afhankelijkheid vraagt een heel andere benadering en manier van zorg verlenen.
 
StudieArena organiseerden op 10 september 2012 het Landelijk Congres Palliatieve Zorg, van autonomie naar afhankelijkheid. Dit congres vond plaats in het congrescentrum De Werelt in Lunteren. Het programma werd inhoudelijk ondersteund door V&VN Palliatieve Verpleegkunde, Palliactief (Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg) en Vilans (Kenniscentrum langdurende zorg).
 
Het liefst wil je de zorg tijdens de laatste levensfase zo goed mogelijk afstemmen met de cliënt zelf. Maar wat als deze afstemming niet (meer) helemaal mogelijk is, zoals bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking? Hoe ga je om met ethische dilemma's rond zelfbeschikking, stoppen met voeding en euthanasie? Hoe anticipeer je op pijn en onbegrepen gedrag? Wat is de toegevoegde waarde van spirituele en complementaire zorg? Hoe kan de samenwerking in de palliatieve zorg optimaal worden afgestemd? Kortom, hoe geef je inhoud aan zorg, welzijn en zingeving in de palliatieve fase?

De deelnemers konden hun eigen programma samenstellen uit 35 inspirerende sessies
met de volgende thema’s:

 • Organisatie
 • Samenwerking en afstemming
 • Familie- en mantelzorg
 • Benadering en communicatie
 • Signalering en interventies
 • Ethiek
 • Spiritualiteit en zingeving
 • Complementaire zorg
 • Palliatieve netwerken

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk werden gecombineerd met vernieuwende visies op palliatieve zorg en de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Kortom een veelzijdig programma, waarin verschillende disciplines uit de palliatieve sector, dementiezorg en verstandelijk gehandicaptenzorg elkaar konden ontmoeten en inspireren.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie toegekend bij enkele beroepsverenigingen, te weten:

 • 6 punten - ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
 • 1 punt - BAMW, beroepsregister van agogische en maatschappelijk werker
 • 6 punten - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
 • 6 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • 5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

    Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
    Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 • 7 punten - NIP, Nederlands Instituut van Psychologen

Voor dit congres is tevens accreditatie aangevraagd bij:

 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 .1 Organisatie - Palliatieve zorg thuis, hoe is het mogelijk?
2 .1 Organisatie - Advanced Care Planning
3 .1 Organisatie - Hospice toegankelijk maken voor mensen met dementie
4 .1 Organisatie - Omschakelen naar palliatieve zorgstrategie in de VGZ
1 .2 Samenwerking - Verbinding tussen multidisciplinaire netwerken
2 .2 Samenwerking - Zorgconsulent Palliatieve Zorg
3 .2 Samenwerking - Casemanager Dementie i.s.m. Casemanager Palliatieve Zorg
4 .2 Samenwerking - Inzet van vrijwilligers
1 .3 Familie- en mantelzorg - Mantelzorg in de laatste levensfase
2 .3 Familie- en mantelzorg - Vaststellen belasting mantelzorgers
3 .3 Familie- en mantelzorg - Shared Decision Making
4 .3 Familie- en mantelzorg - Tele-zorg: familieparticipatie 2.0
1 .4 Benadering en communicatie - Presentiebenadering in palliatieve zorg
2 .4 Benadering en communicatie - Anticiperen op onbegrepen gedrag
3 .4 Benadering en communicatie - Belevingsgericht contact
4 .4 Benadering en communicatie - De Keerzijde van afhankelijkheid
1 .5 Signalering en interventies - Signalering in de palliatieve fase
2 .5 Signalering en interventies - Moeilijk hanteerbaar gedrag
3 .5 Signalering en interventies - Pijn en de STA OP!-methode
4 .5 Signalering en interventies - Palliatieve sedatie
1 .6 Ethiek - Zelfbeschikkingsrecht in de laatste levensfase
2 .6 Ethiek - Stoppen met eten en drinken?
3 .6 Ethiek - Moreel Beraad, een gesprek over goed(e) zorg(en)
4 .6 Ethiek - Euthanasie en sterven op verzoek
1 .7 Spiritualiteit en zingeving - Spirituele begeleiding
2 .7 Spiritualiteit en zingeving - Spiritualiteit in de dagelijkse zorg
3 .7 Spiritualiteit en zingeving - Levenverhaal en themakisten (zingeving)
4 .7 Spiritualiteit en zingeving - Afscheid en rouw in verschillende levensbeschouwingen en culturen
1 .8 Complementaire zorg - Mogelijkheden en uitdagingen
2 .8 Complementaire zorg - Muziek en geestelijke verzorging
3 .8 Complementaire zorg - Waarde van rituelen in palliatieve zorg
4 .8 Complementaire zorg - Invloed van geuren
1 .9 Palliatieve netwerken - Verbeteren van netwerken palliatieve zorg
2 .9 Palliatieve netwerken - Samenwerken met netwerken palliatieve zorg

Extra informatie

StudieArena

StudieArena heeft het congresprogramma Palliatieve Zorg samengesteld. Daarnaast verzorgt StudieArena de gehele organisatie van deze dag.

Het programma wordt inhoudelijk ondersteund door de beroepsvereniging V&VN Palliatieve Verpleegkundige, Palliactief de Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg en Vilans het kenniscentrum langdurende zorg.

V&VN

De Afdeling Palliatieve Verpleegkunde van V&VN (voorheen Nederlandse Vereniging voor Verpleegkundigen werkzaam in de palliatieve zorg, NVVPZ) is in 2002 opgericht ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen werkzaam in de palliatieve zorg. Het is een groeiende vereniging met inmiddels 450 leden.
Website >>

Palliactief

Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg. Iedereen die werkt in de palliatieve zorg kan lid worden. Door gezamenlijk de krachten te bundelen kan de palliatieve zorg in Nederland verder verbeterd worden. Binnen Palliactief zijn verschillende secties en (werk)groepen actief. Palliactief is voortgekomen uit het NPTN, het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland.
Website >>

Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met professionals in het veld ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis. Ook zorgen ze ervoor dat nieuwe inzichten en goede voorbeelden snel en succesvol hun weg vinden in de praktijk. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar én van goede kwaliteit. En we verbeteren zo de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
Website >>


Stand op het congres:

Mediq Tefa

Mediq Tefa is een facilitaire dienstverlener met haar wortels in de medische techniek. Of het nu gaat om luchtwegzorg (respiratoir), dieetvoeding of infuustherapie, onze kennis en ons assortiment medische hulpmiddelen staan volledig tot uw beschikking. Werken voor het welzijn van mensen houdt echter méér in dan het bezitten van kennis van medische hulpmiddelen of voeding. Als medisch dienstverlener moet je van toegevoegde waarde zijn voor de klant.
Website>>

Stichting Else

Else maakt zich sterk voor een andere manier van zorg verlenen en zorg organiseren. Zorg die de cliënt en diens zelfstandigheid centraal stelt en een respectvolle, warme en gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener, cliënt en zijn/haar leefomgeving als belangrijke voorwaarde ziet voor goede zorg.
Website>>