Landelijk Congres
Dementie achter de voordeur
4 november 2019

Landelijk Congres
Dementie achter de voordeur

Datum
maandag 4 november 2019
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Dementie achter de voordeur

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

* Wegens succes herhaald*

Landelijk Congres Dementie achter de voordeur

Graag nodigen wij je uit voor het Landelijk Congres Dementie achter de voordeur op 4 november 2019. Een programma over de veranderingen voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie.

Het gewone leven komt ernstig in het gedrang wanneer mensen worden geconfronteerd met dementie. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de partner, kinderen, vrienden en andere naasten. Men krijgt te maken met ingrijpende levensvragen: hoe ziet mijn toekomst eruit, wat betekent dit voor mijn relaties en kan ik nog mee blijven doen aan het sociale leven? De omgeving vindt het vaak lastig om met mensen met dementie om te gaan en ziet hen niet altijd meer voor vol aan.

De mens met dementie is meer dan zijn of haar aandoening.

Mensen met dementie en mantelzorgers hebben behoefte aan een vorm van ondersteuning die niet alleen op handelen is gericht, maar vooral op luisteren en op het verlenen van steun bij veranderende relaties. Men wil de draad van het sterk veranderde leven weer oppakken, maar moet een andere invulling van dagelijkse bezigheden zoeken. Ook de relaties met de sociale omgeving veranderen. Daarbij blijft men behoefte houden aan respect - als volwaardig mens te worden aangezien - regievoering over het eigen leven, gezelschap en belangstelling. Een grote uitdaging voor de mensen met dementie en hun omgeving. Maar met de juiste hulp kan het wel.

Sociale Benadering Dementie

De Sociale Benadering Dementie, ontwikkeld door Prof. mr. dr. Anne-Mei The, laat een ander perspectief zien op het leven van mensen met dementie. De focus van de Sociale Benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en zijn/haar omgeving. Juist de sociale context is van groot belang, want mensen met dementie kunnen zich steeds moeilijker aanpassen naarmate de ziekte vordert. Speciale aandacht gaat uit naar levensvragen als 'Wat gebeurt er met mij?', 'Hoe ga ik hiermee om?' en 'Hoe reageert mijn omgeving?'.
                                                                                                                         Bron: Human - VPRO

landelijk_congres_dementie_achter_de_voordeur_programma_4_nov_2019.jpgOp het Landelijk Congres Dementie achter de voordeur stond de Sociale Benadering Dementie centraal.
Dit congres werd georganiseerd door StudieArena i.s.m. Anne-Mei The en Gerke de Boer en vond plaats op
4 november 2019 in De Werelt in Lunteren. In het programma werd o.a. aandacht besteed aan thema’s als:

 • Sociale Benadering - Casuïstiek
 • Aansluiting houden bij het dagelijks leven
 • Relatie, liefde en loyaliteit
 • In gesprek over verlies en rouw
 • Inzet van (in)formele netwerken
 • Bejegening en communicatie
 • Persoonsgerichte zorg bij migranten
 • Sneak Preview E-learning programma “Dementie achter de voordeur”

Download PDF Programma >


Enkele reactie's van de deelnemers:

"Ik vind, na zoveel jaar symposia te hebben bezocht,
deze dag eruit springen. Vooral aan de workshops heb ik veel gehad."

Wijkverpleegkundige Zorgbalans

"Het was een Topdag, waar ik nog met plezier op terug kijk en van geniet!
Was niet alleen leerzaam maar ook erg gezellig en gemoedelijk. Perfecte organisatie."

Geestelijk verzorger RSZK - Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen

"Zeer waardevol en leerzaam congres. Valt nog veel te verbeteren voor de
begeleiding van de mantelzorgers.
"
Dementieverpleegkundige Laurens

"Congres dat echt iets toevoegde en mij veel eye-openers heeft gegeven over
welke impact dementie heeft op mensen met dementie en hun naasten."

