Landelijk Congres Moderne Dementiezorg
26 november 2012

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Datum
maandag 26 november 2012
Locatie
NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
Nieuwegein
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Inleiding Actueel Programma Accreditatie

Inleiding

vierde editie
Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Innovaties in de zorg voor mensen met dementie

StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseren i.s.m. het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum, Alzheimer Nederland en het Trimbos-instituut op 26 november 2012 de vierde editie van het landelijk congres Moderne Dementiezorg.

Wij bieden u een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk worden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Speciale aandacht gaat uit naar wat mensen met dementie nog wel kunnen. Dit congres kenmerkt zich door de vele disciplines die elkaar ontmoeten en inspireren. Afgelopen jaar bezochten 770 deelnemers het congres.

Dit jaar bieden wij u omvangrijk programma met maar liefst 63 verschillende  sessies. Hieruit kunt u uw eigen congresprogramma samenstellen met uiteenlopende werkvormen. Ook de informatiemarkt
is dit jaar groter en thematisch ingericht.

De 63 verschillende sessies zijn verdeeld naar de volgende thema’s:

 • Mantelzorg en vrijwilligers
 • Zelfredzaamheid en zelfregie
 • Casemanagement
 • Ketenzorg
 • Dagopvang
 • Activering
 • Communicatie en verleiding
 • Omgang met probleemgedrag
 • Medicatie
 • Speciale cliëntgroepen
 • ICT en hulpmiddelen
 • Wonen
 • Modelwoning (excursie)
 • Voeding
 • Divers
 • Pleinsessies en Sneakpreview

Informatiestands, Posterpresentaties en Hotspots

Ook dit jaar presenteren kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven zich op de informatiemarkt waar u kennis kunt maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Op de informatiemarkt kon u kennis maken met:

Alzheimer Nederland, www.alzheimer-nederland.nl

Zorginnovatiebureau DAZ, www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl &
www.moderne-dementiezorg.nl.

Gino, www.gino.nl

CCE, www.cce.nl

Bohn Staffleu, www.bsl.nl

Van Dorp Zorg en Welzijn, www.vdi.nl

Wissner-Bosserhoff, www.wi-bo.com

Protopics, www.protopics.nl

Into D'mentia, www.intodmentia.nl

Dementelcoach, www.dementelcoach.nl

Nedap, www.nedap-healthcare.com & www.carenzorgt.nl

Stepping Stones Home & Care, www.steppingstones.nl

Stichting De Waalboog - Kwartetspel dementie, www.waalboog.nl

De Meeuw, www.demeeuw.com

Vilans, www.vilans.nl/dementie

HestiCare, www.hesticare.com

Ideon, www.ideon-dementie.nl

V&VN Netwerk Casemanager Dementie, www.casemanagersdementie.venvn.nl

Trimbos-instituut, www.trimbos.nl, www.trimbos.nl (programma Ouderen), www.dementiedebaas.nl en www.kennispuntdementie.nl

Buiten komt voorbij, www.buitenkomtvoorbij.nl

Villa Keizerskroon, www.villakeizerskroon.n

CBR, www.cbr.nl

Theater en Spel, www.wetensvaardigheden.nl

miMakkus, www.mimakkus.nl

Yalp, www.yalpinteractive.nl

SilverFit, www.silverfit.nl

Theater Veder, www.theaterveder.nl

MemoMoto, www.memomoto.nl

Vervoort Meubelen, www.vervoort.nl

GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl

Beeldhorloge, www.beeldhorloge.nl


Volg ons, start een discussie op Linkedin of twitter mee!

Twitter: @studiearena  - #mdcongres

Linkedingroep: Moderne Dementiezorg
In onze LinkedIn groep ‘Moderne Dementiezorg’ kunt u voorafgaand aan het congres reeds kennismaken en kennisdelen. Discussieer mee en laat u inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Programma

09.00 uur         Ontvangst/registratie & Kennismarkt

09.30 uur         Start plenair programma

Toekomstbestendige Dementiezorg
De zorg voor mensen met dementie staat voor een aantal grote uitdagingen. Een daarvan is een goede verhouding tussen betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Wat vraagt dit van u en alle betrokken organisaties? Wat betekent langer thuis wonen voor de organisatie en financiering van de zorg?

