Landelijk Congres 
Moderne Dementiezorg
24 november 2015

Landelijk Congres
Moderne Dementiezorg

Datum
dinsdag 24 november 2015
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Accreditatie

Inleiding

Speciale aandacht voor wat mensen met dementie nog wel kunnen.

StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseerden i.s.m. het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum, Alzheimer Nederland, Trimbos-instituut, Radboudumc Alzheimer Centrum, Deltaplan Dementie op 24 november 2015 de 8e editie van het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg.

De deelnemers kregen een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Alle plenaire lezingen en activiteiten hadden te maken met het in de kracht zetten van de persoon met dementie. Dit congres kenmerkte zich door de vele disciplines die elkaar ontmoetten en inspireerden.

In het programma speelde mensen met dementie
 en mantelzorgers een actieve rol. Het plenaire programma startte met een bijdrage over de start van DementieNet door prof.dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie, bijgestaan door Minke Nieuwboer over werken in netwerken. DementieNet is een kwaliteitsprogramma voor het vormen van netwerken om de kwaliteit van dementiezorg te verbeteren. Aansluitend was er speciale aandacht voor de toegevoegde waarde van muziek in de zorg voor mensen met dementie. In de middag stond een bijzonder intermezzo op het programma over dementie op (zeer) jonge leeftijd. In navolging op dit congres nodigen wij je graag uit een eigen discussie te starten of je reactie te geven in de LinkedIn groep: Moderne Dementiezorg.


Een greep uit de vele reactie via Twitter:
schermafbeelding 2015 11 25 om 10 50 44
schermafbeelding 2015 11 25 om 10 50 05
schermafbeelding 2015 11 25 om 10 44 56
schermafbeelding 2015 11 25 om 10 51 05
schermafbeelding 2015 11 25 om 10 48 21

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening congresprogramma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

Kwaliteit van leven centraal

Ervaringsdeskundige met dementie aan het woord

09:50 uur

DementieNet - Werken in netwerken

Staatssecretaris van Rijn heeft aangegeven dat goede dementiezorg start bij het vormgeven van netwerken. Zowel thuis als intramuraal. Goede netwerken gaan verder dan samenwerken, maar zorgen ook voor verbinding. DementieNet is een nieuwe ontwikkeling waarbij de vorming van netwerken wordt gefaciliteerd. Hierbij wordt deels voortgeborduurd op de ervaringen van ParkinsonNet.

Het RadboudMC is bij acht dementieketens inmiddels aan de slag met DementieNet. Wat zijn de voordelen van werken in netwerken voor de cliënten en mantelzorgers? Hoe verhoudt DementieNet zich tot regionale ketens en netwerken binnen een zorginstelling? Hoe kan je zelf netwerken vormgeven en wat vraagt het werken binnen netwerken van jou?

Een duo-presentatie over het vormen van netwerken en wat dit in praktische zin vraagt van de zorgprofessionals. De congresdeelnemers in de zaal worden actief bij de lezing betrokken.

Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie en hoofd afdeling Geriatrie Radboudumc Alzheimer Centrum en
Minke Nieuwboer, wijkverpleegkundige en coördinator DementieNet Radboudumc Alzheimer Centrum

10:25 uur

muziek_en_dementiezorg_studiearena.jpgPersoonlijke muziekbeleving

Muziek heeft op vele manieren invloed op het welbevinden en functioneren van de persoon met dementie. In veel situaties is het van belang om de muziekbeleving heel persoonlijk te maken. Maar hoe krijgen we deze personal touch voor elkaar? In deze lezing staan we zowel stil bij de effecten van muziek op de medemens met dementie, als de wijze waarop we hierbij maatwerk per persoon kunnen leveren.

Manon Bruinsma, muziektherapeut Muzis

10:45 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

11:15 uur

Sessieronde 1 * Maak uw keuze uit 12 verschillende sessies

 • 1.1: Dementievriendelijke gemeenschap

 • 1.2: Dagbesteding en mengen van doelgroepen

 • 1.3: Dementie en psychiatrie

 • 1.4: Veel te doen met groen

 • 1.5: Interventies bij moeilijk hanteerbaar gedrag

 • 1.6: Complementaire dementiezorg: verketteren of verbinden?

 • 1.7: In gesprek over gevoelige kwesties

 • 1.8: Kunst van het verleiden

 • 1.9: Depressie

 • 1.10: Zelfregie en bejegening bij dementie

 • 1.11: Dementia Care Mapping

 • 1.12: De 'warme overdracht

Meer informatie over de sessies zie hieronder.

12:20 uur

Lunch & bezoek informatiemarkt

13:15 uur

Sessieronde 2 * Maak uw keuze uit 12 verschillende sessies

 • 2.1: Ondersteunen mantelzorgers thuis

 • 2.2: DemenTalent, mensen met dementie als vrijwilliger

 • 2.3: Vasculaire cognitieve stoornissen

 • 2.4: Omgeving en dementie

 • 2.5: Aan- en afleren (probleem)gedrag

 • 2.6: Toegevoegde waarde van bewegen

 • 2.7: Let's talk about sex

 • 2.8: Dementie en humor

 • 2.9: Hallucinaties

 • 2.10: Zingeving in de dementiezorg

 • 2.11: Video interventie methodiek bij gedragsverandering thuis

 • 2.12: Uit het verpleeghuis

Meer informatie over de sessies zie hieronder.

