Landelijk Congres 
Omgaan met gedragsveranderingen 
in de ouderenzorg
11 januari 2016

Landelijk Congres
Omgaan met gedragsveranderingen
in de ouderenzorg

Datum
maandag 11 januari 2016
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Omgaan met gedragsveranderingen in de ouderenzorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Omgaan met gedragsverandering

Cliënten die dag en nacht roepen, dwalen of apathisch in een stoel zitten. Het komt helaas veel voor in de ouderenzorg, vooral bij mensen met dementie. Als een cliënt dergelijk gedrag vertoont, blijkt dit voor zichzelf en zijn omgeving vaak erg belastend en stressvol te zijn.

Een goede analyse van het gedrag is essentieel om te weten wat de oorzaak van het gedrag is, zodat je vervolgens de juiste interventie toe kunt passen. Soms is de oorzaak van het gedrag bij de cliënt zelf te vinden (lichamelijk of psychisch), maar het gebeurt ook dat de omgeving van de cliënt het ongewenste gedrag oproept. Als je het gedrag als uitgangspunt neemt en niet op zoek gaat naar de achterliggende oorzaak, bestaat het gevaar dat je te snel gebruik maakt van ingrijpende interventies als vrijheidsbeperkende maatregelen of de inzet van psychofarmaca. Het kan anders!

Veel onbegrepen gedrag kan voorkomen worden door eerder te signaleren of een cliënt last heeft van bijvoorbeeld pijn, een delier of depressie. Er bestaan vele alternatieve en creatieve oplossingen om probleemgedrag aan te pakken. Hoe kan je de inrichting zo aanpassen dat bewoners positieve prikkels krijgen en gestimuleerd worden om meer te bewegen? Op welke manier is onwenselijk gedrag af te leren? Hoe kom je tot een integrale aanpak om probleemgedrag aan te pakken? Welke rol kan de mantelzorger hierbij spelen?

Deze en andere vragen kwamen aan bod op de zeer succesvolle congresdag Omgaan met gedragsveranderingen in de ouderenzorg. Tijdens dit congres leerde de deelnemers hoe je het gedrag van cliënten positief kan beïnvloeden.

Sessie uitgelicht:
Stemmingsmanagement

Het welbevinden van de cliënt hangt samen met mogelijke ontsporing van gedrag. Hoe bewaak je het welbevinden? Hoe kun je stress en stemmingswisseling zien aankomen en daar adequaat op reageren? Vroegtijdige herkenning van gedrag dat dreigt te ontsporen biedt de mogelijkheid om preventief te handelen. Hoe doe je dat? Een praktische workshop gericht op verzorgenden.

Workshopleider: Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie De Haagse Hogeschool

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma
voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

carien geertse gastspreker studiearenaToetsing en handhaving door IGZ

In 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 8 kernelementen voor het omgaan met onbegrepen gedrag gedefinieerd. Afgelopen periode heeft de IGZ bij 20 zorgorganisaties verkend in hoeverre de 8 kernelementen in de praktijk worden toegepast. Graag deelt de IGZ de succesverhalen en aandachtspunten. Daarnaast wordt aangegeven hoe men in de toekomst gaat toetsen en handhaven op het omgaan met onbegrepen gedrag.

Carien Geertse, senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg

10:00 uur

maritza allewijn gastspreker studiearenaIk zie, ik zie, wat jij anders ziet

Inspelen op onbegrepen gedrag vraagt eerst een grondige analyse. Welk gedrag zien we eigenlijk? Wat veroorzaakt dit gedrag? Welke betekenis geven we het? Kan het zijn dat de omgeving of ons eigen gedrag ook een rol speelt? Aan de hand van improvisatietheater word je geprikkeld stil te staan bij zien, duiden en reflecteren.

