Landelijk Congres Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg
9 november 2010

Landelijk Congres Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg

Datum
dinsdag 9 november 2010
Locatie
NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
Nieuwegein
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg

Inleiding Actueel Programma

Inleiding

Landelijk Congres
Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg

Maak kennis met de mogelijkheden van zorgtechnologie!


Op 9 november 2010 organiseerden StudieArena en
zorginnovatiebureau DAZ hetlandelijk congres over innovatieve technologie in de langdurende zorg. Een uniek congresprogramma waarin de toegevoegde waarde van zorgtechnologie en de implementatie van techniek in het zorgproces centraal stond. Meer dan 260 deelnemers waren op deze dag aanwezig.

Dit programma organiseerden wij met medewerking van Vilans (Kenniscentrum Langdurende Zorg) en de Kenniskring Technologie in de Zorg van de Hogeschool Zuyd. Het congres vindt plaats in het NBC in Nieuwegein.

Programma

Tijdens dit congres konden de deelnemers kennismaken met de toegevoegde waarde van techniek ter ondersteuning van innovaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Wat kan technologie betekenen voor nieuwe zorgconcepten, de zelfredzaamheid van de cliënten en de beschikbaarheid van zorg bij oplopende krapte op de arbeidsmarkt? Welke techniek werkt? En hoe integreer je techniek in het zorgproces? Deskundigen, wetenschappers, zorgmanagers en zorgprofessionals deelden graag hun kennis en praktijkervaringen.

Plenair programma

In drie inspirerende inleidingen was aandacht voor innovaties in zorgtechniek. Extra aandacht ging uit naar de ontwikkelingen in de langdurende zorg waarvoor techniek een waardevolle ondersteuning kan bieden. In vogelvlucht kregen de deelnemers een beeld over de nieuwste innovaties en de mogelijke toepassingen. Het congres werd afgesloten met een Lagerhuisdebat.


Workshops
De deelnemers konden hun eigen programma samenstellen uit maar liefst 30 inspirerende workshops. Deze waren gegroepeerd rond 10 inhoudelijke deelthema’s:

  • Welzijn en zelfredzaamheid
  • Techniek in de woonomgeving
  • Zorg op afstand
  • Monitoring en medische zorg thuis
  • Vrijheid, veiligheid en dwaaldetectie
  • Bewegen
  • Revalidatie
  • Arbeidsondersteunende techniek en hulpmiddelen
  • Elektronisch cliënten dossier en zorgmanagementsysteem
  • Divers (web 2.0, Zorgrobotica en Serious gaming)


Download complete congresprogramma:
Congresprogramma incl. workshops.pdf

Informatiemarkt
Ook d
it jaar presenteerden kennisorganisaties en het bedrijfsleven zich op de uitgebreide informatiemarkt waar u kennis kunt maken met vernieuwende zorgoplossingen. De volgende organisaties waren aanwezig:

Kortom het was een uniek en inspirerend programma voor iedereen die kennis wilde maken met de mogelijkheden van zorgtechnologie!

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Congresprogramma

09.00 uur    Ontvangst en registratie
 

Ontwikkelingen langdurende zorg en techniek

09.45 uur    Opening congresprogramma

09.50 uur    Naar een andere langdurende zorg
De zorg staat voor een aantal grote uitdagingen! De roep om participatie, een tekort aan arbeidskrachten, meer kwaliteit tegen lagere kosten, een noodzakelijke groei van zorg en diensten thuis en samenwerking in zorgnetwerken. Innovatieve technologie biedt in veel opzichten oplossingen voor deze uitdagingen. Het is nu tijd om techniek in de zorg ook serieus in te zetten. De techniek is beschikbaar en de cliënt is er klaar voor.
Pieter Vos, algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

10.10 uur    Technologische innovaties en randvoorwaarden voor geslaagde implementatie
Zorgtechnologie moet aansluiten op actuele ontwikkelingen in de langdurende zorg. Welke technologische innovaties zijn kansrijk? En welke kansen en bedreigingen zijn er voor een geslaagde implementatie van vernieuwende technologie in het zorgproces.
prof.dr. Luc de Witte, hoogleraar Technologie in de Zorg aan de Universiteit van Maastricht en lector Technologie in Zorg aan de Hogeschool Zuyd

10.30 uur    Praktische toepassingen technologie in de langdurende zorg
Toepassingen als zorg op afstand en domotica ondersteunen de zelfstandigheid van ouderen en chronisch zieken die graag thuis willen blijven wonen. Zorgtechnologie biedt ook ondersteuning aan zorgprofessionals. Zo kunnen technische hulpmiddelen arbeid besparen en fysiek zwaar werk verlichten zodat er meer tijd is om persoonlijke zorg te verlenen. Tot slot zijn er technologieën die de organisatie van zorgprocessen ondersteunen, zoals zorgregistratiesystemen, E-learning en kennissystemen voor professionals. Een korte inleiding over de mogelijke toepassingen.
Jan Thie, arts en senior projectleider kenniscentrum Vilans

11.00 uur    Koffie-/theepauze & Kennismarkt
11.20 uur    Ronde 1 Parallelsessies (zie omschrijving onderaan)

12.20 uur    Lunch & Kennismarkt
13.20 uur    Ronde 2 Parallelsessies (zie omschrijving onderaan)

14.20 uur    Koffie-/theepauze & Kennismarkt
14.40 uur    Ronde 3 Parallelsessies (zie omschrijving onderaan)

15.40 uur    Randvoorwaarden voor de implementatie van zorgtechniek

Lagerhuisdebat
over de randvoorwaarden die voor de ontwikkeling en een geslaagde implementatie van technologie in de zorg van belang zijn. Het debat moet leiden tot concrete tips en aanbevelingen voor iedereen die zich, geïnspireerd door de mogelijkheden, begeeft op het pad van innovatieve toepassing van technologie in de zorg.