14:20 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

14:50 uur

Sessieronde 3 * Maak uw keuze uit 12 verschillende sessies

 • 3.1: Activeren sociale netwerk

 • 3.2: Koken en eten

 • 3.3: Parkinson dementie

 • 3.4: Geen gesloten afdelingen meer

 • 3.5: Afstemmen op probleemgedrag

 • 3.6: Aquazorg

 • 3.7: Communicatie met mensen met gevorderde dementie

 • 3.8: In contact door muziek

 • 3.9: Stress en emoties

 • 3.10: Dementie en euthanasie

 • 3.11: Wetenschappelijk onderzoek: wat hebben we geleerd?

 • 3.12: Hospital At Home

Meer informatie over de sessies zie hieronder.

15:55 uur

Einde sessieronde 3

16:05 uur

freek gillissen gastspreker studiearenaPlenair middagprogramma

Jong en dement

In het plenaire middagprogramma staat 'Jong Dementie' centraal. Veel mensen met dementie zijn jonger dan 65, soms zelfs in de 20! Gedurende dit uur komen jonge mensen met dementie en hun ouders, partner en kinderen aan het woord. Een bijzonder slot van het congresprogramma onder leiding van Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie VUmc Alzheimercentrum.

17:00 uur

Borrel & bezoek informatiemarkt

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Dementievriendelijke gemeenschap
2 .1 Ondersteunen mantelzorgers thuis (vol)
3 .1 Activeren sociale netwerk (vol)
1 .2 Dagbesteding en mengen van doelgroepen
3 .2 Koken en eten
1 .3 Dementie en psychiatrie
2 .3 Vasculaire cognitieve stoornissen
3 .3 Parkinson dementie
1 .4 Veel te doen met groen
2 .4 Omgeving en dementie
3 .4 Geen gesloten afdelingen meer
1 .5 Interventies bij moeilijk hanteerbaar gedrag
2 .5 Aan- en afleren (probleem)gedrag
3 .5 Afstemmen op probleemgedrag
2 .6 Toegevoegde waarde van bewegen
1 .7 In gesprek over gevoelige kwesties
2 .7 Let's talk about sex
3 .7 Communicatie met mensen met gevorderde dementie
1 .8 Kunst van het verleiden
2 .8 Dementie en humor
3 .8 In contact door muziek
1 .9 Depressie
2 .9 Hallucinaties
3 .9 Stress en emoties
1 .10 Zelfregie en bejegening bij dementie
2 .10 Zingeving in de dementiezorg
3 .10 Dementie en euthanasie
1 .11 Dementia Care Mapping
3 .11 Wetenschappelijk onderzoek: wat hebben we geleerd?
1 .12 De 'warme overdracht'
2 .12 Uit het verpleeghuis
3 .12 Hospital At Home

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
Deltaplan Dementie
Alzheimer Nederland
Radboud Alzheimer Centrum
VUmc Alzheimercentrum
Trimbos-instituut

Kennismarkt

Alzheimer Nederland
Bohn Stafleu van Loghum
burobas
CCE
Deltaplan Dementie
DAZ
Dementia Care Mapping (DCM)
Diagnosis Uitgevers
Gino
KidsCover
miMakkus
Moments Furniture
Proud to play
Radboud Alzheimer Centrum
Trimbos-instituut
Deel je kennis op de informatiemarkt!

Accreditatie

Accrediteerd is toegekend door:

 • 6 punten - V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • 5 punten - Verpleegkundig Specialisten Register
 • 6 punten - ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Accreditatie Bureau Cluster 1))
 • 5,5 punten - ADAP Algemeen (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)
 • 6 punten - KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
 • 1 punt - Registerplein - voormalig BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
 • 2 punten - SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • 6 punten - SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen), waaronder voor muziektherapeuten en psychomotorisch therapeuten.

Bij de bovenstaande verenigingen is accreditatie aangevraagd. Staat jouw vereniging niet in de bovenstaande lijst en wil je wel graag deelnemen en in aanmerking komen voor accreditatiepunten? Laat het ons weten! Wij nemen nieuwe aanvragen graag in behandeling.

Extra informatie

Achtergrondinformatie

 

Video's gastsprekers middagprogramma.

Margreet Mantel gaf tijdens het slotprogramma een inkijkje in haar leven. Haar man, Renée, lijdt aan FTD, een vorm van vroege dementie. Wat betekent dit voor het dagelijks leven van een gezin? “Papa” (2015) is een intiem portret over het wegvallende contact tussen vader en dochter. Naast het verhaal in de documentaire heeft Margreet ook een intervieuw afgegeven aan De Telegraaf, lees <hier> het hele artikel.

 

Henk van Pagée sloot het congresprogramma af. Henk werd enkele jaren door de politie van de snelweg gehaald, waar hij fietste. Het was een signaal dat er iets goed mis was. Toch kreeg hij daarna niet het 'stempel' dat ertoe zou kunnen leiden dat hij werd afgeschreven. Maar hij vraagt zich wel af: wat zou zijn gebeurt als er na de diagnose Alzheimer niet meer naar zijn talenten werd gekeken en naar wat hij nog wel kan? Hieronder een kort portret van Henk.

 

Interessante boeken over dementie

Klik op de afbeelding voor meer informatie>

meer kwaliteit van levenhet alzheimermysterie