Landelijk Congres
Moderne Dementiezorg
25 november 2013

Landelijk Congres
Moderne Dementiezorg

Datum
maandag 25 november 2013
Locatie
NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
Nieuwegein
Routebeschrijving

Inleiding

Op 25 november 2013 vond de 5e editie plaats van het congres Innovaties in de zorg voor mensen met dementie.

Het was wederom een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Speciale aandacht ging uit naar wat mensen met dementie nog wel kunnen.

In het jubileumprogramma was bijzondere aandacht voor diverse inspirerende dementieprojecten uit België, waarbij beeldvorming rond dementie een centraal thema is. Ook zijn er meerdere deelsessies over mantelzorg en informele zorg, een actueel politiek thema. Dit congres kenmerkt zich door de vele disciplines die elkaar ontmoeten en inspireren. Dit jaar bezochten ruim 900 deelnemers het congres.

Naast enkele prominente plenaire sprekers omvatte het programma maar liefst 70 verschillende sessies verdeeld naar de volgende thema’s:

 • Mantelzorg
 • Informele zorg
 • Zelfredzaamheid en zelfregie
 • Dagvoorzieningen
 • Casemanagers
 • Dementievriendelijke gemeenschap
 • Gedrag
 • Diagnose en medicatie
 • Speciale cliëntgroepen
 • Jongdementie
 • Communicatie en verleiding
 • Zintuigen en emotieleven
 • Kunst, muziek en theater
 • Apps, E-learning en scholing
 • Bewegen
 • Architectuur en inrichting
 • Dementie in beeld
 • Diverslijn
 • Pleinsessies

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 .1 Mantelzorg - Social fitness van mantelzorgers
2 .1 Mantelzorg - Volhoudtijd van mantelzorger
3 .1 Mantelzorg - De zorgverlener als mantelzorger
4 .1 Mantelzorg - Mantelzorg samenspel
1 .2 Informele zorg - Inzet van vrijwilligers
2 .2 Informele zorg - Buddy's
3 .2 Informele zorg - Generaties verbinden
4 .2 Informele zorg - Meer informele zorg in verpleeghuizen
1 .3 Zelfredzaamheid en zelfregie - Cliënt in regie
2 .3 Zelfredzaamheid en zelfregie - Zelfregie in een grootschalige setting
3 .3 Zelfredzaamheid en zelfregie - Versterken eigen netwerk
4 .3 Zelfredzaamheid en zelfregie - Grenzen aan (vraaggestuurde) zorg
1 .4 Dagvoorzieningen - Vernieuwing dagbehandeling
2 .4 Dagvoorzieningen - Odensehuis
3 .4 Dagvoorzieningen - DemenTalent
4 .4 Dagvoorzieningen - Cultuurspecifieke dagvoorzieningen
1 .5 Casemanagers - Vroeg interventies door casemanagers
2 .5 Casemanagers - Overdracht bij intramurale opname
3 .5 Casemanagers - Shared Decision Making
4 .5 Casemanagers - Houdt casemanagement stand?
1 .6 Dementievriendelijke gemeenschap - Vergeet dementie, onthou mens
2 .6 Dementievriendelijke gemeenschap - Samenwerken in de gemeente
3 .6 Dementievriendelijke gemeenschap - Dementievriendelijke gemeente
4 .6 Dementievriendelijke gemeenschap - Dementievriendelijk ondernemen
1 .7 Gedrag - Stemmingsmanagement
2 .7 Gedrag - Interventieplan bij moeilijk hanteerbaar gedrag
3 .7 Gedrag - Dementie en depressie
4 .7 Gedrag - Let's talk about sex
1 .8 Onderzoek en medicatie - Inzet van psychofarmaca
2 .8 Onderzoek en medicatie - Medicatieveiligheid thuis
3 .8 Onderzoek en medicatie - Wetenschappelijk onderzoek: wat hebben we geleerd?
4 .8 Onderzoek en medicatie - Zicht op nieuwe medicijnen?
1 .9 Speciale cliëntgroepen - Dementie met Lewy Bodies
2 .9 Speciale cliëntgroepen - Frontotemporale dementie
3 .9 Speciale cliëntgroepen - Vasculaire cognitieve stoornissen
4 .9 Speciale cliëntgroepen - Dementie en psychiatrie
1 .10 Jongdementie - Jongdementie
2 .10 Jongdementie - Kwaliteit van zorgaanbod
3 .10 Jongdementie - Dagbehandeling voor mensen met jongdementie
4 .10 Jongdementie - Intramurale zorg voor jong dementerenden
1 .11 Communicatie en verleiding - Motiverende gespreksvoering
2 .11 Communicatie en verleiding - Kunst van het verleiden
3 .11 Communicatie en verleiding - Communicatie diep dementerenden
4 .11 Communicatie en verleiding - In gesprek over dementie
1 .12 Zintuigen en emotieleven - Visuele problemen
2 .12 Zintuigen en emotieleven - Invloed van geuren
3 .12 Zintuigen en emotieleven - Tastzin
4 .12 Zintuigen en emotieleven - Dementie en humor
1 .13 Kunst, muziek en theater - Contactbevorderende benadering
2 .13 Kunst, muziek en theater - Stem van ons geheugen
3 .13 Kunst, muziek en theater - Radio Remember en Muziek op Maat
4 .13 Kunst, muziek en theater - Meerwaarde van kunst
1 .14 Apps, E-learning en scholing - Apps en dementie
2 .14 Apps, E-learning en scholing - E-learning voor dummies
3 .14 Apps, E-learning en scholing - Innovatie in dementieonderwijs
4 .14 Apps, E-learning en scholing - Leren van de cliënt
1 .15 Bewegen - Toegevoegde waarde van bewegen
2 .15 Bewegen - Looppatronen en valanalyse
3 .16 Architectuur en inrichting - Omgeving en dementie
4 .16 Architectuur en inrichting - Ik wil naar buiten
1 .17 Dementie in beeld - Beeldvorming en bejegening
2 .17 Dementie in beeld - Dementie en euthanasie
3 .17 Dementie in beeld - Music For Life
4 .17 Dementie in beeld - Moderne technische dementieoplossingen
1 .18 Diverslijn - Geen gesloten afdelingen meer
2 .18 Diverslijn - Onvrijwillige zorg
3 .18 Diverslijn - Crisishulp
4 .18 Diverslijn - Honden en dementie een goede match!
1 .19 Pleinsessie - Bewegen
2 .19 Pleinsessie - Hulpmiddelen
3 .19 Pleinsessie - Communicatie en activiteiten