Casemanager Dementie TWB Thuiszorg

Deelnemers beoordeelde dit congres eerder met een 8.2!

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

jeroen_meeder_directeur_studiearena.pngOpening Congresprogramma

Dagvoorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

anne_mei_the_spreker_studiearena.pngDagelijks leven met dementie - Sociale Benadering Dementie

Dementie is niet te voorkomen of te genezen. Zeker niet in de nabije toekomst. Wel kunnen we het leven van mensen met dementie en hun naasten een stuk aangenamer maken en van perspectief voorzien. Juist de beginfase biedt daarvoor tal van aanknopingspunten, vooral op het gebied van relaties, sociale contacten en de manier waarop je met dementie om kunt gaan. In de huidige dementiezorg zijn deze thema's nog sterk onderbelicht. Anne-Mei geeft haar visie op hoe de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit een meer sociale en psycholgische benadering, vorm kan krijgen.

Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam, directeur Tao of Care en auteur van het boek "Dagelijks leven met dementie"

Introductie vervolg programma

sociale_benadering_dementie_schema_website_studiearena.pngSociale Benadering Dementie vanuit verschillende perspectieven

De Sociale Benadering Dementie gaat ervan uit dat het leven met dementie wordt bepaald door het samenspel van vragen in drie levensdomeinen:  

 • Medische domein: wat gebeurt er met mij? En welke gevolgen heeft dit in de dagelijkse praktijk?  
 • Pychologisch domein: hoe ga ik om met de door de aandoening veroorzaakte veranderingen?
 • Sociale domein: hoe verandert de dementie mijn sociale relaties? En hoe reageert mijn omgeving?

In de volgende lezingen gaan we verder in op wat deze verschillende domeinen betekenen vanuit het perspectief van de persoon met dementie, familie en naasten en de zorgprofessional.

10:15 uur

frans_hoogeveen_spreker_studiearena.pngSociale Benadering - Perspectief van de persoon met dementie

Frans Hoogeveen, Ouderenpsycholoog, specialist dementiezorg en hoofdredacteur Denkbeeld

10:40 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

11:10 uur

lenie_van_dalen_gastspreker_studiearena.pngSociale Benadering - Perspectief van naaste (familie en mantelzorger)

Leny van Dalen, psychiater en systeem (gezins)therapeut, leider expertise netwerk dementie Cordaan

11:35 uur

gerke_de_boer_spreker_studiearena.pngSociale Benadering - Perspectief van de zorgprofessional

Gerke de Boer, opleider en o.a. auteur van het boek 'U woont nu hier' en 'Die past hier niet' en mede initiatiefnemer voor het e-learning programma 'Dementie achter de voordeur'

12:20 uur

Lunchpauze & bezoek informatiemarkt

13:15 uur

Sessieronde 1 * Maak een keuze uit 8 verschillende sessies

 • 1.1    Sociale benadering - Casuïstiek
 • 1.2    (In)formele partners: maak een netwerkinventarisatie
 • 1.3    Veerkracht ontdekken en versterken
 • 1.4    (Gezins)Relatie, liefde en loyaliteit
 • 1.5    Communicatie en bejegening
 • 1.6    Eigen regie en in gesprek over het levenseinde
 • 1.7    Sociale benadering bij jongdementie (VOL)
 • 1.8    Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur'

Zie overzicht hieronder voor de omschrijving per sessie.

