Landelijk Congres Moderne Dementiezorg
24 november 2009

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Datum
dinsdag 24 november 2009
naar boven

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Inleiding Actueel Programma

Inleiding

Eerste editie Moderne Dementiezorg congres 24 november 2009

Dit congres had een gevarieerd congresprogramma waarin ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Veel aandacht ging uit naar de menselijke kant van dementiezorg en de technologische mogelijkheden om zorg en welzijn van mensen met dementie te verbeteren.

De deelnemers konden hun eigen congresprogramma samenstellen door een keuze te maken uit maar liefst 30 inspirerende workshops. De sessies waren verdeeld naar de volgende thema’s:

 • Cliënt- en belevingsgerichte zorg
 • Bewegen
 • Bewegingsvrijheid
 • Ketenzorg
 • Communicatie
 • Omgevingsfactoren
 • Voeding
 • Medicatie en behandeling
 • Speciale cliëntgroepen
 • Algemene thema's

Keynote sprekers:

 • Philip Scheltens, hoogleraar Cognitieve Neurologie, Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd Alzheimer Centrum VUmc
 • Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ en auteur van het boek 'Had ik het maar geweten' over Moderne Dementiezorg
 • Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Hans Becker, bestuursvoorzitter Humanitas en buitengewoon hoogleraar Humanisering van de Zorg, Universiteit voor Humanistie

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Programma

09.00 uur         Ontvangst en registratie

10.00 uur         Plenair programma

 • Moderne diagnose, het begin van de keten

Philip Scheltens, hoofd Alzheimer Centrum VUmc en hoogleraar Cognitieve Neurologie, Vrije Universiteit Amsterdam

 • Vogelvlucht workshopthema’s
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ en auteur boek 'Had ik het maar geweten' over Moderne Dementiezorg
 
10.45 uur         Koffie-/theepauze & Kennismarkt
11.15 uur         Ronde 1 Parallelsessies (zie omschrijving onderaan)
12.15 uur         Lunch & Kennismarkt
13.15 uur         Ronde 2 Parallelsessies (zie omschrijving onderaan)
14.15 uur         Koffie-/theepauze & Kennismarkt
14.45 uur         Ronde 3 Parallelsessies (zie omschrijving onderaan)

16.00 uur         Plenaire afsluiting
 • Moderne dementiezorg
Twee toonaangevende vernieuwende wetenschappers interviewen elkaar.
Hans Becker, bestuursvoorzitter Humanitas &
Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 
16.30 uur         Netwerkborrel & Kennismarkt 

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Belevingsgerichte zorg - De bewoner bepaalt
2 .1 Cliëntgerichte zorg - Zorgtrajectbegeleiders
3 .1 Belevingsgerichte zorg - Observatietechnieken
1 .2 Bewegen - Bewegen als dementie remmer
2 .2 Bewegen - Bewegen als therapie
3 .2 Bewegen - Spelenderwijs bewegen
1 .3 Bewegingsvrijheid - Dwaaldetectie en leefcirkels op maat
2 .3 Bewegingsvrijheid - Open afdelingen
3 .3 Bewegingsvrijheid - Praktisch uitbannen Zweeds banden
1 .4 Ketenzorg - Organisatie ketenzorg
2 .4 Ketenzorg - Casemanager dementie
3 .4 Ketenzorg - Wijkgerichte expertiseteams
1 .5 Communicatie - Lerend vermogen
2 .5 Communicatie - Invloed van taalgebruik
3 .5 Communicatie - Muziek en 'geestelijke' verzorging
1 .6 Invloed omgevingsfactoren - Invloed van licht
2 .6 Invloed omgevingsfactoren - Natuur en dieren
3 .6 Invloed omgevingsfactoren - (Gebouwde) omgeving
1 .7 Voeding - Ondervoeding
2 .7 Voeding - Kauwen en mondhygiëne
3 .7 Voeding - Zelf koken
1 .8 Medicatie en behandeling - Probleemgedrag
2 .8 Medicatie en behandeling - Pijnbestrijding
3 .8 Medicatie en behandeling - Slapen en geheugen
1 .9 Speciale cliëntgroepen - Culturele diversiteit
2 .9 Speciale cliëntgroepen - Jong dementerend
3 .9 Speciale cliëntgroepen - Frontotemporale dementie
1 .10 Algemeen - Zorgtechniek en zelfredzaamheid
2 .10 Algemeen - Kleinschalig wonen (Organisatie en personele bezetting)
3 .10 Algemeen - Dementiezorg thuis

Extra informatie

Extra downloads van het Congres Moderne Dementiezorg d.d. 24-11-2009.

