Landelijk Congres 
Moderne Dementiezorg Thuis
15 juni 2015

Landelijk Congres
Moderne Dementiezorg Thuis

Datum
maandag 15 juni 2015
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg Thuis

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Langer thuis wonen voor mensen met dementie

De ondersteuning voor mensen met dementie in de thuissituatie verandert sterk. De cliënten en hun wensen veranderen. De rol van gemeenten wordt steeds groter en de werkzaamheden van zorg- en welzijnsmedewerkers zien er over 10 jaar anders uit. Het aantal thuiswonenden met dementie stijgt de komende decennia naar verwachting van 180.000 naar 420.000. De sluiting van veel verzorgingshuizen heeft tot gevolg dat ook veel meer mensen met een gevorderde dementie thuis blijven wonen. Kortom de zorg voor mensen met dementie is sterk in beweging.

Samen op zoek naar nieuwe ondersteuningsmogelijkheden

Tijdens dit congres gingen de deelnemers op ontdekkingsreis en maken kennis met inspirerende en vernieuwende initiatieven. Gezamenlijk werd gezocht naar antwoorden op de vraag: Wat zijn de essentiële discussies voor de komende jaren? Hoe verandert de rol van iedere beroepskracht in wonen, zorg en welzijn ten opzichte van mantelzorgers en vrijwilligers? Hoe zetten we de persoon met dementie meer in zijn kracht?

Naast een inspirerend plenair programma, waarbij ook mantelzorgers en mensen met dementie een nadrukkelijke rol spelen, kregen de deelnemers een omvangrijk programma aangeboden met 36 verschillende sessies. Samen gingen wij op zoek naar oplossingen voor lastige vraagstukken, geïnspireerd door goede praktijkvoorbeelden. De sessies waren verdeeld over de volgende thema's:

 • Dementievriendelijke gemeenschap
 • Dagbesteding
 • Sociale contacten
 • Ketenzorg
 • Gespecialiseerde zorg thuis
 • Emotieleven
 • Omgaan met gedragsverandering
 • Zelfredzaamheid
 • Mantelzorg en informele zorg
 • Wonen en ICT

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma
voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

Wij willen zo lang mogelijk thuis wonen, onze wensen zijn ...

Mantelzorger en partner met dementie aan het woord

09:50 uur

Uitdagingen bij langer thuis wonen met dementie

Het aantal thuiswonenden met dementie gaat de komende decennia naar verwachting van 180.000 naar 420.000. In iedere straat wonen in de toekomst mensen met dementie. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen rond de mens met dementie. Zorginnovator Ruud Dirkse zet in deze plenaire lezing een aantal van deze uitdagingen op een rij.

Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ, auteur van drie boeken over Moderne Dementiezorg

10:10 uur

Anticiperen op eenzaamheid

Steeds meer mensen met dementie wonen thuis. Bij veel betrokkenen bij mensen met dementie heerst de angst dat dit leidt tot veel meer eenzaamheid. Is deze angst terecht? Hoe is de samenleving de afgelopen jaren al veranderd en hoe gaan ouderen hiermee om? Wat zijn de problemen die moeten worden opgelost om eventueel toenemende eenzaamheid te voorkomen en te verminderen? Hoe veranderen wij gedrag van mensen die dreigen te vereenzamen? Wat kunnen we daarvoor leren van ervaringen bij andere groepen kwetsbare burgers? 

Prof.dr. Theo van Tilburg, hoogleraar Sociale Gerontologie Vrije Universiteit Amsterdam

10:35 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

11:00 uur

Sessieronde 1 * Keuze uit 12 verschillende sessies

Lees hieronder de omschrijving per sessie.

12:10 uur

Lunchpauze & Informatiemarkt

13:10 uur

Sessieronde 2 * Keuze uit 12 verschillende sessies

Lees hieronder de omschrijving per sessie.

14:10 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

14:40 uur

Sessieronde 3 * Keuze uit 12 verschillende sessies

Lees hieronder de omschrijving per sessie.