Robbert Huijsman MBA, senior manager Kwaliteit & Innovatie Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

Gaat het lukken Alzheimer te genezen of te remmen?

Een overzicht van diverse nationale en internationale onderzoeken over het remmen, voorkomen en genezen van de ziekte van Alzheimer.
Niels Prins, neuroloog Alzheimercentrum VUmc


10.15 uur         Koffie-/theepauze & Informatiemarkt
10.35 uur         Ronde 1 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

11.35 uur         Wisseling sessies
11.45 uur         Ronde 2 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

12.45 uur         Lunch & Informatiemarkt
13.40 uur         Ronde 3 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

14.40 uur         Koffie-/theepauze & Informatiemarkt
15.10 uur        Ronde 4 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

16.10 uur         Plenair slotprogramma
                       Uniek en verrassend zoals u van ons gewend bent.

17.00 uur         Netwerkborrel & Informatiemarkt


U kunt uw eigen eigen congresprogramma samenstellen door een keuze te maken uit maar liefst 63 verschillende en inspirerende sessies. Nieuw dit jaar is dat we de sessies in verschillende werkvormen aanbieden, te weten:

 • Workshop - Na een toelichting over een praktijk voorbeeld of onderzoek wordt u uitgedaagd tot actieve deelname.
 • Inspiratiesessie - Ga samen met u mede-deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.
 • Debat - U gaat met elkaar in discussie over soms controversiele thema’s, onder leiding van een ervaren en deskundige gespreksleider. Let op: voor de debatten geldt een gelimiteerd aantal deelnemers. Vol=vol.
 • Pleinsessie - Op een thematisch deel van de informatiemarkt bezoekt u onder leiding van een gids diverse stand- en posterpresentaties.
 • Excursie - U gaat met de bus naar de modelwoning Dementie in Woerden. Tijdens de busreis krijgt u een korte lezing. Vol=vol.
 • Dementie in beeld - Aan de hand van filmateriaal worden diverse thema’s belicht. Laat u verrassen en discusieer mee.

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 .1 Mantelzorg en vrijwilligers - Kracht van de mantelzorger
2 .1 Mantelzorg en vrijwilligers - Grenzen informele zorg
3 .1 Mantelzorg en vrijwilligers - Betrekken familie intramuraal
4 .1 Mantelzorg en vrijwilligers - Inzet van vrijwilligers
1 .2 Zelfredzaamheid en zelfregie - Zelfregie in een grootschalige setting
2 .2 Zelfredzaamheid en zelfregie - Eigen regie thuis
3 .2 Zelfredzaamheid en zelfregie - Eigen Kracht-conferentie 
4 .2 Zelfredzaamheid en zelfregie - Vraaggestuurde organisatie 
1 .3 VOL
2 .3 VOL
3 .3 Casemanagement - Begeleiding mantelzorgers
4 .3 Casemanagement - Shared Decision Making
1 .4 Ketenzorg - Zorgstandaard, hoe meet je het effect?
2 .4 Ketenzorg - Signalering en screening
3 .4 Ketenzorg - Crisishulp
4 .4 Ketenzorg - Minder organisaties per wijk
1 .5 Dagopvang - Cliënt in regie
2 .5 Dagopvang - Dagopvang nieuwe stijl
3 .5 Dagopvang - Odensehuis
4 .5 Dagopvang - Diversiteit in dagopvang
1 .6 Activering - Verzorgenden en activiteiten
2 .6 Activering - Contactbevorderende benadering
3 .6 Activering - Beweegcoach
4 .6 Activering - Dementerende als vrijwilliger
1 .7 Communicatie en verleiding - Praktische handleiding foutloos leren
2 .7 VOL
3 .7 Communicatie en verleiding - Motiverende gespreksvoering
4 .7 VOL
1 .8 VOL
2 .8 VOL
3 .8 VOL
4 .8 Omgang met probleemgedrag - Fixatievrije zorg nu!
1 .9 Medicatie - Weg met psychofarmaca
2 .9 Medicatie - Alternatieven voor psychofarmaca
3 .9 Medicatie - Diagnostiek en interventies bij pijn
4 .9 Medicatie - Wat is de winst van wetenschappelijk onderzoek?
1 .10 Speciale cliëntgroepen - Jongdementie
2 .10 Speciale cliëntgroepen - Lewy Body Dementie 
3 .10 Speciale cliëntgroepen - Vasculaire cognitieve stoornissen
4 .10 Speciale cliëntgroepen - Verstandelijk gehandicapten
1 .11 ICT en hulpmiddelen - Leren en technische hulpmiddelen
2 .11 ICT en hulpmiddelen - Bewegen en techniek
3 .11 ICT en hulpmiddelen - Touchscreen computers
4 .11 ICT en hulpmiddelen - E-Health
1 .12 Wonen - Architectuur en dementie
2 .12 Wonen - Aanpassingen van bestaande woningen
3 .12 VOL
4 .12 Wonen - De Herbergier
2 .13 VOL
3 .13 VOL
1 .14 Voeding - Etenstijd
2 .14 Voeding - Voeding als alternatief voor medicatie
1 .15 Pleinsessie - Bewegen
2 .15 Pleinsessie - ICT en technische hulpmiddelen
3 .15 Pleinsessie - Activiteiten en communicatie
1 .16 Divers - Regelvrije zorg
2 .16 Divers - Uniforme registratie
3 .16 Divers - Dementie vriendelijke gemeenten
4 .16 VOL
1 .17 Dementie in beeld - Sneak preview
2 .17 VOL
3 .17 Dementie in beeld - Muziek en dementie
4 .17 VOL

