Landelijk Congres 
Muziek, een waardevol instrument 
in de Zorg
18 januari 2016

Landelijk Congres
Muziek, een waardevol instrument
in de Zorg

Datum
maandag 18 januari 2016
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Muziek, een waardevol instrument in de Zorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Accreditatie

Inleiding

Gezien de grote belangstelling voor dit congres en de positieve beoordeling (gemiddeld 8,5) hebben wij besloten dit congresprogramma op 26 september 2016 te herhalen.

Congres 26 september 2016

Muziek, een waardevol instrument in de Zorg

Muziek is niet weg te denken uit ons leven. Luisteren naar muziek geeft een bijzondere beleving, het roept emoties op en brengt mensen in contact. Prof. dr. Erik Scherder heeft aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen gebieden in de hersenen; taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en gebieden waar betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.

Zo krijgen mensen met diepgevorderde dementie door het luisteren naar muziek herinneringen terug. Kinderen met autisme leren zich door muziek beter te uiten in hun gedrag en emotie. Mensen die een herseninfarct hebben gehad, kunnen door muziektherapie hun spraak leren verbeteren. Doordat muziek positieve gevoelens oproept, kan het ondersteunen bij stressvolle momenten in de dagelijkse zorg. Ook in het ziekenhuis wordt muziek ingezet als middel tegen pijn, stress en angst, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een operatie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Alle reden om vaker muziek in te zetten als hulpmiddel in de zorg.

'Muziek raakt iets aan, waar een ziekte als dementie geen vat op heeft.'

landelijk_congres_muziek_een_waardevol_instrument_in_de_zorg_studiearena.jpgTijdens het landelijk congres Muziek, een waardevol instrument in de Zorg op 18 januari 2016 in het Akoesticum in Ede kwamen de uiteenlopende positieve effecten uitgebreid aan bod. Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, schonk aandacht aan de werking van het brein in relatie tot muziek. Prof.dr. Hans Jeekel, emiritus hoogleraar Chirurgie, vertelde over de eerste onderzoeken en praktijk ervaringen van muziek als medicijn in het ziekenhuis. Naast inspirerende plenaire lezingen kregen de deelnemers  tips hoe je zelf muziek kunt toepassen binnen je eigen werk.

Training Een andere Dementie in Muziek

Aanvullend op het congres organiseren wij de training Een andere dementie in muziek. De training legt de eerste basis voor zowel het opzetten van een muziekproject binnen jouw organisatie als voor het toepassen van muziekactiviteiten gedurende de dagelijkse zorg voor mensen met dementie. Het programma van de training sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijksituatie van de deelnemers zodat je na de training direct met je nieuwe kennis aan de slag kan.
Meer informatie over de training>>

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma
voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

Invloed van geluid

Dagelijks worden we onbewust beïnvloed door geluiden uit onze omgeving. Wat gebeurt er met je als je geluid hoort? Wanneer beïnvloedt het je stemming bijvoorbeeld positief en wanneer irriteert het? Op een verrassende manier ervaar je dat geluid een continue onderdeel uitmaakt van ons dagelijkse leven.

Irene Kruijssen, neurologisch muziektherepeut Cordaan en
Hanne Deneire, artistiekleider House of Music en coördinator De Stem van ons Geheugen

10:00 uur

Muziek als medicijn

gastspreker studiearena hans jeekelProf.dr. Hans Jeekel, emirus-hoogleraar Chirurgie, is een groot voorstander van de inzet van muziek als medicijn in de zorg. Zo heeft hij in zijn eigen praktijk ondervonden dat patiënten na een operatie sneller herstellen en minder pijnmedicatie nodig hebben als zij tijdens de operatie naar klassieke muziek hebben geluisterd. Hij vertelt over zijn ervaringen, eerste veelbelovende onderzoeksresultaten en de weerbarstigheid van de zorgsector om muziek als medicijn in te zetten.