15:50 uur

Wisseling van sessies naar plenair slotprogramma

16:00 uur

Begrijpen van emoties is het halve werk

Emoties zijn soms prachtig, maar kunnen ook een stoorzender zijn. Goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie vraagt het begrijpen van onderliggende emoties. Waar komen de emoties vandaan en welk gevolg hebben zij? In een samenspel tussen een mantelzorger en een hoogleraar Verliesverwerking wordt stil gestaan hoe je kan anticiperen op veranderende emoties bij personen met dementie.

Prof. dr. Manu Keirse, klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar verliesverwerking KU Leuven i.s.m.
een mantelzorger en partner met dementie

 

17:00 uur

Netwerkborrel & Informatiemarkt

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Themalijnen
Dementievriendelijke gemeenschap
Dagbesteding
Sociale contacten
Ketenzorg
Gespecialiseerde zorg thuis
Emotieleven
Gedragsverandering
Zelfredzaamheid
Mantelzorg en informele zorg
Wonen en ICT
Divers
Divers
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Dementievriendelijke gemeente
2 .1 Toegevoegde waarde van sociale wijkteams
1 .2 Dagvoorzieningen met regie bij de cliënt
2 .2 Dagbesteding en mengen van doelgroepen
3 .2 DemenTalent, mensen met dementie als vrijwilliger
2 .3 Buddy's en maatjes
3 .3 Eten in de thuissituatie
1 .4 Crisissituatie wat nu?
2 .4 De 'warme overdracht'
3 .4 Transmuraal casemanagement
1 .5 Decentralisatie behandeldiensten
2 .5 Pro-actieve screening en diagnose thuis
3 .5 Zorg in de laatste levensfase thuis
1 .6 Toegenomen gevoelsleven
2 .6 Rouwverwerking
3 .6 Hoe houden wij de sfeer thuis leuk?
1 .7 Achterdocht en acceptatie
2 .7 Inactiviteit en kunst van het verleiden
3 .7 Boosheid en agressie
1 .8 Zorgrelatie versus zelfregie
2 .8 Zelfredzaamheid en dagelijkse activiteiten
3 .8 Versterken eigen netwerk
1 .9 Volhoudstijd en doorbreken vraagverlegenheid
3 .9 Ondersteunen mantelzorgers thuis (vol)
2 .10 Toegevoegde waarde ICT hulpmiddelen
3 .10 Alternatieven voor het verzorgingshuis
1 .11 Geheugensteunpunt
1 .12 Toegevoegde waarde van bewegen
2 .12 Ouderenmishandeling
3 .12 Multiculturele dementiezorg

Partners

Alzheimer Nederland
Zorginnovatiebureau DAZ
Deltaplan Dementie
MOgroep
StudieArena

Kennismarkt

StudieArena
Alzheimer Nederland
Bohn Stafleu van Loghum
DAZ
Deltaplan Dementie
MO groep
Topicus
TeleAlarm

Voor wie?

Het congres is interessant voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders uit de ouderenzorg en thuiszorg
 • Verpleegkundig specialisten
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen 
 • Casemanagers, ketenregisseurs en zorgcoördinatoren
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en ouderenadviseurs
 • Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Docenten en opleidingscoöordinatoren
 • Vertegenwoordigers van cliëntenraden
 • Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties
 • Beleidsmakers van landelijke overheden Wonen, Zorg en Welzijn
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:

 • Accreditatiebureau Cluster 1 (o.a. huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde)
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)
 • Registerplein, voorheen BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
  • Vrije Ruimte Agogen
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)

Het congres wordt voor accreditatie nog bij meerdere beroepsverenigingen aangemeld.
Mocht uw vereniging niet zijn vermeld neem dan contact op met het secretariaat van StudieArena.

Extra informatie

LinkedIn-groep

linkedin moderne dementiezorg
In onze LinkedIn groep Moderne Dementiezorg kunt u voorafgaand aan het congres reeds
kennismaken en kennisdelen. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat u inspireren door
vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.
 
informatiestand congres studiearena

Informatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven
de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers
kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heeft u interesse om deel te nemen met een informatiestand?
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met
Maartje van Bracht, StudieArena, tel. 035 - 539 4005, mail: info@studiearena.nl.

Video's die zijn vertoont in de sessies 1.11, 1.12 en de nominatievideo van het project DemenTalent.

DemenTalent met Henk van Pagée

Sessie 1.11 Geheugensteunpunt

1.12 Toegevoegde waarde van bewegen