Landelijk Congres 
Moderne Dementiezorg
24 november 2014

Landelijk Congres
Moderne Dementiezorg

Datum
maandag 24 november 2014
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving

Inleiding

Innovaties in de zorg voor mensen met dementie

philip_scheltens_gastspreker_congres_moderne_dementiezorg.jpgWe kunnen terugkijken op een gevarieerd en boeiend congresprogramma. Vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Alle plenaire lezingen en activiteiten hadden te maken met het in de kracht zetten van de persoon met dementie. Ook bijzonder aan dit congres waren de vele disciplines die elkaar ontmoetten en inspireerden.

Mensen met dementie èn mantelzorgers speelden tijdens dit congres een actieve rol. Zo werd Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg, tijdens haar plenaire bijdrage bijgestaan door mantelzorger Liz Cramer. Zij vertelde over het leven van en met haar man die alzheimer heeft. 's Middags was er een bijzonder intermezzo over empowerment, belicht vanuit twee mensen met dementie.

Speciale aandacht was er dit jaar voor 'leren van het buitenland'. Vier toonaangevende sprekers uit Frankrijk, Engeland, Noorwegen en België gaven hun visie over het thema langer thuis wonen met dementie.

Met 1.000 deelnemers was dit congres dan ook opnieuw het grootse dementiecongres van Nederland! Heb je dit congres gemist? Houd dan onze congresagenda in de gaten voor nieuwe interessante congressen.

Discussieer mee via LinkedIn: Moderne Dementiezorg
Twitter mee: #MDcongres

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

08:30 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma
Jeroen Meeder, directeur StudieArena

Leren leven met dementie

Er zijn grote veranderingen in de dementiezorg nodig. De dagelijkse werkelijkheid is dat we moeten leren leven met dementie. Welke thema's spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met dementie en hun familie? Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, benadrukt het belang van meer antropologisch onderzoek. Daarnaast zouden persoonlijke verhalen leidend moeten zijn voor het zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Liz Cramer vertelt haar persoonlijke verhaal over haar man bij wie jaren geleden de ziekte van Alzheimer is geconstateerd en hoe zij hun leven samen vormgeven.
Prof. mr. dr. Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam en Liz Cramer (mantelzorger) (meer info: Artikel NRC)

10:15 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

10:35 uur

Sessieronde 1 * Maak uw keuze uit één van de 19 sessies

11:35 uur

Wisseling sessies

11:45 uur

Sessieronde 2 * Maak uw keuze uit één van de 19 sessies

12:45 uur

Lunch & Informatiemarkt

13:45 uur

Start plenair middagprogramma

Empowerment van mensen met dementie

Het gevoel nuttig te zijn is een universele behoefte, maar dit gevoel wordt aangetast door dementie. Wat is het belang van 'je nuttig voelen' voor het functioneren van de persoon met dementie? Wat komt hier bij kijken en wat vraagt het van u als betrokken professional, maar ook als medeburger? Een vrijwilliger met dementie uit het project DemenTalent vertelt hoe belangrijk het is om actief te zijn binnen de samenleving. Aan het woord komen zowel familie en mantelzorgers als diverse professionals en deskundigen. Ieder zal vanuit zijn/haar eigen perspectief belichten hoe belangrijk het is dat ook mensen met dementie een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Laat u verrassen, zowel inhoudelijk als qua werkvorm.

14:35 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

15:00 uur

Sessieronde 3 * Maak uw keuze uit één van de 18 sessies

16:00 uur

Wisseling sessies

16:10 uur

Sessieronde 4 * Maak uw keuze uit één van de 18 sessies

17:10 uur

Netwerkborrel & Informatiemarkt

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Debat

De deelnemers gaan met elkaar in discussie over soms controversiële thema's, onder leiding van een ervaren en deskundige gespreksleider. Let op: voor debatten geldt een beperkt aantal deelnemers.

In gesprek met

In gesprek met

Je ontmoet familie en mantelzorgers van mensen met dementie, die over hun ervaringen een boek hebben geschreven. Zij lezen voor uit eigen werk, waarna deelnemers met elkaar in gesprek gaan.

Filmsessie

Filmsessie

Aan de hand van filmmateriaal worden diverse thema’s belicht. Laat je verrassen en discussieer mee.

Theatersessie

Theatersessie

Ervaar hoe theater en improvisatie kunnen bijdragen aan het in contact komen met mensen met dementie.

Leren van het buitenland

Leren van het buitenland

In deze sessie is aandacht voor ervaringen rond voeding, eten en drinken in België.