SESSIE 1.1  *  Sociale Benadering - Casuïstiek

De diagnose dementie zorgt voor een grote verandering in het leven van mensen met dementie en hun naasten. Mensen met dementie ervaren vooral negatieve invloed van de omgeving; ‘niet meer voor vol worden aangezien’, of zoals ze benoemen: ‘Er wordt niet met me, maar over me gepraat’. In de praktijk worden behoeften regelmatig gemedicaliseerd of gesimplificeerd. Vanuit de Sociale Benadering proberen we samen te zoeken wat de werkelijke behoefte is en op welke manier iemand daar in ondersteund kan worden. In deze sessie gaan we aan de slag met zelf ingebrachte casuïstiek.
Carolien van Leussen, trainer en adviseurs Sociale Benadering Tao of Care

SESSIE 1.2  *  (In)formele partners: maak een netwerkinventarisatie

Zorg en ondersteuning moeten dichtbij de leefwereld van de persoon met dementie en zijn naas­ten worden georganiseerd. In de diversiteit aan betrokken familie, buren, kennissen, vrijwilligers en hulpverleners is het gemakkelijk overzicht te verliezen van wie wat doet. Soms is een deel van het netwerk ‘onzichtbaar’ voor familie en hulpverleners. Met wie heeft de persoon met dementie allemaal regelmatig contact? Hoe kun je elkaar zo goed mogelijk aanvullen? Op zo een manier dat je de kloof tussen vraag en aanbod overbrugt? In deze interactieve sessie maak je je eigen netwerkinventarisatie gericht op het informele én formele netwerk rond de persoon voor wie je zorgt.
Laura Vermeulen, cultureel antropoloog en onderzoeker Universiteit van Amsterdam
Merel van Schravendijk, cultureel antropoloog en onderzoeker Hogeschool van Amsterdam

SESSIE 1.3  * Veerkracht ontdekken en versterken

Leven met dementie vraagt van mensen dat zij zich voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ieder mens beschikt over verschillende vaardigheden om zich aan te passen, ook wel veerkracht genoemd. In deze sessie onderzoeken we wat veerkracht is en hoe we er achter kunnen komen welke mogelijkheden mensen met dementie hebben om zich aan te passen. Welke ondersteuning vraagt dit van jou als zorgprofessional? En hoe staat het met jouw eigen veerkracht?
Maritza Allewijn, Gz-psycholoog De Rijnhoven en directeur PgD Pyschologische expertise voor de ouderenzorg

SESSIE 1.4  *  (Gezins)Relatie, liefde en loyaliteit

Als je partner dementie heeft, verandert de relatie ingrijpend. Het doet veel verdriet om je geliefde te zien veranderen van een zorgzame wederhelft in een zorgafhankelijke partner. De gelijkwaardigheid en wederkerigheid die men samen had, verdwijnt langzaam maar zeker naar de achtergrond. Ineens typeert de omgeving je niet meer als partner van... maar als mantelzorger. Hoe kan je in al deze ontwikkelingen vorm en invulling geven aan de drijfveren van je relatie, liefde en loyaliteit? En wat vraagt dit aan ondersteuning van de zorgprofessionals die over de vloer komen?
Elsa Verseput, mantelzorger en trainer Noorder Breedte en
Leny van Dalen, psychiater en systeem (gezins)- therapeut, leider expertise netwerk dementie Cordaan

SESSIE 1.5  *  Communicatie en bejegening

Als wijkverpleegkundige krijg je steeds meer te maken met mensen met dementie. Je neemt graag de tijd voor je cliënten en hebt de wens om met hen in contact te komen. Toch merk je dat het contact met mensen met dementie niet altijd eenvoudig is. Wat vraagt het van jouw bejegening en communicatie om echt contact te maken? In deze interactieve workshop ga je, samen met iemand met dementie, op zoek naar de mogelijkheden. Een sessie boordevol tips en adviezen voor de dagelijkse praktijk!
Gerben Jansen, casemanager TWB Thuiszorg met Aandacht en voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundigen V&VN i.s.m. een persoon met dementie

SESSIE 1.6  *  Eigen regie en in gesprek over het levenseinde

Gezonde mensen zeggen vaak dat ze in geval van dementie ‘op tijd’ uit het leven willen stappen. In de praktijk is dat niet zo simpel. Welke vragen houdt mensen met dementie en hun naasten bezig als ze nadenken over de dood. Waar zijn ze bang voor? Pijn, onrust? Kom ik nog in aanmerking voor euthanasie? In deze sessie bespreken we (on)mogelijkheden en enkele dilemma’s rond dit thema.
Jan den Biggelaar, huisarts, niet praktiserend en
Carla Bekkering, coördinator Adviescentrum NVVE

SESSIE 1.7  *  Sociale Benadering bij jongdementie 

Let op! Inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!