Maritza Allewijn, GZ-psycholoog St. De Rijnhoven i.s.m. acteurs van Ervarea

10:50 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

11:20 uur

Sessieronde 1 * Keuze uit 8 verschillende sessies

 • 1.1: Pijn als oorzaak van probleemgedrag

 • 1.2: Omgaan met delier

 • 1.3: Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen

 • 1.4: Bewegen en activeren

 • 1.5: Aan- en afleren (probleem)gedrag

 • 1.6: Teamondersteuning en integrale aanpak

 • 1.7: Invloed van omgevingsfactoren op gedrag

 • 1.9: Leren van Casussen

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

12:45 uur

Lunchpauze & Informatiemarkt

13:45 uur

dorothea touwen gastspreker studiearena 2Gedragsverandering en ethische dilemma's

Omgaan met gedragsverandering van cliënten levert soms ethische dilemma's op. Wie is de cliënt nu en moeten wij rekening houden met wie hij/zij vroeger was? Mag je iemand, die bijvoorbeeld zijn hele leven vegetariër was, een gehaktballetje aanbieden als hij/zij daar zelf om vraagt? Wanneer veroorzaakt het gedrag een probleem en wat zijn je eigen normen en waarden hierin? Dorothea houdt de zaal een soms erg confronterende spiegel voor.

Dorothea Touwen, Docent en onderzoeker, Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg LUMC

14:40 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

 

15:05 uur

Sessieronde 2 * Keuze uit 9 verschillende sessies

 • 2.1: Grip op probleemgedrag

 • 2.2: Depressie en apathie

 • 2.3: Terugdringen psychofarmaca

 • 2.4: Probleemgedrag bij niet-aangeboren hersenletsel

 • 2.5: Stemmingsmanagement

 • 2.6: Psycholoog als teamcoach

 • 2.7: De invloed van uw eigen gedrag

 • 2.9: Boosheid en agressie verminderen door Shantala

 • 2.10: Afstemmen op probleemgedrag

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

16:30 uur

Netwerkborrel & Informatiemarkt

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Oefensessie

Na een korte inleiding gaan de deelnemers concreet oefenen een bepaalde methodiek toe te passen. Let op: voor de oefensessies geldt een beperkt aantal deelnemers.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Casuïstieksessie

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaan de deelnemers met elkaar de diepte in. Waarbij speciale aandacht is voor de vertaling van het project naar de eigen praktijk.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Pijn als oorzaak van probleemgedrag
2 .1 Grip op probleemgedrag
1 .2 Omgaan met delier
2 .2 Depressie en apathie
1 .3 Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen
2 .3 Terugdringen psychofarmaca
1 .4 Bewegen en activeren
2 .4 Probleemgedrag bij niet-aangeboren hersenletsel
1 .5 Aan- en afleren (probleem)gedrag
2 .5 Stemmingsmanagement
1 .6 Teamondersteuning en integrale aanpak
2 .6 Psycholoog als teamcoach
1 .7 Invloed van omgevingsfactoren op gedrag
2 .7 De invloed van je eigen gedrag
1 .8 Mantelzorgparticipatie en persoonsgerichte zorg
2 .8 Ondersteunen mantelzorgers thuis
1 .9 Leren van Casussen
2 .9 Boosheid en agressie verminderen door Shantala
1 .10 Let's talk about sex
2 .10 Afstemmen op probleemgedrag

Partners

StudieArena
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Trimbos-instituut
Zorginnovatiebureau DAZ

Kennismarkt

ABC99
CCE
DAZ
miMakkus
Trimbos-instituut
Deel je kennis op de informatiemarkt!

Voor wie?

voor wie is het congresHet programma was o.a. bestemd voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders uit de ouderenzorg en thuiszorg
 • Verpleegkundig specialisten
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen 
 • Casemanagers, ketenregisseurs en zorgcoördinatoren
 • Medewerkers hospices
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en ouderenadviseurs
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • (Locatie)managers en afdelingshoofden
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties
 • Docenten en opleidingscoöordinatoren

Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door de volgende verenigingen:
 • 6 punten - Accreditatiebureau Cluster 1 (o.a. huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde)
 • 6 punten - V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • 6 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • 5,5 punten - ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)
 • 1 punt - Registerplein (voorheen BAMw)
  • 1 punt vrije ruimte agogen
  • 1 punt vrije ruimte maatschappelijk werk
 • 2 punten - SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • 6 punten - SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische beroepen)

Extra informatie

Hand-outs Plenaire presentaties

Hand-out presentatie Carien Geertse, Toetsing en handhaving door IGZ
Hand-out presentatie Maritza Allewijn, Ik zie, ik zie, wat jij anders ziet
Hand-out presentatie Dorothea Touwen, Gedragsverandering en ethische dilemma's

IGZ Rapport Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Afbeeldingsresultaat voor igz rapport gedragsveranderingIn opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Trimbos en Vilans 8 kernelementen samengesteld, die van belang zijn voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie. Deze elementen zijn voor zorgverleners een hulpmiddel bij de zorg voor mensen met dementie. De inspectie gebruikt deze elementen ook in haar toezicht. De 8 kernelementen geven de essentie weer van bestaande richtlijnen en methoden bij omgaan met onbegrepen gedrag. Dit rapport beschrijft de 8 kernelementen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

PDF IGZ Rapport omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie>>
PDF IGZ Rapport monitor
Lees meer op de website van de IGZ.

