Landelijk Congres
Dementie achter de voordeur
1 april 2019

Landelijk Congres
Dementie achter de voordeur

Direct inschrijven
Datum
maandag 1 april 2019
Deelnamekosten
€ 295,- (excl. BTW)
Klik voor alle prijzen
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Dementie achter de voordeur

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie Kosten Inschrijven

Inleiding

Landelijk Congres Dementie achter de voordeur

Graag nodigen wij je uit voor het Landelijk Congres Dementie achter de voordeur op 1 april 2019. Een programma over de veranderingen voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie.

Het gewone leven komt ernstig in het gedrang wanneer mensen worden geconfronteerd met dementie. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de partner, kinderen, vrienden en andere naasten. Men krijgt te maken met ingrijpende levensvragen: hoe ziet mijn toekomst eruit, wat betekent dit voor mijn relaties en kan ik nog mee blijven doen aan het sociale leven? De omgeving vindt het vaak lastig om met mensen met dementie om te gaan en ziet hen niet altijd meer voor vol aan.

De mens met dementie is meer dan zijn of haar aandoening.

Mensen met dementie en mantelzorgers hebben behoefte aan een vorm van ondersteuning die niet alleen op handelen is gericht, maar vooral op luisteren en op het verlenen van steun bij veranderende relaties. Men wil de draad van het sterk veranderde leven weer oppakken, maar moet een andere invulling van dagelijkse bezigheden zoeken. Ook de relaties met de sociale omgeving veranderen. Daarbij blijft men behoefte houden aan respect - als volwaardig mens te worden aangezien - regievoering over het eigen leven, gezelschap en belangstelling. Een grote uitdaging voor de mensen met dementie en hun omgeving. Maar met de juiste hulp kan het wel.

Sociale Benadering Dementie

De Sociale Benadering Dementie, ontwikkeld door Prof. mr. dr. Anne-Mei The, laat een ander perspectief zien op het leven van mensen met dementie. De focus van de Sociale Benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en zijn/haar omgeving. Juist de sociale context is van groot belang, want mensen met dementie kunnen zich steeds moeilijker aanpassen naarmate de ziekte vordert. Speciale aandacht gaat uit naar levensvragen als 'Wat gebeurt er met mij?', 'Hoe ga ik hiermee om?' en 'Hoe reageert mijn omgeving?'.
                                                                                                                         Bron: Human - VPRO

Op het Landelijk Congres Dementie achter de voordeur staat de Sociale Benadering Dementie centraal. Dit congres wordt georganiseerd door StudieArena i.s.m. Anne-Mei The en Gerke de Boer en vindt plaats op 1 april 2019 in De Werelt in Lunteren. In het programma besteden wij o.a. aandacht aan thema’s als:

 • Sociale Benadering - Casuïstiek
 • Aansluiting houden bij het dagelijks leven
 • Relatie, liefde en loyaliteit
 • In gesprek over verlies en rouw
 • Inzet van (in)formele netwerken
 • Zorg in de laatste levensfase
 • Persoonsgerichte zorg bij migranten
 • Sneak Preview E-learning programma “Dementie achter de voordeur”

Direct inschrijven klik hier >

Download PDF-versie van het programma >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

jeroen_meeder_directeur_studiearena.pngOpening Congresprogramma

Dagvoorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

anne_mei_the_spreker_studiearena.pngDagelijks leven met dementie - Sociale Benadering Dementie

Dementie is niet te voorkomen of te genezen. Zeker niet in de nabije toekomst. Wel kunnen we het leven van mensen met dementie en hun naasten een stuk aangenamer maken en van perspectief voorzien. Juist de beginfase biedt daarvoor tal van aanknopingspunten, vooral op het gebied van relaties, sociale contacten en de manier waarop je met dementie om kunt gaan. In de huidige dementiezorg zijn deze thema's nog sterk onderbelicht. Anne-Mei geeft haar visie op hoe de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit een meer sociale en psycholgische benadering, vorm kan krijgen.

Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam, directeur Tao of Care en auteur van het boek "Dagelijks leven met dementie"

Introductie vervolg programma

sociale_benadering_dementie_schema_website_studiearena.pngSociale Benadering Dementie vanuit verschillende perspectieven.


De Sociale Benadering Dementie gaat ervan uit dat het leven met dementie wordt bepaald door het samenspel van vragen in drie levensdomeinen:  

 • Medische domein: wat gebeurt er met mij? En welke gevolgen heeft dit in de dagelijkse praktijk?  
 • Pychologisch domein: hoe ga ik om met de door de aandoening veroorzaakte veranderingen?
 • Sociale domein: hoe verandert de dementie mijn sociale relaties? En hoe reageert mijn omgeving?

In de volgende lezingen gaan we verder in op wat deze verschillende domeinen betekenen vanuit het perspectief van de persoon met dementie, familie en naasten en de zorgprofessional.