Plenaire lezingen ochtendprogramma Download  (pdf)
Lezing Moderne diagnose, het begin van de keten
Prof. dr. Philip Scheltens, Alzheimer Centrum VUmc
hand-out ppt  
Lezing Vogelvlucht workshopthema’s
Ruud Dirkse, zorginnovatiebureau DAZ
hand-out ppt  
     
Workshopsessie 1 Download  (pdf)
Workshop 1.1: Belevingsgerichte zorg - De bewoner bepaalt  hand-out ppt  
Workshop 1.2: Bewegen - Bewegen als dementie remmer  hand-out ppt  
Workshop 1.3: Bewegingsvrijheid - Dwaaldetectie en leefcirkels hand-out ppt 1 hand-out ppt 2
Workshop 1.4: Ketenzorg - Organisatie ketenzorg  hand-out ppt  
Workshop 1.5: Communicatie - Lerend vermogen  hand-out ppt  
Workshop 1.6: Invloed omgevingsfactoren - Invloed van licht  hand-out ppt  
Workshop 1.7: Voeding - Ondervoeding  hand-out ppt 1 hand-out ppt 2
Workshop 1.8: Medicatie en behandeling - Probleemgedrag  hand-out ppt  
Workshop 1.9: Speciale cliëntgroepen - Culturele diversiteit  hand-out ppt  
Workshop 1.10: Algemeen - Zorgtechniek en zelfredzaamheid  hand-out ppt  
     
Workshopsessie 2 Download  (pdf)
Workshop 2.1: Cliëntgerichte zorg - Zorgtrajectbegeleiders  hand-out ppt  
Workshop 2.2: Bewegen - Bewegen als therapie  hand-out ppt  
Workshop 2.3: Bewegingsvrijheid - Open afdelingen  hand-out ppt  
Workshop 2.4: Ketenzorg - Casemanager dementie hand-out ppt
Workshop 2.5: Communicatie - Invloed van taalgebruik  hand-out ppt  
Workshop 2.6: Invloed omgevingsfactoren - Natuur en dieren  hand-out ppt  
Workshop 2.7: Voeding - Kauwen en mondhygiëne  hand-out ppt  nieuw
Workshop 2.8: Medicatie en behandeling - Pijnbestrijding  hand-out ppt  
Workshop 2.9: Speciale cliëntgroepen - Jong dementerend  hand-out ppt  
Workshop 2.10: Algemeen - Kleinschalig wonen hand-out ppt  
     
Workshopsessie 3 Download  (pdf)
Workshop 3.1: Belevingsgerichte zorg - Observatietechnieken  hand-out ppt 1 hand-out ppt 2
Workshop 3.2: Bewegen - Spelenderwijs bewegen 

hand-out ppt

 
Workshop 3.3: Bewegingsvrijheid - Uitbannen Zweeds banden  hand-out ppt  
Workshop 3.4: Ketenzorg - Wijkgerichte expertiseteams  hand-out ppt  
Workshop 3.5: Communicatie - Muziek en 'geestelijke' verzorging  hand-out artikel  
Workshop 3.6: Invloed omgevingsfactoren - (Gebouwde) omgeving  hand-out ppt  
Workshop 3.7: Voeding - Zelf koken  hand-out ppt  
Workshop 3.8: Medicatie en behandeling - Slapen en geheugen  hand-out ppt  
Workshop 3.9: Speciale cliëntgroepen - Frontotemporale dementie  hand-out ppt  
Workshop 3.10: Algemeen - Dementiezorg thuis hand-out ppt 1 hand-out ppt 2
     
Aanvullende informatie Download  (pdf)
Brochure Dementiezorg Tunstall brochure  
Workshop 1.7 Artikel Lisette de Groot, Wageningen Universiteit (workshop Ondervoeding) Artikel  
     
     

Informatiestands congres Moderne Dementiezorg d.d. 24-11-2009

Op het congres presenteerden enkele organisaties vernieuwende en praktische informatie of projecten op het gebied van moderne dementiezorg.

De volgende organisaties zijn op dit congres vertegenwoordigd middels een stand:

Alzheimercentrum VUmc Amsterdam
www.alzheimercentrum.nl
 
Bosch Security Systems Nederland
www.boschsecurity.nl
 
Cerein Advies Training en Coaching
www.cerein.nl

Expertisecentrum Limez Innovatie & Technologie in Wonen en Zorg
www.limez.nl

Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
www.mezzo.nl
 
Mobile Track
www.mobiletrack.nl
 
Solviteers Organisatie en Automatisering
www.solviteers.nl
 
Stichting H & H (Hulp en Huisvesting), Geheugenwinkel
www.geheugenwinkel.eu
 
Theater Veder
www.theaterveder.nl
 
Tunstall
www.tunstall.nl
 
VDI, Van Dorp Installaties
www.vdi.nl
 
Zorg Innovatiebureau DAZ
www.anderszorgen.nl en www.moderne-dementiezorg.nl
 


Programmapartners

Alzheimercentrum VUmc, het Alzheimercentrum binnen het VU medisch centrum is opgericht ten dienste van de patiëntenzorg en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Het Alzheimercentrum VUmc is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de afdeling Neurologie VUmc en de Stichting Alzheimer Nederland. Binnen het Alzheimercentrum VUmc wordt onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verricht op het gebied van dementie, in de breedste zin van het woord.
Meer informatie: www.alzheimercentrum.nl
 
Alzheimer Nederland, Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Wij willen met ons werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patientenbelangenorganisatie. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen. Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, besteden we aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Bekijk een filmpje over de activiteiten van Alzheimer Nederland.
Meer informatie: www.alheimer-nederland.nl

 

DAZ, DAZ is een zorginnovatiebureau dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de processen rond zorgvernieuwing. De hoofdactiviteiten van DAZ vallen uiteen in twee groepen. Ten eerste het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen. Ten tweede het communiceren over innovaties, zodat die meer bekendheid en draagvlak krijgen. Bij beide hoofdactiviteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en anderen.
Meer informatie: www.anderszorgen.nl & www.hadikhetmaargeweten.nl.

Interessante websites

Informatie over dementie
Alzheimercentrum Amsterdam
Alzheimercentrum Maastricht
Alzheimercentrum Nijmegen
Landelijk kenniscentrum
Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
Indicatieorgaan zorg
Informatie over rechten van zorgcliënten
Gebruikerservaringen met zorginstellingen
Dementia Care Mapping (DCM)
Informatieve website dementie
Informatieve belgische site
Wegwijzer voor mensen met dementie
Informatie over de inzet van domotica
Dementie ondersteuningscentrum
Diagnose en behandelcentra
Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
Praktische tips voor familie en verzorgenden
Informatie over technologie en regelgeving
Online test bij twijfel over dementie
Hersenstichting Nederland
Kenniscentrum voor dementieprofessionals
Inspectie gezondheidszorg
Kenniscentrum dementiezorg
Jong Dementerenden (binnenkort)
Informatieve site over ketenzorg
Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
Informatie cliëntenraden
Informatie over steunpunten mantelzorg
Informatie over dementie
Korte films over vernieuwende zorg
Muziektherapie
Informatie voor verpleegkundigen in het verpleeghuis
Locaties ontmoetingscentra in Nederland
Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
Per Saldo over persoongebonden budgetten
Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
Steunpunt Expertise Netwerken
Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
Innovatieve technische woonoplossingen
O.a. informatie over invloed van licht
Beeld- / spelmateriaal en dementiezorg
Beroepsvereniging verzorgenden
Wijkgerichte expertiseteams in Almere
Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kenniscentrum Langdurende Zorg
Zorgprogramma Dementie van Vilans