Achtergrondinformatie Ervarea

Ervarea staat voor leren door beleven. De kracht van ervarea ligt in het op een interactieve en speelse manier aanbieden van scholing en visievraagstukken. De kennis over de werking van het brein gaat leven door de herkenbare voorbeelden uit ons eigen gedrag en de interactieve manier waarop dit gebracht wordt. Met een dosis humor en het denken in mogelijkheden ontstaat als vanzelf een sfeer waarin het out of de box denken ons verder helpt. Meer informatie, klik hier.

Videomateriaal Dorothea Touwen

Op basis van het onderzoek van Dorothea Touwen zijn er speciale video's opgenomen. Deze films zijn mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Ouderenzorg (ZonMW) en uitgevoerd binnen het Leids Universitair Medisch Centrum. Je kan de films bekijken via internet en er is ook een DVD voor in de DVD-speler. Je vindt de films op internet als je op YouTube zoekt op “Niet meer zonder zorgen”: www.youtube.com, zoekterm (inclusief aanhalingstekens). Ook zijn de films beschikbaar op DVD. Deze is kosteloos te bestellen door een mailtje te sturen aan d.p.touwen@lumc.nl. voor meer informatie over de videos klik hier .

Hand-outs beschikbaar gestelde presentaties

Sessieronde 1

1.1:Pijn als oorzaak van probleemgedrag
1.2: Omgaan met delier
1.3: Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen
1.4: Bewegen en activeren
1.5: Aan- en afleren (probleem)gedrag
1.6: Teamondersteuning en integrale aanpak
1.7: Invloed van omgevingsfactoren op gedrag
1.9: Leren van Casussen

Sessieronde 2

2.1: Grip op probleemgedrag
2.2: Depressie en apathie
2.3: Terugdringen psychofarmaca
2.4: Probleemgedrag bij niet-aangeboren hersenletsel
2.5: Stemmingsmanagement
2.9: Boosheid en agressie verminderen door Shantala
2.10: Afstemmen op probleemgedrag

Achtergrondinformatie

Sessieronde 1

1.1: Pijn als oorzaak van probleemgedrag
1.2: Omgaan met delier
1.3 deel 1: Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen
1.3 deel 2: Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen
1.4: Bewegen en activeren
1.5: Aan- en afleren (probleem)gedrag
1.6: Teamondersteuning en integrale aanpak
1.7: Invloed van omgevingsfactoren op gedrag

Sessieronde 2

2.1: Grip op probleemgedrag
2.2: Depressie en apathie
2.4: Probleemgedrag bij niet-aangeboren hersenletsel
2.5: Stemmingsmanagement
2.7: De invloed van je eigen gedrag
2.9: Boosheid en agressie verminderen door Shantala
2.10: Afstemmen op probleemgedrag

Extra informatie stands

ABC99 - Achtergrondinformatie.pdf en meer informatie over de ABC leergang Omgaan met onbegrepen gedrag.
Mimakkus
- Achtergrondinformatie.pdf

Video Hannie en Henk


E-learning

Leer meer over gedragsverandering bij cliënten in de gratis e-learning module van Gezond & Zeker.
Lees meer

Hierboven vind je de achtergrond informatie en de hand-outs van de presentaties. Deze documenten zijn in eerste instantie beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het betreffende congres en mogen niet verder verspreid, vermenigvuldigd of (gedeeltelijk) gekopiëerd worden zonder schriftelijke toestemming van StudieArena. Dit in verband met copyright.

LinkedIn-groep

In onze LinkedIn groep Moderne Dementiezorg kun je na het congres nog kennisdelen. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat u inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.
 

informatiestand congres studiearenaInformatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.
 
Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand op één van de congressen? Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met het secretariaat van StudieArena, tel. 035 - 539 4005, mail: info@studiearena.nl.