Prof.dr. Hans Jeekel, emiritus hoogleraar Chirurgie Erasmus MC

10:30 uur

Muziek en het brein

gastspreker studiearena erik scherder

Waarom ga je bijna vanzelf bewegen als je muziek hoort? Wat zijn de psychologische en fysieke effecten van de inzet van muziek als hulpmiddel in de zorg? Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, is overtuigd van de toegevoegde waarde van muziek voor o.a. mensen met dementie, Parkinson, autisme en bij de revalidatie van mensen die een herseninfarct hebben gehad. Een college over muziek en de invloed op gedrag, taal, motoriek, geheugen en stemming, waarbij je een kijkje in het brein krijgt.

Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Bewegingswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen en Klinische Neuropsychologie VU Amsterdam en
Willem Philipsen, muzikant

11:20 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

11:50 uur

Een andere dementie in muziek

gastspreker studiearena hanne deneireHanne Deneire, componist uit Vlaanderen, is initiatiefnemer van het succesvolle project 'De Stem van ons Geheugen'. Zij brengt mensen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving samen via muziek. Zij vertelt o.a. over hoe zingen bepaalde hersendelen activeert, waardoor je makkelijker in contact kan komen met mensen met dementie. En hoe muziek en je eigen stem een bijdrage kunnen leveren aan contact maken, welbevinden en de empowerment van mensen met dementie.

Hanne Deneire, artistiek leider House of Music en coördinator De Stem van ons Geheugen

12:40 uur

Lunchpauze & Informatiemarkt

13:30 uur

Sessieronde 1 * Keuze uit 8 verschillende sessies

 • 1.1: Hoe zet ik een muziekproject op?

 • 1.2: Muziek als onderdeel van de dagelijkse zorg

 • 1.3: Coachende rol muziektherapeuten

 • 1.4: Radio Remember

 • 1.5: Belevingsconcert voor mensen met vergevorderde dementie

 • 1.7: Muziek ter preventie bij probleemgedrag LVG

 • 1.8: Muziek als medicijn voor kinderen in het ziekenhuis

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

15:00 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

15:30 uur

Sessieronde 2 * Keuze uit 8 verschillende sessies

 • 2.1: Muziekproject in co-creatie

 • 2.2: Zingend contact maken

 • 2.3: Muziek en bewegen samen met jong en oud

 • 2.4: Muziek op maat

 • 2.5: Muziek en ‘geestelijke’ verzorging

 • 2.6: Communiceren met en door muziek bij afasie

 • 2.7: Muziek en bewegen bij Parkinson en Alzheimer

Zie hieronder meer informatie over de sessies.

17:00 uur

Netwerkborrel & Informatiemarkt

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Hoe zet ik een muziekproject op?
2 .1 Muziekproject in co-creatie
1 .2 Muziek als onderdeel van de dagelijkse zorg
2 .2 Zingend contact maken
1 .3 Coachende rol muziektherapeuten
2 .3 Muziek en bewegen samen met jong en oud
1 .4 Radio Remember
2 .4 Muziek op maat (vol)
1 .5 Belevingsconcert voor mensen met vergevorderde dementie
2 .5 Muziek en ‘geestelijke’ verzorging
2 .6 Communiceren met en door muziek bij afasie
1 .7 Muziek ter preventie bij probleemgedrag LVG
2 .7 Muziek en bewegen bij Parkinson en Alzheimer
1 .8 Muziek als medicijn voor kinderen in het ziekenhuis

Partners

StudieArena
Vrije Universiteit Amsterdam
Alzheimer Nederland
NVvMT
House of Music
Music & Memory

Kennismarkt

Maestroclass
Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
Diva Dichtbij
Arpalisa
Music & Memory

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie toegekend door de volgende verenigingen:
 • SRVB Register Vaktherapie (6 punten)
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)(6 punten)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  (aangevraagd)
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)(6 punten)
 • Registerplein (voorheen BAMw)
  toegekend voor:
  • 1 punt vrije ruimte agogen
  • 1 punt vrije ruimte maatschappelijk werk
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) (2 punten)

Extra informatie

training_muziek_zelf_aan_de_slag.png

Neem voor meer informatie over de trainingen contact op met StudieArena.