Accreditatie

Dit jaar was accreditatie toegekend door:
 • 5 punten - Cluster 1 (o.a. Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde (Verenso))
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • 5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

    Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
    Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 • 6 punten - ADAP (Vereniging voor Ergotherapeuten)
 • 5 punten - KNGF / vakgroep NVFG (De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie. Accreditatie is aangevraagd voor zowel het algemene register als het register geriatriefysiotherapeut)
 • 1 punt - FGzP (Federatie van Gezondheidspsychologen) - vakgroep Klinische psychologie
 • FGzP (Federatie van Gezondheidspsychologen) - vakgroep Klinische neuropsychologie
 • 1,5 punt voor de vrije ruimte - BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
 • Geacrediteerd - SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)

Extra informatie

Programmapartners

VUmc Alzheimercentrum, het Alzheimercentrum binnen het VU medisch centrum is opgericht ten dienste van de patiëntenzorg en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Het Alzheimercentrum VUmc is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de afdeling Neurologie VUmc en de Stichting Alzheimer Nederland. Binnen het VUmc Alzheimercentrum wordt onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verricht op het gebied van dementie, in de breedste zin van het woord.
Meer informatie: www.alzheimercentrum.nl

*Nieuw is de informatiehelpdesk Effectieve zorg en behandeling bij dementie.
Het doel van de Informatiedesk van het VU is de opgedane kennis uit dit onderzoek te verspreiden onder diegenen die hier in hun dagelijks leven of werk profijt van kunnen hebben, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorg- en welzijnsinstellingen en beleidsmakers.
Meer informatie:
Informatiehelpdesk
 
Alzheimer Nederland, Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Wij willen met ons werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patientenbelangenorganisatie. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen. Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, besteden we aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Bekijk een filmpje over de activiteiten van Alzheimer Nederland.
Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl


Trimbos-instituut,
het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Daartoe ontwikkelen en gebruiken de medewerkers kennis van hoge wetenschappelijke kwaliteit en bundelen ze ervaringen van patiënten en goede praktijkvoorbeelden. Voorts zetten zij zich in om deze kennis toe te passen. Programma Ouderen Het programma Ouderen richt zich op het verbeteren van de geestelijke gezondheid van ouderen. Binnen dit programma is o.a. aandacht voor het thema dementie. Het Trimbos-instituut besteedt aandacht aan de manier waarop mensen met dementie omgaan met de gevolgen van hun ziekte en de manier waarop het zorgaanbod daarop aansluit. Ook ondersteuning van mantelzorgers valt onder dit thema.
Op het congres is het vervolg rapport gepresenteerd voor de Monitor Woonvormen Dementie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Trimbos-instituut.