10:15 uur

frans_hoogeveen_spreker_studiearena.pngSociale Benadering - Perspectief van de persoon met dementie


Frans Hoogeveen, Ouderenpsycholoog, specialist dementiezorg en hoofdredacteur Denkbeeld

10:40 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

11:10 uur

lenie_van_dalen_gastspreker_studiearena.pngSociale Benadering - Perspectief van naaste (familie en mantelzorger)


Lenie van Dalen, psychiater en systeem (gezins)therapeut, leider expertise netwerk dementie Cordaan

11:35 uur

gerke_de_boer_spreker_studiearena.pngSociale Benadering - Perspectief van de zorgprofessional


Gerke de Boer, opleider en o.a. auteur van het boek 'U woont nu hier' en 'Die past hier niet' en mede initiatiefnemer voor het e-learning programma 'Dementie achter de voordeur'

12:10 uur

Afsluiting plenaire programma

12:20 uur

Lunchpauze & bezoek informatiemarkt

13:15 uur

Sessieronde 1 * Maak een keuze uit 10 verschillende sessies

 • 1.1    Sociale benadering - Casuïstiek
 • 1.2    (In)formele samenwerken: maak je eigen wijkscan
 • 1.3    Veerkracht en vermogen om aan te passen
 • 1.4    (Gezins)Relatie, liefde en loyaliteit
 • 1.5    Godvergeten: de waarde van geloof voor mensen met dementie
 • 1.6    Schuld, schaamte en spijt bij zorggevers
 • 1.7    Sociale benadering bij jongdementie
 • 1.8    Zorgmijders en eenzaamheid
 • 1.9    Angst voor de dood en in gesprek over het levenseinde
 • 1.10  Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur'

Zie overzicht hieronder voor de omschrijving per sessie.

14:25 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

14:50 uur

Sessieronde 2 * Maak een keuze uit 10 verschillende sessies

 • 2.1    Social Trials Dementie
 • 2.2    Aanspreken van sociale netwerken
 • 2.3    Aandacht voor (waardevolle) dagelijkse activiteiten
 • 2.4    Aandacht voor intimiteit en seksualiteit
 • 2.5    Spreken over vergeten - In gesprek over wensen en behoeften
 • 2.6    In gesprek over verlies en rouw
 • 2.7    Persoonsgerichte zorg bij mensen met een migratieachtergrond
 • 2.8    Wat als crisissen zich opstapelen?
 • 2.9    Palliatieve zorg bij dementie
 • 2.10  Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur'

Zie overzicht hieronder voor de omschrijving per sessie.

16:00 -16:30 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Sociale Benadering - Casuïstiek
2 .1 Social Trials Dementie
1 .2 (In)formele netwerken: maak je eigen wijkscan
2 .2 Aanspreken van sociale netwerken
1 .3 Veerkracht en vermogen om aan te passen
2 .3 Aandacht voor (waardevolle) dagelijkse activiteiten
1 .4 (Gezins)Relatie, liefde en loyaliteit
2 .4 Aandacht voor intimiteit en seksualiteit
1 .5 Godvergeten: de waarde van geloof
2 .5 Spreken over vergeten - In gesprek over wensen en behoeften
1 .6 Schuld, schaamte en spijt bij zorggevers
2 .6 In gesprek over verlies en rouw
1 .7 Sociale Benadering bij jongdementie
2 .7 Persoonsgerichte zorg bij mensen met een migratieachtergrond
1 .8 Zorgmijders en eenzaamheid
2 .8 Wat als crisissen zich opstapelen?
1 .9 Angst voor de dood en in gesprek over het levenseinde
2 .9 Palliatieve zorg bij dementie
1 .10 Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur'
2 .10 Sneak Preview E-learning programma 'Dementie achter de voordeur'

Partners

StudieArena
Tao of Care
Gerke de Boer bij- en nascholing
E-learning Dementie achter de voordeur

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.png

Tijdens dit congres kan je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van casemanagers tot wijkverpleegkundigen en activiteitenbegeleiders tot beleidsmakers.

Het congres is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen
 • Casemanagers en ouderenadviseurs
 • Ketenregisseurs en zorgcoördinatoren
 • Afdelingshoofden, teamleiders en locatiemanagers
 • Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen 
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars
 • Vertegenwoordigers van cliëntenraden
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers

 • Docenten en opleidingscoöordinatoren
 • Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties en landelijke overheden

Ook is het programma interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten,
brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Accreditatie

Accreditatie is o.a. aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) o.a.
  • Afdeling Maatschappij & Gezondheid (o.a. Wijk- & Dementieverpleegkundigen)
  • Afdeling Verzorgenden
  • Afdeling Geriatrie & Gerontologie
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Registerplein (voorheen BAMw)
  • Cliëntondersteuners
  • Maatschappelijk Werk
  • Sociaal Agogen
  • Mantelzorg Makelaars
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)
 • NVvPO (Nederlande vereniging van praktijkondersteuners)

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.

Deelnamekosten

Korting StudieArenaDe kosten voor deelname aan de Congres Dementie achter de voordeur bedragen € 295,- (excl. btw). Het bedrag is inclusief digitale reader, hand-outs van de presentaties, lunch, koffie/thee en netwerkborrel. 

Kom samen! En ontvang een 40 euro korting per persoon. Het deelnamebedrag is dan 255,-. De korting is alleen van toepassing indien je gelijktijdig één of meerdere collega(‘s) aanmeldt.

Annuleringsvoorwaarden
Deelname kan je tot 4 weken voor het Congres schriftelijk annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan €45,- (excl. BTW) administratiekosten. Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. Een collega kan je uiteraard zonder bijkomende kosten vervangen. Meer informatie, zie onze deelnamevoorwaarden.

 

Direct inschrijven klik hier >

Download PDF-versie van het programma >

Extra informatie

Organisaties met innovaties

Heb je innovaties op het gebied van welzijn in de zorg voor mensen met dementie thuis?

Dan is dit congres dé plek om je kennis en producten te delen en jouw doelgroep te informeren!

Neem voor meer informatie contact op met StudieArena.