Het gewone leven komt ernstig in het gedrang wanneer mensen worden geconfronteerd met dementie. Indien het jonge mensen betreft heeft dit vaak andere gevolgen dan bij ouderen. Het heeft vaak consequenties op het vlak van werk, financiële verantwoordelijkheid en het gezin met soms jonge kinderen. De behoeften aan psychosociale ondersteuning is dan groot. In deze sessie ga je aan de hand van casuïstiek kijken wat de Sociale Benadering voor jonge mensen met dementie kan betekenen.
Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie Alzheimer Centrum Amsterdam UMC en

Silke Hoppe, cultureel antropoloog Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam

SESSIE 1.8  *  Sneak Preview E-learning programma ‘Dementie achter de voordeur’

De Sociale Benadering dient van vaste waarde te zijn in de zorg voor mensen met dementie in de thuiszorg. Maar hoe kan je leren die Sociale Benadering zelf toe te passen en waarin verschilt deze dan met de traditionele manier van werken? Het E-learningprogramma ‘Dementie achter de voor- deur’ is een toegankelijk en aansprekend scholings- programma dat verzorgende, verpleegkundige en overige thuiszorgmedewerker(st)ers ondersteunt bij de praktische toepassing van de Sociale Benadering in de dagelijkse hulp voor mensen met dementie en hun naasten. Maak kennis met de verschillende modules voor zowel zorgprofessionals als de familie.
Gerke de Boer, opleider en o.a. auteur ‘U woont nu hier’ en mede initiatiefnemer E-learning programma ‘Dementie achter de voordeur’

14:25 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

14:50 uur

Sessieronde 2 * Maak een keuze uit 8 verschillende sessies

 • 2.1    Social Trials Dementie
 • 2.2    Aanspreken van sociale netwerken
 • 2.3    Aandacht voor (waardevolle) dagelijkse activiteiten
 • 2.4    Schuld, schaamte en spijt bij zorggevers
 • 2.5    Wat als crisissen zich opstapelen?
 • 2.6    In gesprek over verlies en rouw
 • 2.7    Persoonsgerichte zorg bij mensen met een migratieachtergrond
 • 2.8    Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur' (VOL)

Zie overzicht hieronder voor de omschrijving per sessie.

SESSIE 2.1  *  Social Trials Dementie

Als mensen met dementie en hun naasten tijdig psychosociale ondersteuning ontvangen dan zal niet alleen hun levenskwaliteit toenemen en extra zorg in crisissituaties verminderen. Ook verpleeghuisopname komt minder snel in beeld. De financiële baten die dit oplevert zouden ten goede moeten komen aan de ondersteuning en zorg in de thuisfase. In Social Trials Dementie wordt in 4 grote gemeenten geëxperimenteerd hoe de organisatie kan worden hervormd en financiering kan worden ontschot. Wat zijn de eerste ervaringen in de lopende Social Trials Dementie? Anne-Mei en Rosanna geven een eerste inkijkje.


Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam en
Rosanne Lucas, manager Zorg PricewaterhouseCoopers en coördinator Social Trails Tao of Care

SESSIE 2.2  *  Aanspreken van sociale netwerken

Sociale netwerken zijn voor mensen met dementie en hun naasten van groot belang. Het kan mensen betrokken houden bij de buitenwereld en hen ondersteunen in zware tijden. Het is echter niet voor iedereen eenvoudig om informele netwerken aan te spreken en hen om hulp te vragen. Professionals zijn hierin ook nog weleens handelingsverlegen. Het aanspreken van sociale netwerk vraagt enige ervaring. Hoe kan je mensen ondersteunen in het behouden, versterken en betrekken van hun sociale netwerk? En wat vraagt dit van jou als zorgprofessional? Partricia is ervaringsdeskundige. Samen verken je de kracht van een sociaal netwerk.