Meer informatie: www.trimbos.nl, www.trimbos.nl (programma Ouderen), www.dementiedebaas.nl en www.kennispuntdementie.nl.


Programmamakers

StudieArena heeft i.s.m. innovatiebureau DAZ het congresprogramma Moderne Dementiezorg samengesteld.

StudieArena, StudieArena organiseert in eigen beheer en geheel onafhankelijk congressen op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. StudieArena heeft tot doel het samenbrengen van bestuurders, beleidsmakers, managers en zorg en welzijnsmedewerkers in de langdurende zorg, met als motto: kennismaken is kennisdelen.
Meer informatie:
www.studiearena.nl

Zorginnovatiebureau DAZ, DAZ is een zorginnovatiebureau dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de processen rond zorgvernieuwing. De hoofdactiviteiten van DAZ vallen uiteen in twee groepen. Ten eerste het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen. Ten tweede het communiceren over innovaties, zodat die meer bekendheid en draagvlak krijgen. Bij beide hoofdactiviteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en anderen.
Meer informatie: www.anderszorgen.nl, www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl & www.moderne-dementiezorg.nl.

Informatiestands

Ook dit jaar organiseerden wij een informatiemarkt waar u kennis kon maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Kennisorganisaties en het bedrijfsleven kregen de mogelijkheid om zich op het congres te presenteren middels een informatiestand. Uw organisatie volgend jaar ook aanwezig met een informatiestand? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met StudieArena, graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Op de informatiemarkt maakt u dit jaar o.a. kennis met:

Gino

Gino, zorg in eigen hand
Gino is een innovatieve ICT-dienstverlener voor de zorg gespecialiseerd in keteninformatisering op het gebied van indicatiestelling, zelfregie, digitale dossiers en casemanagement. Op het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg tonen wij u graag onze Casemanagement Dementie Software. Een communicatie- en registratiesysteem dat bij uitstek de structurering en begeleiding van samenwerkende partners in het zorgssysteem rond ouderen met een dementiële problematiek ondersteunt.
www.gino.nl

CCE

Ook voor ouderen met gedragsproblemen
Ouderen met dementie hebben soms complexe gedragsproblemen waarop zorgverleners of anderen uit hun omgeving geen passend antwoord hebben. In deze bijzondere situaties kunnen zij een beroep doen op het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het CCE is er voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is vaak sprake van probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan staat ernstig onder druk. Zorgverleners zijn vastgelopen en komen er zelf niet meer uit. Het CCE biedt advies en ondersteuning in de praktijk en zoekt samen met familie, naasten en zorgverleners naar verbetering van de situatie.
www.cce.nl

Bohn Stafleu

Is de ZORG OM OUDEREN uw zorg? Bezoek dan op de website van Bohn Stafleu van Loghum de themapagina ‘dementie’ en laat u informeren over de uiteenlopende producten over dementie, geschikt voor de professional, het familielid en de mantelzorger. Ook nodigen wij u graag van harte uit voor een bezoek aan onze stand op de informatiemarkt tijdens het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg op 26 november 2012 waar u onze producten kunt inzien en eventueel aankopen.
www.bsl.nl

Van Dorp Zorg en Welzijn

Van Dorp Zorg en Welzijn zorgt brengt menselijke warmte terug in de zorg en biedt  haar klanten veiligheid en geborgenheid met technologie en diensten.
In denken en doen staat altijd de mens centraal. Van Dorp Zorg en Welzijn brengt de volgende oplossingen op de markt:

 • Het innovatieve Vivago zorghorloge voor alarmering, dwaaldetectie en slaap monitoring;
 • Het Salveo leefpatroon monitoring systeem voor langer zelfstandig thuis wonen (een praktisch en laagdrempelig voorbeeld van AAL sensorsysteem).

