Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg
4 oktober 2012

Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg

Datum
donderdag 4 oktober 2012
naar boven

Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijk Congres

Multiculturele Dementiezorg

Zorg en welzijn toegankelijk maken voor migranten met dementie

Op 4 oktober 2012 organiseerden StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. ActiZ en Alzheimer Nederland een landelijk congres over Multiculturele Dementiezorg. Dit congres vond plaats in ‘t Klooster in Amersfoort.

Dementie onder migranten: veel onbekendheid
Het aantal allochtonen met dementie stijgt in 2020 tot ruim 30.000, 11% van het totaal aantal mensen met dementie. Zorg- en welzijnsorganisaties weten deze grote groep ouderen met verschillende culturele achtergronden vaak moeilijk te bereiken. Oudere migranten en hun mantelzorgers maken vrijwel geen gebruik van het reguliere aanbod en beschikken over weinig kennis over dementie. Ook taboe en schaamte spelen een grote rol. De onbekendheid met de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg, kunnen het isolement en de overbelasting van mantelzorgers vergroten.

Welke zorg is nodig?
Waarom sluit het reguliere aanbod van zorg en welzijn vaak niet aan? Hoe geef je vorm en invulling aan zorg en ondersteuning voor mensen met dementie uit verschillende culturen? Wat zijn hun specifieke wensen en behoeften? Hoe kun je migranten met dementie en hun mantelzorgers bereiken? Tijdens het congres maakt u kennis met praktische mogelijkheden voor interculturele dementiezorg.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Dementiescreening bij migranten
2 .1 Dementiescreening bij migranten
3 .1 Dementiescreening bij migranten
1 .2 Alzheimer Theehuis
2 .2 Alzheimer Theehuis
3 .2 VOL Alzheimer Theehuis VOL
1 .3 Multicultureel Odensehuis
2 .3 Multicultureel Odensehuis
3 .3 Multicultureel Odensehuis
1 .4 Voorlichting, bewustwording en dialoog
2 .4 Voorlichting, bewustwording en dialoog
3 .4 Voorlichting, bewustwording en dialoog
1 .5 Nieuwe vormen van dagopvang
2 .5 Nieuwe vormen van dagopvang
3 .5 Nieuwe vormen van dagopvang
1 .6 Een herkenbaar (t)huis
2 .6 Een herkenbaar (t)huis
3 .6 Een herkenbaar (t)huis
1 .7 Vormgeven in de organisatie
2 .7 Vormgeven in de organisatie
3 .7 VOL Vormgeven in de organisatie VOL
1 .8 Personeel en opleiding
2 .8 Personeel en opleiding
3 .8 Personeel en opleiding
1 .9 Belang van herinneringen
2 .9 VOL Belang van herinneringen VOL
3 .9 Belang van herinneringen
1 .10 VOL Migranten en vluchtelingen met trauma’s en dementie VOL
2 .10 VOL Migranten en vluchtelingen met trauma’s en dementie VOL
3 .10 VOL Migranten en vluchtelingen met trauma’s en dementie VOL
1 .11 Palliatieve zorg, sterven en rouw
2 .11 Palliatieve zorg, sterven en rouw
3 .11 VOL Palliatieve zorg, sterven en rouw VOL
1 .12 VOL Toepassing van transcultureel zorgmodel VOL
2 .12 Toepassing van transcultureel zorgmodel
3 .12 Toepassing van transcultureel zorgmodel
1 .13 VOL De rol van muziek VOL
2 .13 VOL De rol van muziek VOL
3 .13 De rol van muziek
1 .14 VOL Een andere visie op eten VOL
2 .14 Een andere visie op eten
3 .14 Een andere visie op eten
1 .15 Casemanagement bij migranten
2 .15 Casemanagement bij migranten
3 .15 Casemanagement bij migranten

Extra informatie

Enkele links naar websites deelnemende organisaties:


StudieArena

StudieArena organiseert in eigen beheer en geheel onafhankelijk congressen, studiedagen en werkconferenties op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. StudieArena heeft tot doel het samenbrengen van bestuurders, beleidsmakers, managers en zorg en welzijnsmedewerkers in de langdurende zorg, met als motto: kennismaken is kennisdelen.

Zorginnovatiebureau DAZ

DAZ is een zorginnovatiebureau dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de processen rond zorgvernieuwing. De hoofdactiviteiten van DAZ vallen uiteen in twee groepen. Ten eerste het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen. Ten tweede het communiceren over innovaties, zodat die meer bekendheid en draagvlak krijgen. Bij beide hoofdactiviteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en anderen.
Meer informatie: www.anderszorgen.nl, www.hadikhetmaargeweten.nl & www.modernedementiezorg.nl.

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. Speciale aandacht krijgt ook de zorg voor mensen met dementie met een allochtone achtergrond.
Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl en speciale website over multiculturele dementiezorg.

ActiZ

ActiZ creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. In het programma ActiZ geeft kleur aan zorg, is er speciale aandacht voor multiculturele ouderenzorg. Vanuit de kennis en ervaringen onderschrijft ActiZ het belang om ook in de zorg voor mensen met dementie aandacht te schenken aan de culturele diversiteit van de betrokkenen.
Meer informatie: www.actiz.nl en over het programma ActiZ geeft kleur aan zorg.


Interessante websites over dementiezorg

 

WEBSITE

OMSCHRIJVING

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl Alzheimercentrum Amsterdam
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.clientenrechten.nl Informatie over rechten van zorgcliënten
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be
www.dementiedebaas.nl
Informatieve belgische site
Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.dementieinbeweging.nl
www.domoticawonenzorg.nl
Informatie over kauwen, lopen en pijn
Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.erasmusmc.nl Centrum voor diagnostiek/begeleiding Pick-patiënten
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.herkendementie.nu Online test bij twijfel over dementie
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.mijngelderseroos.nl Informatie over dementie
www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.musictherapy.nl Muziektherapie
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.trimbos.nl/ouderen Trimbos programma Ouderen
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)