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
VUmc Alzheimercentrum
Alzheimer Nederland
Trimbos-instituut
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Kennismarkt

DAZ
VUmc Alzheimercentrum
Alzheimer Nederland
Trimbos-instituut
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Stepping Stones Home & Care
Gino
Beter door Beeld
Into D'mentia
Memomoto
CCE
SilverFit
Alzheimershop
MemorieCare
Pharos
Vilans
Yalp
Stichting BOZ
Vita Care
Protopics
CBR
Dementelcoach
Theater Veder
Thuis en gezond
IDé
Arion Nederland B.V.
Bosch Healthcare
Bohn Stafleu van Loghum
Via Verspoor
DementieOnline
Fietslabyrint
wissner-bosserhoff Nederland

Voor wie?

Het programma was bedoeld voor:
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • (psycho)gerontologen
 • psychologen en psychotherapeuten
 • praktijkondersteuners huisartsen
 • verpleegkundigen en verzorgenden
 • zorgcoördinatoren
 • casemanagers en ketenregisseurs
 • thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen
 • (activiteiten-)begeleiders
 • medewerkers dagbehandeling
 • ergotherapeuten en fysiotherapeuten
 • muziektherapeuten
 • geestelijk verzorgers
 • diëtisten en voedingsdeskundigen
 • maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs
 • (locatie-)managers en afdelingshoofden V&V
 • medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties
 • vertegenwoordigers van cliëntenraden
 • beleidsmakers overheden Wonen, Zorg en Welzijn

Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door:

 • ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Accreditatie Bureau Cluster 1)
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

    Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
    Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 • ADAP Algemeen (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)
 • KNGF / vakgroep NVFG (De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie. Accreditatie is aangevraagd voor zowel het algemene register als het register geriatriefysiotherapeut)
 • punten voor de vrije ruimte - BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen), waaronder voor muziektherapeuten en psychomotorisch therapeuten.

Extra informatie

Video Music for Life / De Betties

Hieronder volgt de video van De Betties, het koor van het kleinschalig woonproject Huis Perrekes waarvan een derde van de 70 leden aan dementie lijdt. Zij hebben een optreden verzorgd in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. Als voorprogramma van Muse bracht het koor het nummer 'Follow Me'. De actie was onderdeel van de campagne Music For Life 2012. De hulpactie van Studio Brussel stond dat jaar in het teken van dementie.

Meer informatie: campagne Music for Life en Studio Brussel.

Interessante websites dementiezorg algemeen: 

www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Radboud Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over dementie
www.dementietechnologie.nl Informatie over o.a. (technische)hulpmiddelen
www.bartimeus.nl Ondersteuning mensen met visuele beperking
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dekeerzijde.nl Training gericht op ervaringen cliënten
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be Informatieve belgische site
www.dementiedebaas.nl Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.iknl.nl Kenniscentrum voor palliatieve zorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.moderne-dementiezorg.nl Praktische informatie moderne dementiezorg
www.multiculturelezorgboerderij.nl Voorbeeld multiculturele zorgboerderij
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)