www.vdi.nl

Wissner-Bosserhoff

Door systematische evaluatie van ervaringen uit de alledaagse verpleegpraktijk is het ruimteconcept Memoriana van Wissner-Bosserhoff ontstaan. Memoriana is bedoeld als concept ter ondersteuning van bewoners en verplegend personeel en zorgt voor een geoptimaliseerde woon- en verpleegomgeving waarbij werkelijkheid, levendigheid en uniciteit van de bewoner in het middelpunt staan. Het basisidee steunt daarbij altijd op drie pijlers: oriëntatie, veiligheid en zelfstandigheid, om zo de bewoner in zijn alledaagse situatie zo goed mogelijk te begeleiden.
www.wi-bo.com

Protopics

Protopics richt zich op de moderne casemanager en de samenwerking in de keten. Wij geloven door te luisteren en te innoveren het werk voor de casemanager elke dag een stukje makkelijker te kunnen maken. Nieuwsgierig naar onze filosofie en onze oplossingen? Bezoek dan onze stand op het Congres Moderne Dementiezorg.
www.protopics.nl

Into D'mentia

Into D’mentia is een ervaringstraining voor mensen met iemand met dementie in de omgeving. Tijdens de training ervaren gezonde mensen hoe het voelt om beginnende dementie te hebben. Door het zelf te ervaren, krijg je meer begrip en compassie. Daarmee gewapend kun je beter inspelen op de behoeften van degene met dementie en ervaar je minder stress en frustratie. Het ervaren van dementie gebeurd in een simulatie ruimte.  Na de simulatie volgt aansluitend een gesprek over de ervaringen. Na enkele dagen volgt een groepstraining van een dagdeel, waarin de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk wordt gemaakt.
www.intodmentia.nl

Dementelcoach

Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de naasten van mensen met dementie. Iedereen die zorgt voor iemand met dementie kan gebruik maken van Dementelcoach. Dit kan vanaf het moment dat de diagnose dementie is gesteld. Bij een vaste coach kan de mantelzorger in tien telefonische sessies zijn of haar hart luchten, problemen bespreken en adviezen inwinnen. De coaches van Dementelcoach zijn zorgverleners werkzaam in de psychogeriatrie. Het VUmc stelde in een  onderzoek vast dat  Dementelcoach daadwerkelijk leidt tot stressreductie bij de mantelzorger. Mantelzorgers waarderen Dementelcoach met een 8.3. Er zijn geen kosten verbonden aan Dementelcoach.
www.dementelcoach.nl

Nedap

Dementienetwerk Zutphen maakt gebruik van het Ons zorgpakket. Trajectbegeleiders houden hun zorguren bij die ze geleverd hebben bij hun cliënten, houden rapportages/zorgplannen bij in het zorgdossier én delen dit met verwanten middels het portaal Carenzorgt. Caren is de gratis website voor mantelzorgers en zorgbehoevenden, en klanten van Nedap Healthcare kunnen zich aansluiten waardoor ze zorginhoudelijke informatie kunnen delen met geïnteresseerden. Op dit moment zijn er > 50 aangesloten zorgaanbieders en zijn we ons aan het oriënteren om de aansluiting met particuliere zorgverleners te zoeken (Psychologen, Fysiotherapeuten en Huisartsen).
www.nedap-healthcare.com
www.carenzorgt.nl

Stepping Stones Home & Care

De zorgvilla’s van Stepping Stones Home & Care bieden hulpbehoevende ouderen een goed en betaalbaar alternatief. Wonen met een kleine groep medebewoners in een veilige, beschermde en huiselijke leefomgeving met professionele zorg, de benodigde structuur, aandacht en 24 uursdienstverlening op maat.
www.steppingstones.nl

Kwartetspel dementie

Drie medewerkers van De Waalboog in Nijmegen hebben een kwartetspel over dementie gemaakt. Het kwartetspel biedt educatief materiaal om jonge kinderen met een oma of opa met dementie spelenderwijs iets te laten begrijpen van dementie. Door het spel samen met hun kinderen te spelen, kunnen ouders en kinderen in gesprek gaan over wat ze in het spel terug zien in hun eigen persoonlijke ervaringen met hun (groot) ouder met dementie. Zij presenteren u graag het spel op de informatiemarkt.
www.waalboog.nl