Patricia Zebeda, directeur en trainer De Kandidatenmarkt en ervaringsdeskundige

SESSIE 2.3  *  Aandacht voor (waardevolle) dagelijkse activiteiten

Welke (dagelijkse) activiteiten zijn voor mensen met dementie en mantelzorger belangrijk en welke mogelijkheden er zijn om deze activiteiten zolang mogelijk te kunnen blijven doen? Soms betekent dat aansluiten bij wat iemand vroeger graag deed, maar door de dementie kunnen voorkeuren en interesses ook veranderen. Hoe kun je vanuit jouw rol een bijdrage leveren in deze zoektocht en mensen op weg helpen?

Carolien van Leussen, trainer en adviseurs Sociale Benadering Tao of Care

SESSIE 2.4  *  Schuld, schaamte en spijt bij zorggevers

Zorgen voor iemand met dementie roept allerlei gevoelens op. Je ziet je naaste steeds meer veranderen en je kunt er niets tegen doen. Het is begrijpelijk dat de partner zich angstig, machteloos en verdrietig kan voelen. Maar ook schuld, schaamte en spijt komen vaak voor. Dergelijke gevoelens kunnen zwaar op iemand drukken. Hoe kan jij als zorgprofessional dergelijke gevoelens signaleren, bespreekbaar maken en daarbij steun en troost bieden?
Anniek Kramer, auteur ‘Steun en troost bij dementie’ en adviseur/coach Menskapitaal

SESSIE 2.5  *  Wat als crisissen zich opstapelen?

De wens is er veelal om zo lang mogelijk thuis, in de eigen bekende omgeving, te blijven wonen. Maar dit kan moeilijk worden; de zorg voor de persoon met dementie wordt steeds zwaarder en zowel de persoon met dementie als de naasten raken steeds verder uitgeput. In zo’n situatie kunnen crisissen zich opstapelen en lijkt opname in het verpleeghuis onvermijdelijk. Hoe kunnen we dreigende crisis- situaties tijdig signaleren of voorkomen? Aan welke vorm van ondersteuning hebben mensen behoefte in deze situatie? Kortom wat kan jij als zorgprofessional doen als crisissen zich opstapelen?
Mark Smit, trainer en adviseur Sociale Benadering Tao of Care

SESSIE 2.6  *  In gesprek over verlies en rouw

Dementie gaat gepaard met vele verliezen, zowel bij de persoon die er aan lijdt als bij de naasten en vraagt een voortdurend aanpassen aan steeds veranderende situaties. Toch worden deze rouw- processen niet altijd als zodanig herkend. Herkennen van rouw en de emoties die daarbij kunnen voorkomen, kan de zorgverlener en de naasten handvatten geven om lastige situaties te kunnen inschatten en erop te anticiperen. Hoe kun je als professional cliënten en naasten bij rouw en verlies ondersteunen? In deze sessie ga je de mogelijk- heden verkennen en krijg je praktische tips!
Iepie Kroese, trainer/coach Ethiek en Zingeving in de zorg Reliëf

SESSIE 2.7  *  Persoonsgerichte zorg bij mensen met een migratieachtergrond


Met het vergrijzen van de bevolking neemt ook het aantal ouderen met een migratieachtergrond toe. Naar verwachting is in 2030 1 op de 3 ouderen (65+) in de grote steden migrant. Dementie komt bij migranten drie tot vier keer vaker voor, toch maakt deze groep en hun mantelzorgers vrijwel geen gebruik van het reguliere zorgaanbod. Hoe komt dat en hoe zou het wel kunnen? In deze interactieve sessie gaan deelnemers samen op zoek naar aanknopingspunten voor persoonsgerichte en integrale ondersteuning van migranten met dementie en hun naasten in de thuissituatie.

