Landelijk Congres 
Dagvoorzieningen voor mensen 
met dementie
30 juni 2014

Landelijk Congres
Dagvoorzieningen voor mensen
met dementie

Datum
maandag 30 juni 2014
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Dagvoorzieningen voor mensen met dementie

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie?

Inleiding

Nog even en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om (dag)activiteiten in groepsverband te bieden aan een groeiende groep mensen met dementie. Door bezuinigingen is dat een forse uitdaging. Met minder geld toch passende en voldoende begeleiding en (dag)activiteiten bieden, hoe moet dat?

Zullen naar de toekomst toe de grenzen tussen dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling vervagen? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen bij ontwikkelingen in het ziektebeeld naar een andere dagvoorziening zouden moeten? Zijn er mogelijkheden tot samenwerking met dagactiviteiten voor andere doelgroepen? Hoe kunnen dagvoorzieningen meer individueel worden aangeboden, met daadwerkelijk de regie bij de burger? Hoe zijn vernieuwende vormen van dagvoorziening te financieren?

Aan al deze vragen werd aandacht besteed op het congres Dagvoorzieningen voor mensen met dementie. Tenslotte bezoeken veel thuiswonende mensen met dementie een of andere vorm van dagvoorziening. Dit versterkt in veel gevallen de empowerment, de eigen kracht en controle over eigen leven. Een goede en nuttige dagvoorziening kan het netwerk van mantelzorgers dus ontlasten en daardoor een belangrijke bijdrage vormen aan het langer thuis kunnen wonen van mensen met dementie.

Er ontstaan steeds meer vernieuwende vormen van dagvoorzieningen naast de traditionele vormen. Op dit congres was veel aandacht voor deze vernieuwingsslag. Ook was er oog voor belangrijke veranderingen in de bekostiging van dagopvang en dagbesteding.

Mocht je dit congres gemist hebben, houd dan onze congresagenda in de gaten voor nieuwe interessante congressen.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Start ochtendprogramma
Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

Dementievriendelijke gemeente

Het aantal thuiswonende mensen met dementie stijgt fors. Hoe kan de Wmo in de toekomst optimaal aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van deze sterk groeiende en kwetsbare groep mensen met dementie? Veel gemeenten zijn bezig met een zoektocht hoe dit het beste kan. In een nog nader uit te nodigen koploper gemeente heeft men al belangrijke stappen gezet in dit proces. Tijdens deze inleiding wordt inzicht gegeven in de richting die wordt ingeslagen op weg naar een dementievriendelijke gemeente.  
Janny Bakker, wethouder o.a. Maatschappelijke dienstverlening (invoering WMO), Wonen, Welzijn en Zorg voor ouderen gemeente Huizen

10:00 uur

Betere zorg voor minder geld, is dat mogelijk?

Gemeenten krijgen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid om (dag)activiteiten in groepsverband te bieden aan mensen met dementie. Activiteiten zijn cruciaal om het thuis langer en beter vol te houden, ook voor de mantelzorgers. Hoe zorgen we dat de (dag)activiteiten voor mensen met dementie beter toegankelijk en passend zijn? Door de bezuinigingen een forse uitdaging. Met minder geld toch passende en voldoende begeleiding en (dag)activiteiten bieden, hoe moet dat?
Julie Meerveld, hoofd Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing Alzheimer Nederland

10:20 uur

Korte vragenronde

10:30 uur

Praktische, emotionele en sociale begeleiding

Out of the Box Intermezzo
Joke Bos samen met één of meer mensen met dementie

Er is veel onderzoek gedaan naar verschillende soorten interventies voor thuiswonende mensen met dementie, waaronder interventies geboden door dagvoorzieningen. Wat helpt om gedragsproblemen, angst en depressie te verminderen? Wat is de invloed van bewegen en actief blijven? Wat draagt bij aan empowerment van mensen met dementie? Wat helpt mantelzorgers? Franka Meiland licht een aantal psychosociale interventies en hun effecten toe.
Franka Meiland, senior onderzoeker en coördinator kennisoverdracht Amsterdam Center on Aging VUmc-VU Amsterdam

 

 

11:20 uur

Koffie-/theepauze

11:40 uur

Sessieronde 1 * Maak uw keuze uit 5 verschillende sessies

12:40 uur

Lunchpauze en netwerken

13:40 uur

Start middagprogramma

Out of the Box Intermezzo
Joke Bos samen met één of meer mensen met dementie

Aandacht voor iedereen

In  het programma Aandacht voor Iedereen worden Wmo-raden, cliëntenraden en anderen ondersteund bij de transitie die plaats vindt rond AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Dit programma gaat breed over alle kwetsbare burgers. Wat kunnen we ten aanzien van dementie leren van vergelijkbare processen die voor andere doelgroepen al doorlopen zijn of  nog bezig zijn? Welke rol kunnen Wmo-raden en cliëntenraden spelen bij de lokale debatten over de toekomst van dagvoorzieningen?
Hans Martin Don, voorzitter VWS-programma Aandacht voor Iedereen (AVI) en voorzitter koepel Wmo-raden