De Meeuw

De Meeuw biedt passende oplossingen die zich aanpassen aan uw huisvestingswensen: tijdelijk en permanent. Wij bieden oplossingen die passen bij uw eisen en aansluiten bij uw budget, met oog voor zaken als hygiëne, flexibiliteit, veiligheid, comfort, techniek en arbeidsomstandigheden. Wij ondersteunen u bij de invulling van uw huisvestingstraject: van ontwerp tot exploitatie en onderhoud. Of het nu gaat om de uitbreiding, verbouwing of nieuwbouw. De Meeuw biedt totaaloplossingen op het gebied van huisvesting, installaties, projectinrichting en domotica. Met het oog op de toekomst, kiest u voor passende huisvesting van De Meeuw!
www.demeeuw.com

Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met professionals in het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis. Ook zorgen we ervoor dat nieuwe inzichten en goede voorbeelden snel en succesvol hun weg vinden in de praktijk. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar én van goede kwaliteit. En we verbeteren zo de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Vilans is er voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de zorg voor chronisch zieken en thuiszorg.
www.vilans.nl/dementie

HestiCare

HestiCare levert slimme oplossingen om onder andere het zorgproces te ondersteunen.
Een voorbeeld is Video Monitoring. Hiermee is het mogelijk om via een videoverbinding een oogje in het zeil te houden. Video Monitoring beschikt ook over intelligente beeld- en geluidherkenning om vooraf bepaalde situaties te herkennen. Middels een  melding voorzien van live videobeeld op een smartphone of tablet wordt de medewerker op de hoogte gebracht. Hierdoor is het mogelijk om flexibeler en efficiënter te werken. Er wordt immers alleen actie ondernomen als de situatie hier om vraagt. Acties op basis van valse alarmen zijn hiermee verleden tijd.  De dienst kan zowel intramurale als extramurale worden ingezet.
Een mooie uitkomst om bijvoorbeeld in de thuissituatie de partner van iemand met dementie te ondersteunen.  Een mooie uitkomst om bijvoorbeeld in de thuissituatie de partner van iemand met dementie te ondersteunen.
www.hesticare.com

Ideon

Bewust leren omgaan met mensen met dementie? Dat kan, via de nieuwe internetcursus 'Omgaan met dementie' van Ideon, kenniscentrum voor dementie-professionals. De cursus is ontwikkeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en niet-verzorgend personeel in samenwerking met The Competence Group (TCG), bureau voor SMART learning. Tevens wordt de Dementiemonitor gelanceerd; hiermee wordt onder verzorgenden gemeten welke kennis over dementie zij hebben, zodat precies duidelijk is welke bij- of nascholing nog noodzakelijk is.
www.ideon-dementie.nl

V&VN Netwerk Casemanager Dementie

De beroepsvereniging voor casemanagers dementie in Nederland werkt,  met op dit moment 120 leden, nauw samen met de afdeling V&VN geriatrie verpleegkunde en in afstemming met V&VN centraal en andere bij casemanagement betrokken afdelingen. V&VN verzamelt o.a. inhoudelijke kennis, geeft advies aan casemanagers dementie, andere professionals, onderzoekers en beleidsmakers en draagt bij aan curricula voor opleidingen casemanager dementie. De omschrijving van het eigen expertisegebied casemanager dementie is op 26 november tijdens het congres aangeboden aan Alzheimer Nederland.
www.casemanagersdementie.venvn.nl

Trimbos-instituut

Trimbos-instituut, het programma ouderen van het Trimbos is gespecialiseerd in kennisontwikkeling ter verbetering van de geestelijke gezondheid van ouderen en de vertaling van kennis in beleid en praktijk van de ouderenzorg. Een belangrijk aandachtsgebied binnen het programma ouderen is onderzoek en monitoring in de zorg en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoe mensen met dementie omgaan met de gevolgen van hun ziekte en de manier waarop het zorgaanbod daarop aansluit. Buiten onderzoek en monitoring ontwikkelt het programma ook nieuwe interventies voor ouderen. Op het congres is het vervolg rapport gepresenteerd voor de Monitor Woonvormen Dementie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Trimbos-instituut.
www.trimbos.nl, www.trimbos.nl (programma Ouderen), www.dementiedebaas.nl en www.kennispuntdementie.nl

Buiten komt voorbij

Buiten komt voorbij is een interactief kunstproject speciaal ontwikkeld om mensen met dementie en de ziekte van Alzheimer niet alleen fysiek, maar ook mentaal in beweging te laten komen. Het is een 'fietsinstallatie' bestaande uit twee omafietsen, opgesteld voor een breed projectscherm.  Op dit scherm is een film met een bewegend landschap te zien waarin, zodra er gefietst wordt, verschillende personages voorbij komen. Al fietsend kun je zo de postbode, kinderen op weg naar het zwembad of misschien wel Sinterklaas tegenkomen. Buiten komt voorbij is een project van Carien Poissonnier en Job van Nuenen en ontwikkeld in opdracht van Stichting Pleyade.
www.buitenkomtvoorbij.nl

VillaKeizerskroon

Vanuit ruime beroepservaring heeft ons team alle negatieve gevolgen van PDU (Psychogenic Drug Use) meegemaakt. Nu werkt het team reeds 2,5 jaar zonder PDU, vervangen door psycho-sociale interventies.
Medewerkers: Tussen de oren van de professionals gebeurt het. Neem de vrijheid om anders te (durven) denken in de aanpak. Duidelijke analyse, wat en vooral: waar ligt het probleem ? Eenvoudige en simpele bottom-line analyses. Betere organisatie (kleinschaligheid) van tools van de individuele medewerker.  Speel nu al in op de nieuwe wet Dwang i/d Zorg ivm  OVZ (OnVrijwillige Zorg)  -  vervanging van de BOPZ.
Cliënten: Indien zonder PDU zijn wel cliënt-gerichte analyse en individuele alternatieven nodig. Het is van belang om de energie te sturenen niet af te remmen; geen weerstand, maar alternatieven bieden; meegaan in de belevingswereld van mensen met dementie, hun waarheid.
www.villakeizerskroon.nl

CBR

Dementie en het rijbewijs.
Het CBR is namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu belast met het bevorderen van de verkeersveiligheid. Onder andere door het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders en de eventueel voor hen benodigde voertuigaanpassingen. Dementie vormt niet per definitie een gevaar voor de verkeersveiligheid. Bij lichte dementie is het mogelijk om toch het rijbewijs voor privégebruik te behouden of te vernieuwen. Deskundigen van het CBR kunnen u adviseren over dementie en deelname aan het verkeer. Meer informatie over de normen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid bij dementie, de procedure en de meldplicht vindt u op de stand van het CBR.
www.cbr.nl

Theater en Spel

Omgaan met mensen met dementie: DeWetensVaardigheden. Als je weet wat er in de hersenen van mensen met dementie gebeurt, is de vaardigheid om hen een goede dag te bezorgen, makkelijker te bereiken.
www.wetensvaardigheden.nl

miMakkus

Kent u miMakkus al? Een lach en een traan horen bij het leven. Maar wat als de traan is opgedroogd en de lach is verstild? Bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking  is dit vaak het geval. Zij zijn volkomen opgesloten in hun eigen wereld. Contact maken op een gangbare wijze is onmogelijk geworden. Een miMakker lukt het steeds vaker.
www.mimakkus.nl

Yalp

Bewegen voor ouderen is belangrijk, zo blijven mensen fit en zelfstandig. 85 jaar en te oud om te bewegen? Nooit. YALP creëert inspirerende, uitdagende omgevingen die iedereen uitnodigen tot spelen, sporten en bewegen, maar vooral tot plezier maken. Omgevingen voor kinderen, jeugd én ouderen. Met innovatieve producten en interactieve speeltoestellen, zoals de geluidsboog Sona, Ouderen in Beweging en Standing-Strong Outdoor Fitness. Want mensen die bewegen, voelen zich beter!
www.yalpinteractive.nl

SilverFit

SilVerFit maakt revalidatie en ouderenfitness leuker, effectiever en goedkoper door middel van computergame technologie. De spellen van SilverFit blijken zeer effectief te zijn om mensen met dementie bewegingsactiviteiten aan te bieden. De cognitieve en fysieke capaciteiten van cliënten met dementie lopen zeer uiteen door de verschillende verschijningsvormen en stadia van dementie. De software van SilverFit maakt het mogelijk om aan elke individu binnen deze diverse groep de juiste bewegingsspellen aan te bieden.
www.silverfit.nl

Theater Veder

Theater Veder maakt contact met mensen die daar door hun kwetsbare positie of ten gevolge van een aandoening moeite mee hebben. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat de kracht van communicatie het welbevinden van mensen en de sociale cohesie bevordert. Door voorstellingen, maatwerkproducties en trainingen proberen zij het best haalbare in communicatie te bereiken met en voor mensen die daar niet goed (meer) toe in staat zijn.
www.theaterveder.nl

MemoMoto

European Communication Proiects is een innovatief Media bedrijf dat werkt voor luchtvaartmaatschappijen en media in diverse Europese landen waaronder Nederland. De divisie Media and Healthcare ontwikkeld producten op het snijvlak van Media en Zorg voor de geriatrie, waaronder de MemoMoto. Deze opstelling stimuleert het bewegen én de cognitie, door van te voren opgenomen videoroutes te koppelen aan de beweging van de gebruiker.
www.memomoto.nl

Vervoort Meubelen

Toonaangevend in horeca project en zorgmeubilair. Waar mensen wonen, werken en zijn, zijn wij een geschikte partner in inrichting. Van café en conferentieoord tot ziekenhuis en kantoor. Van stoel en tafel tot bed en stoffering, ons uitgangspunt is de beleving van de eindgebruiker te vangen in een totaalaanbod.
www.vervoort.nl

GOW Welzijnswerk

Familiezorg in de Kempen
Het Project Familiezorg in de Kempen beantwoord aan de vraag om relationele en integrale ondersteuning van mantelzorgers. Beroepskrachten uit zorg- en welzijnsorganisaties en van gemeenten werken hiervoor met de methode Familiezorg welke is ontwikkeld door dr. Deidre Beneken genaamd Kolmer. Het project richt zich op microniveau op de ondersteuning van families die te maken hebben met een langdurige intensieve zorgvraag. Op mesoniveau richt het project zich op de onderlinge afstemming tussen werkzaamheden van hulpverleners (vrijwilligers en beroepskrachten) die hulp bieden bij eenzelfde gezin.
www.hetgow.nl

Beeldhorloge

Beeldhorloge werkt met zelfgekozen beelden, bestaande uit pictogrammen en foto’s. Op van tevoren ingestelde momenten gaat Beeldhorloge piepen en trillen en wordt het beeld getoond van een activiteit. Op deze manier weet de gebruiker dat het bijvoorbeeld tijd is om te lunchen of om te gaan werken. Vele instellingen zijn al met het Beeldhorloge aan de slag.
www.beeldhorloge.nl


Interessante websites dementiezorg

 

WEBSITE

OMSCHRIJVING

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.clientenrechten.nl Informatie over rechten van zorgcliënten
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be
www.dementiedebaas.nl
Informatieve belgische site
Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.erasmusmc.nl Centrum voor diagnostiek/begeleiding Pick-patiënten
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.herkendementie.nu Online test bij twijfel over dementie
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.mijngelderseroos.nl Informatie over dementie
www.modernezorg.tv
www.moderne-dementiezorg.nl
Korte films over vernieuwende zorg
Praktische informatie moderne dementiezorg
www.musictherapy.nl Muziektherapie
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl
Locaties ontmoetingscentra in Nederland
Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.trimbos.nl/ouderen Trimbos programma Ouderen
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)