Landelijk Congres Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (herhaling)
13 mei 2013

Landelijk Congres Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (herhaling)

Datum
maandag 13 mei 2013
naar boven

Landelijk Congres Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (herhaling)

Inleiding Actueel

Inleiding

*Wegens succes herhaald*

Landelijk Congres

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (herhaling)

13 mei 2013 organiseerde StudieArenai.s.m. KansPlus en het Kennisplein Gehandicaptensector een herhaling van het Landelijk Congres Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit congres vond wederom plaats in De Werelt in Lunteren. Het congres was eerder georganiseerd op 21 januari en werd gezien de grote belangstelling en positieve beoordeling opnieuw aangeboden.

Dementie komt vaker voor
Ook mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij deze cliëntengroep komt dementie vaker voor dan bij normaal begaafde mensen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met het syndroom van Down. De eerste verschijnselen openbaren zich soms al rond het veertigste levensjaar; de ziekte schrijdt daarna snel voort. Van de mensen met het syndroom van Down die ouder zijn dan 40 jaar heeft ongeveer een derde dementie en boven de 60 jaar loopt dit zelfs op tot 92%.

Diagnose stellen is lastig
Het is vaak moeilijk de diagnose dementie te stellen. Dat geldt zowel voor professionele hulpverleners als de familie van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste symptomen van de meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer, zijn moeilijk te herkennen. Stoornissen in het kortetermijngeheugen of oriëntatieproblemen kunnen ook bij de handicap horen. Onrustig gedrag, een depressie of ziektes worden vaak verward met de eerste symptomen van dementie. Slecht horen en slecht zien maakt communicatie lastig.

Veel vragen bij hulpverleners en familie

Is de diagnose dementie eenmaal gesteld, dan komen weer nieuwe vragen boven. Wat zijn de gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving? Hoe kan je daar als hulpverlener op inspringen? Hoe reageer je op ander gedrag? Hoe kan familie worden ondersteund? Hoe ga je om met ethische vraagstukken? Deze en vele andere vragen kwamen tijdens dit congres aan de orde.


Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

  • Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
  • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
  • NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijs / Orthopedagogen)
  • BAMW (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
  • Geaccrediteerd - SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Symptomen en vroegsignalering*
3 .1 Symptomen en vroegsignalering*
2 .2 Diagnosestelling*
1 .3 Begeleiden ouder wordende cliënt
2 .3 Begeleiden ouder wordende cliënt
1 .4 Pijn bij dementie*
2 .4 Pijn bij dementie*
1 .5 Omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag*
3 .5 Omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag*
1 .6 Ondersteuningsmethodieken
3 .6 Ondersteuningsmethodieken
2 .7 Haptonomie en Shantala
3 .7 Haptonomie en Shantala
2 .8 Contactbevorderende benadering
3 .8 Contactbevorderende benadering
2 .9 Inzet ervaringsdeskundigheid cliënten/mantelzorgers
3 .9 Inzet ervaringsdeskundigheid cliënten/mantelzorgers
1 .10 Belang en invloed van omgevingsfactoren
2 .11 Organisatie en beleid
3 .11 Organisatie en beleid

Extra informatie

Dementiespel 'Weten, vergeten en begeleiden'

Het spel ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’ helpt begeleiders in de gehandicaptenzorg om op een aansprekende en laagdrempelige manier om te gaan met cliënten met een verstandelijke beperking en dementie. Het spel biedt kennis en praktische tips. Doel: de psychische en lichamelijk gezondheid van deze cliënten bevorderen. Het spel was onderdeel van enkele sessies op het congres.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van Vilans>>.


Programmering en organisatie

StudieArena

StudieArena organiseert in eigen beheer en geheel onafhankelijk congressen, studiedagen en werkconferenties op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. StudieArena heeft tot doel het samenbrengen van bestuurders, beleidsmakers, managers en zorg en welzijnsmedewerkers in de langdurende zorg, met als motto: kennismaken is kennisdelen.

Mede afzenders

KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 10.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.
Meer informatie: www.kansplus.nl.

Kennisplein Gehandicaptensector

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. In het gunstigste geval komt de informatie beschikbaar in een boek of houdt een betrokken medewerker een presentatie tijdens een studiedag. Het Kennisplein wil mensen uit de gehandicaptensector verbinden. Zodat kennis en ervaring niet verborgen blijven maar anderen tot inspiratie dienen.
Meer informatie: www.kennispleingehandicaptensector.nl.


Interessante websites dementiezorg

WEBSITE

OMSCHRIJVING

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.clientenrechten.nl Informatie over rechten van zorgcliënten
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be
www.dementiedebaas.nl
Informatieve belgische site
Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.erasmusmc.nl Centrum voor diagnostiek/begeleiding Pick-patiënten
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.herkendementie.nu Online test bij twijfel over dementie
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.mijngelderseroos.nl Informatie over dementie
www.modernezorg.tv
www.moderne-dementiezorg.nl
Korte films over vernieuwende zorg
Praktische informatie moderne dementiezorg
www.musictherapy.nl Muziektherapie
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl
Locaties ontmoetingscentra in Nederland
Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.trimbos.nl/ouderen Trimbos programma Ouderen
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)