14:25 uur

Debatronde * Maak uw keuze uit 3 verschillende debatten

15:25 uur

Koffie-/theepauze

15:45 uur

Sessieronde * Maak uw keuze uit 5 verschillende sessies

16:45 uur

Afsluiting en netwerkborrel

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Debat

De deelnemers gaan met elkaar in discussie over soms controversiële thema's, onder leiding van een ervaren en deskundige gespreksleider. Let op: voor debatten geldt een beperkt aantal deelnemers.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Ontmoetingscentra in Den Haag
2 .1 Inzet van familie en mantelzorgers, vrijwilligers en/of professionals
3 .1 Burgerinitiatief, zelforganisatie en de rol van de gemeente
1 .2 Odensehuis, laagdrempelig centrum in de wijk
2 .2 Mengen cliëntgroepen
3 .2 Speerpunten en toekomstscenario's dagvoorzieningen
1 .3 Bezoekdienst en individuele activiteiten
2 .3 Ontschotten van dagbehandeling en activiteiten
3 .3 Collectieve dagvoorzieningen versus regie bij de cliënt
1 .4 Cultuurspecifieke dagvoorzieningen
3 .4 Co-creatie en dagactiviteiten in de wijk
1 .5 DemenTalent
3 .5 Hoe zet ik een project of dagvoorziening op?
1 .6 Speerpunten en toekomstscenario's dagvoorzieningen
3 .6 Odensehuis, laagdrempelig centrum in de wijk

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam Center on Aging
Alzheimer Nederland

Kennismarkt

Bosch Healthcare
ID-coach

Voor wie?

Dit congres was in het bijzonder bestemd voor:

Beleidsambtenaren van gemeenten en managers van zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn met dagbesteding voor mensen met dementie. Medewerkers en (locatie-) managers dagopvang, dagbehandeling, dagbesteding. Casemanagers dementie en ketenregisseurs.

Maar zeker ook was het programma interessant voor alle medewerkers die zich inzetten voor de zorg en het verbeteren van het welzijn van kwetsbare doelgroepen waaronder mensen met dementie en hun directe omgeving.

Extra informatie

Interessante handreikingen en rapporten

Ontmoetingscentrum Dementie

Dementie treft niet alleen de persoon die het overkomt, maar het heeft ook een grote impact op diens directe omgeving. Daarom wordt gecombineerde ondersteuning sterk aanbevolen in de door Alzheimer Nederland gelanceerde Zorgstandaard Dementie. Het tegelijkertijd ondersteunen van de persoon met dementie en zijn mantelzorger heeft een bewezen meerwaarde op het functioneren en de kwaliteit van leven van beiden. Het bevordert behoud van eigen regie en kan veel problemen verminderen of zelfs voorkomen. Daar bij valt te denken aan gedrags- en stemmingsontregelingen, overbelasting van de mantelzorger en voortijdige opname in een institutionele zorgvoorziening. Helaas is deze gecombineerde ondersteuning nog lang niet overal in Nederland beschikbaar.

De afgelopen vijftien jaar zijn in verscheidene regio's in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning wordt geboden. De eerste centra startten in 1993 in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius en het VU medisch centrum.

De werkwijze van het Ontmoetingscentrum is gebaseerd op een gecombineerde aanpak: er wordt ondersteuning geboden aan mensen met ernstige geheugenproblemen die nog thuis wonen en aan de mantelzorgers. Vaak zijn dat familieleden, maar het kunnen ook vrienden en kennissen zijn die een groot deel van de zorg op zich hebben genomen.
Meer informatie: www.ontmoetingscentradementie.nl

Informatiehelpdesk effectieve zorg en behandeling bij dementie

Het doel van de Informatiedesk van het VU is de opgedane kennis uit dit onderzoek te verspreiden onder diegenen die hier in hun dagelijks leven of werk profijt van kunnen hebben, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorg- en welzijnsinstellingen en beleidsmakers.
Meer informatie: Informatiehelpdesk

Interessante websites dementiezorg algemeen:

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Radboud Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over dementie
www.dementietechnologie.nl Informatie over o.a. (technische)hulpmiddelen
www.bartimeus.nl Ondersteuning mensen met visuele beperking
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dekeerzijde.nl Training gericht op ervaringen cliënten
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be Informatieve belgische site
www.dementiedebaas.nl Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.focuscultura.nl Interculturele dementiezorg
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraatpg Opleiding Psychogeriatrie
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.moderne-dementiezorg.nl Praktische informatie moderne dementiezorg
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.palliatief.nl Nederlandse vereniging voor palliatieve zorg
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pluspuntrotterdam.nl Interculturele dementiezorg
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)