Elk debat wordt ingeleid met een column, uitgesproken door Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ.

16.30 uur    Netwerkborrel & Kennismarkt


Stel uw eigen programma samen uit maar liefst 30 verschillende workshops! 

Download complete congresprogramma:
Congresprogramma incl. workshops.pdf

 

Klik op de voor de omschrijving van de workshops.

{sessie1}

{sessie2}

{sessie3}

Inleiding >>
Online aanmelden >>
Inschrijfformulier.pdf >>

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Welzijn en zelfredzaamheid - Wmo en telethuiszorg
2 .1 Welzijn en zelfredzaamheid - Bestrijden eenzaamheid
3 .1 Welzijn en zelfredzaamheid - Voorkomen opname verzorgingshuis, zelfregie en zorgleefplan
1 .2 Techniek in de woonomgeving - Volledig extramuraliseren
2 .2 Techniek in de woonomgeving - Zelfredzaamheid en techniek thuis
3 .2 Techniek in de woonomgeving - Kant-en-klare zorgkamer
1 .3 Zorg op afstand - Beeldcontact en mantelzorgondersteuning
2 .3 Zorg op afstand - Nieuwe doelgroepen
3 .3 Zorg op afstand - Telezorg psychiatrische patiënten
1 .4 Monitoring en medische zorg thuis - Medische zorg thuis
2 .4 Monitoring en medische zorg thuis - Leefstijl monitoring en preventie
3 .4 Monitoring en medische zorg thuis - Verpleegmonitoring en dwaaldetectie
1 .5 Vrijheid, veiligheid en dwaaldetectie - Vrijheid door leefcirkels
2 .5 Vrijheid, veiligheid en dwaaldetectie - GPS dwaaldetectie
3 .5 Vrijheid, veiligheid en dwaaldetectie - Zorg in vrijheid
1 .6 Bewegen - Technologie en bewegen
2 .6 Bewegen - Virtuele fysiotherapie
3 .6 Bewegen - Spelenderwijs bewegen
1 .7 Revalidatie - Revalidatie thuis (Aanmelden niet meer mogelijk)
2 .7 Revalidatie - Telefysiek
3 .7 Revalidatie - Bewegingscoach op afstand en telemonitoring (Aanmelden niet meer mogelijk)
1 .8 Arbeidsondersteunende techniek en hulpmiddelen - Basiszorg ondersteunende techniek
2 .8 Basiszorg - Incontinentiezorg (Aanmelden niet meer mogelijk)
3 .8 Arbeidsondersteunende techniek en hulpmiddelen - Innovatiekansenteller en Businesscases
1 .9 ECD en zorgmanagementsysteem - ECD en Zorgleefplan
2 .9 ECD en zorgmanagementsysteem - Zorgscorekaart
3 .9 ECD en zorgmanagementsysteem - Innovatieve toepassingen ECD
1 .10 Divers - Community vorming en Web 2.0 toepassingen
2 .10 Divers - Serious Gaming
3 .10 Divers - Zorgrobotica

Extra informatie

Hieronder volgt informatie over de partnerorganisaties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit congres.

Programmapartners

Zorginnovatiebureau DAZ heeft zich helemaal  gespecialiseerd in de processen rond zorgvernieuwing door inzet van techniek en dementiezorg. Samen met o.a. DAZ organiseert StudieArena enkele bijeenkomsten per jaar, waaronder ook het landelijke congres Moderne Dementiezorg.
www.anderszorgen.nl» / www.modernedementiezorg.nl»

Vilans
is de Nederlandse kennisorganisatie voor de langdurige zorg. Vilans verzamelt, bewerkt en verspreidt toepasbare kennis waarmee vraag en aanbod van zorg, wonen en welzijn beter op elkaar afgestemd worden. Zodat de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte verbetert en zij binnen hun eigen mogelijkheden optimaal maatschappelijk kunnen participeren. Techniek ter ondersteuning van de professional, de cliënt en de organisatie krijgt daarbij speciale aandacht.
www.vilans.nl»
www.zorgprogrammadementie.nl»
www.domoticawonenzorg.nl»

De Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg/Zorg op afstand van Vilans richt zich op kennisoverdracht en kennisdeling voor zorgorganisaties en woningcorporaties op de genoemde terreinen. Met informatie over welke technologie toepasbaar is om een functioneel programma’s in te vullen en financieringsmogelijkheden. De website www.domoticawonenzorg.nl bevat veel interessante informatie, die deels alleen beschikbaar is voor leden. Op de site is ook uitgebreide informatie te vinden over relevante voorbeeldprojecten, inclusief een beschrijving van de toegepaste technologie.
www.domoticawonenzorg.nl»

Het Lectoraat Technologie in de Zorg van de Hogeschool Zuyd initieert en stimuleert innovaties in de langdurige zorg. Samen met zorginstellingen, professionals, bedrijven en bij cliënten van zorg- en kennisinstellingen wil men onderzoek en innovatieprojecten uitvoeren, daarmee nieuwe kennis ontwikkelen en die ten goede laten komen aan professionals en cliënten in de zorg en aan de opleidingen van de Hogeschool. Het gaat daarbij steeds om de toepassing van technologie. Technologie wordt gezien als een van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg, in een arbeidsmarkt met te weinig beschikbare mensen voor de zorg.
www.technologyincare.nl»

Informatiemarkt

Ook dit jaar presenteerden kennisorganisaties en het bedrijfsleven zich op de uitgebreide informatiemarkt waar u kennis kunt maken met vernieuwende zorgoplossingen. De volgende organisaties waren aanwezig: