Landelijk Congres
Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015
13 februari 2014

Landelijk Congres
Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015

Datum
donderdag 13 februari 2014
Locatie
De Observant
Stadhuisplein 7
Amersfoort
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015

Inleiding Programma Partners Voor wie?

Inleiding

Goed voorbereid op weg voor de Wmo in 2015

Met de Wmo 2015 krijgen gemeenten nog meer taken op het gebied van zorg en welzijn dan voorheen. Nieuwe doelgroepen, met hun eigen mogelijkheden en beperkingen zijn aangewezen op ondersteuning van de gemeente, het eigen netwerk en de buurt. Kwetsbare burgers willen gemeentelijk Wmo-beleid mee kunnen bepalen. Zeker nu er veel voor hen verandert door de decentralisaties. Gemeenten hebben hier ook belang bij, want burgers weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt. Maar wat zijn geschikte participatievormen en tools om burgers te betrekken? Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe doelgroepen te bereiken? En welke innovaties zijn er om die burgerparticipatie optimaal te benutten?
 
Als we het over participatie van burgers hebben bieden instrumenten als Wmo-en cliëntenraden, brede participatieraden en wijkplatforms zeker mogelijkheden. Maar burger en cliëntenparticipatie gaat verder dan dat. Het gaat over een gelijkwaardiger verhouding tussen overheid en burgers, waarbij dialoog en ontmoeting centraal staan en zowel burgers als ambtenaren en bestuurders worden uitgenodigd te participeren. Dit vraagt om initiatief om naar buiten te treden, ontmoetingen met mensen te organiseren en nieuwe vormen van participatie te vinden.
 
Het congresprogramma bood voor zowel gemeenten, als Wmo- en cliëntenraden en zorg- en welzijnsorganisaties de gelegenheid kritisch mee te denken over de mogelijkheden van burger- en cliëntenparticipatie in het kader van de transitie naar de Wmo 2015. Maar ook werden verschillende praktijkvoorbeelden en methoden gepresenteerd om een diversiteit aan burgers op uiteenlopende manieren te betrekken en deze in de praktijk met elkaar op te pakken.

Mocht u dit congres gemist hebben, houd dan onze congresagenda in de gaten voor meer interessante en vernieuwende congressen.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Beleidsparticipatie lokaal organiseren
2 .1 Beleidsparticipatie lokaal organiseren
1 .2 Kwaliteit in de Wmo vanuit cliëntenperspectief
2 .2 Kwaliteit in de Wmo vanuit cliëntenperspectief
1 .3 Van persona’s tot arrangementen
2 .3 Van persona’s tot arrangementen
1 .4 Participatiesamenleving en co-creatie
2 .4 Participatiesamenleving en co-creatie

Partners

MOVISIE
Aandacht voor iedereen

Voor wie?

Het programma was bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, Wmo-raden en burger-/cliëntorganisaties, medewerkers van brancheorganisaties, kennisinstituten en adviesorganisaties die actief zijn met thema's Wmo, AWBZ, zelfredzaamheid en participatie.

Het programma was ook interessant voor (sociale) professionals en managers van zorg- en welzijnorganisaties (GGZ en VG en V&V instellingen, jeugdzorg, thuiszorgorganisaties, etc.)

Extra informatie