Themalijnen
Dementiezorg thuis 1
Dementiezorg thuis 2
Zelfredzaamheid en zelfregie
Activiteiten
Familie aan het woord
Informele zorg en mantelzorg
Communicatie en verleiding
Gedrag
Emotieleven
Theater en improvisatie
Zintuigen
Woonomgeving
Aandoeningen en complicaties
Speciale cliëntgroepen
Onderzoek
Medicatie
Technische hulpmiddelen en games
Divers
Internationaal perspectief: langer thuis met dementie
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 .1 Dementievriendelijke gemeenschap
2 .1 Eenzaamheid thuis
3 .1 Omgaan met gedragsverandering thuis
4 .1 Buddy's en vrijwilligers
1 .2 Toekomst casemanagement
2 .2 Toegevoegde waarde van sociale wijkteams
3 .2 Gespecialiseerde zorg thuis
4 .2 Transmuraal casemanagement
1 .3 Zorgrelatie versus zelfregie
2 .3 Zelfregie bij gevorderde dementie
3 .3 Dagvoorzieningen met de regie bij de cliënt
4 .3 Versterken eigen netwerk
1 .4 Dagbesteding en de rol van de gemeente
2 .4 Zinvolle activiteiten intramuraal
3 .4 DemenTalent, mensen met dementie als vrijwilliger
4 .4 Toegevoegde waarde van bewegen
In gesprek met 1 .5 Ik heb Alzheimer
In gesprek met 2 .5 Ik ben niet kwijt
In gesprek met 3 .5 De doolhof van tante An
In gesprek met 4 .5 Varen op je ziel
1 .6 Anticiperen op wat gaat komen
2 .6 Mantelzorger als zorgpartner
3 .6 Volhoudtijd mantelzorg
4 .6 Mantelzorg samenspel
1 .7 Motiverende gespreksvoering
2 .7 Kunst van het verleiden
3 .7 Communicatie met mensen met gevorderde dementie
4 .7 Inspelen op fantasie
1 .8 Interventies bij moeilijk hanteerbaar gedrag
2 .8 Aan- en afleren (probleem)gedrag
3 .8 Stemmingsmanagement
4 .8 Montessori methodiek voor mensen met dementie
1 .9 Toegenomen emotieleven
2 .9 Dementie en humor
3 .9 Rouwverwerking
4 .9 Let's talk about sex
Theatersessie 1 .10 Veder methodiek
Theatersessie 2 .10 Improvisatietheater als middel voor contact
Theatersessie 3 .10 Bovenkamer
Theatersessie 4 .10 Teamwerk en leren van de cliënt
1 .11 Tastzin
2 .11 Stem van ons geheugen
3 .11 Visuele problemen
4 .11 Invloed van geuren op depressieve gevoelens
1 .12 Omgeving en dementie
2 .12 Aanpassingen van bestaande woningen
3 .12 Veel te doen met groen
4 .12 Samen oud worden
1 .13 Dementie en psychiatrie
2 .13 Hallucinaties
3 .13 Delier en depressie
4 .13 Afasie
1 .14 Frontotemporale dementie
2 .14 Jongdementie
3 .14 Parkinson dementie
4 .14 Vasculaire cognitieve stoornissen
1 .15 Wetenschappelijk onderzoek: wat hebben we geleerd?
2 .15 Zicht op nieuwe medicijnen?
3 .15 Erfelijkheid en 100+ zonder dementie
4 .15 Hersenscans bij dementie: nut en noodzaak
1 .16 Inzet van psychofarmaca
2 .16 Polyfarmacie
3 .16 Medicatie en gedrag
4 .16 Medicatieveiligheid thuis
1 .17 Happy Games
Filmsessie 2 .17 Moderne technische dementieoplossingen
Filmsessie 1 .18 Dementie en euthanasie
2 .18 PG-zorg 2020
3 .18 Geen gesloten afdelingen meer
4 .18 Honden en dementie een goede match!
Leren van het buitenland 1 .19 Activerende huishoudelijke hulp thuis (Frankrijk)
Leren van het buitenland 2 .19 Dementiezorg lokaal georganiseerd (Noorwegen)
Leren van het buitenland 3 .19 ICT hulpmiddelen thuis (Engeland)
Leren van het buitenland 4 .19 Langer thuis vereist deskundigheidsbevordering (België)

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
VUmc Alzheimercentrum
Alzheimer Nederland
Trimbos-instituut
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Kennismarkt

NVVE
Memomoto
De Schrijverij
Innovate Dementia
Yalp
Theater Veder
Vahlkamp
CCE
Arion Nederland B.V.
Into D'mentia
Ideon
Bohn Stafleu van Loghum
Gino
Vahlkamp
Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek
Kaba Nederland
DAZ
VUmc Alzheimercentrum
Alzheimer Nederland
Trimbos-instituut
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor:

 • specialisten ouderengeneeskunde
 • (psycho)gerontologen
 • psychologen en psychotherapeuten
 • praktijkondersteuners huisartsen
 • verpleegkundigen en verzorgenden
 • zorgcoördinatoren
 • casemanagers en ketenregisseurs
 • thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen
 • (activiteiten-)begeleiders
 • medewerkers dagbehandeling
 • ergotherapeuten
 • fysiotherapeuten
 • muziektherapeuten
 • geestelijk verzorgers
 • diëtisten en voedingsdeskundigen
 • maatschappelijk werkers
 • ouderenadviseurs
 • (locatie-)managers en afdelingshoofden V&V
 • medewerkers van kennisinstituten en branche-organisaties
 • vertegenwoordigers van cliëntenraden
 • beleidsmakers van gemeenten
 • beleidsmakers van landelijke overheden Wonen, Zorg en Welzijn

Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door:

 • 6 punten - ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Accreditatie Bureau Cluster 1)
 • 7 punten - V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • 6 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

    Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
    Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
    Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 • 5,5 punten - ADAP Algemeen (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)
 • 6 punten - KNGF. Accreditatie voor de vakgroep NVFG (De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie) is aangevraagd
 • 1 punt - BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
 • 2 punten - SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • punten volgen - SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen), waaronder voor muziektherapeuten en psychomotorisch therapeuten.

Extra informatie

Deelnemen met een informatiestand?

Ook op het komende congres Moderne Dementiezorg bieden wij kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand? Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met het congressecretariaat van StudieArena.