Gul Dolap, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer Wijkboerderij Nieuwland, ontmoetingscentrum voor ouderen met een migrantenachtergrond en
Saskia Danen, verpleegkundige (niet praktiserend) en trainer in de gezondheidszorg Zorg4Zorg

SESSIE 2.8  *  Sneak Preview E-learning programma ‘Dementie achter de voordeur’

Let op! Inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!

De Sociale Benadering dient van vaste waarde te zijn in de zorg voor mensen met dementie in de thuiszorg. Maar hoe kan je leren die Sociale Benadering zelf toe te passen en waarin verschilt deze dan met de traditionele manier van werken? Het E-learningprogramma ‘Dementie achter de voor- deur’ is een toegankelijk en aansprekend scholings- programma dat verzorgende, verpleegkundige en overige thuiszorgmedewerker(st)ers ondersteunt bij de praktische toepassing van de Sociale Benadering in de dagelijkse hulp voor mensen met dementie en hun naasten. Maak kennis met de verschillende modules voor zowel zorgprofessionals als de familie.
Gerke de Boer, opleider en o.a. auteur ‘U woont nu hier’ en mede initiatiefnemer E-learning programma ‘Dementie achter de voordeur’

16:00 -16:30 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

 

Direct inschrijven >

Download PDF Programma >

 

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Sociale Benadering - Casuïstiek
2 .1 Social Trials Dementie
1 .2 (In)formele partners: maak een netwerkinventarisatie
2 .2 Aanspreken van sociale netwerken
1 .3 Veerkracht ontdekken en versterken
2 .3 Aandacht voor (waardevolle) dagelijkse activiteiten
1 .4 (Gezins)Relatie, liefde en loyaliteit
2 .4 Schuld, schaamte en spijt bij zorggevers
1 .5 Communicatie en bejegening
2 .5 Wat als crisissen zich opstapelen? (vol)
1 .6 Eigen regie en in gesprek over het levenseinde
2 .6 In gesprek over verlies en rouw
1 .7 Sociale Benadering bij jongdementie
2 .7 Persoonsgerichte zorg bij mensen met een migratieachtergrond
1 .8 Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur'
2 .8 Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur' (vol)

Partners

StudieArena
Tao of Care
Gerke de Boer bij- en nascholing
E-learning Dementie achter de voordeur

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.png

Tijdens dit congres kan je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van casemanagers tot wijkverpleegkundigen en activiteitenbegeleiders tot beleidsmakers.

Het congres is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen
 • Casemanagers en ouderenadviseurs
 • Ketenregisseurs en zorgcoördinatoren
 • Afdelingshoofden, teamleiders en locatiemanagers
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen 
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars
 • Vertegenwoordigers van cliëntenraden
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers

 • Docenten en opleidingscoöordinatoren
 • Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties en landelijke overheden

Ook is het programma interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten,
brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Direct inschrijven >

Download PDF Programma >

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) - 6 punten- o.a.
  • Afdeling Maatschappij & Gezondheid (o.a. Wijk- & Dementieverpleegkundigen)
  • Afdeling Verzorgenden
  • Afdeling Geriatrie & Gerontologie
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 5 punten
 • Registerplein (voorheen BAMw) - 5 punten
  • Cliëntondersteuners
  • Maatschappelijk Werk
  • Sociaal Agogen
  • Mantelzorg Makelaars
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) - 1.5 punten
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) - 6 punten
 • NVvPO (Nederlande vereniging van praktijkondersteuners) - 5 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.

Extra informatie

Organisaties met innovaties

Heb je innovaties op het gebied van welzijn in de zorg voor mensen met dementie thuis?

Dan is dit congres dé plek om je kennis en producten te delen en jouw doelgroep te informeren!

Neem voor meer informatie contact op met StudieArena.